ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

ÖFK: Klubben som håller på att gå sönder inifrån

Det går inte särskilt långt mellan de svarta rubrikerna i tidningarna, rubriker som sensationslystet skriker ut nästa kris i ÖFK. Vi som står bredvid skakar på våra huvuden och undrar om det aldrig ska ta slut. Det kommer det inte att göra, men mer om detta senare.

Det som hänt nu är alltså att några personer som anger sig vara anställda i ÖFK skriver ett svar på en insändare i ÖP. Den ursprungliga insändaren författades av ett stort antal supportrar för en vecka sedan och förde fram en önskan att den nuvarande vd:n Lennart Ivarsson skulle vara kvar i klubben när hans kontrakt snart går ut och då fortsätta i någon ledande position.

I insändaren tillskriver supportrarna Ivarsson en rad ledaregenskaper och den som personligen räddat klubben från undergång nu under höst och vinter. Ivarsson när han blir tillfrågad av ÖP om en kommentar till texten, säger kort och rimligt att det så klart är ett lagarbete och att han själv inte gjort allt detta.

Frid och fröjd i klubben då kan man tro.

Men icke.

Det tog någon vecka innan svarsinsändaren från några anställda dök upp. En insändare som i bjärt kontrast till supporterartikeln tar all ära och redighet från Ivarsson och hävdar att han och övriga styret i klubben (styrelsen i AB:et) är ett gäng lallare som inte klarar av någonting. De räknar upp ett antal situationer där man menar att vd och styrelse inte fixar jobbet utan att det är andra inom organisationen som räddat klubben från undergång.

Kontrasten kan inte vara mer tydlig, det är uppenbart att det finns två starka läger som kämpar om tolkningsföreträdet hur historien om hösten och vinterns dramatiska läge i klubben ska författas.

Innan vi går in och tittar på konsekvenserna av vad denna strid mellan olika grupperingar betyder för klubben, börjar vi med att klara ut några saker.

Till en början konstaterar vi som många andra gör att den anonyma svarsinsändaren författats av Kindberg själv eller i samröre med de anställda. Som påpekats är språket och argumentationstekniken samt innehållet snarlikt de utläggningar han själv gör på sin Facebook-sida i ämnet. Att Kindberg ligger bakom insändaren behöver ingen tvivla på, det är givet och var väl ungefär vad vi kunde vänta i den maktkamp som nu förs i offentlighetens ljus.

Som en sidnot är det dock lite lustigt att Kindberg och Co använder sig av ÖP för att framföra sina synpunkter. Det är ju en tidning de i åratal smutskastat, bojkottat och hackat på som en lögnens högborg, men nu passar det tydligen att använda den plattformen. Ett uns av skenhelighet där kan man tycka.

Som andra punkt kan vi fastslå att det är anställda inom ÖFK som skrivit insändaren. Många har ifrågasatt om det ens är anställda som skrivit texten då de är anonyma och vem som helst kan säga att man är anställd av ÖFK.

Fast så funkar det inte. Det är bara att gå in på ÖP och titta över hur det går till för att författa en insändare. Man kan vara anonym utåt men inte för ÖP. Man måste uppge en rad personuppgifter till tidningen. Vi kan vara helt trygga med att ÖP kollat upp att det är de personer som uppgett sig författat insändaren också i verkligheten har gjort det. Det är förstås särskilt så i detta känsliga ämne.

Hos tidningen finns sålunda verifierande uppgifter på tre namngivna personer med anställningar inom ÖFK som står bakom artikeln.

Nog om detta – då får vi ställa oss frågan om vad det är som händer i klubben?

Här är vår analys, som vanligt gör vi inte anspråk på sanningen utan det är en analys som utgår från vad vi vet och med vår erfarenhet om liknande situationer.

För er som följer ÖFK:s olika forum på tex Svenska Fans och via fotbollz.se är det uppenbart att supportrar och tyckare om ÖFK är djupt splittrade. Splittringen handlar i princip bara om en enda sak, är man för eller mot Daniel Kindberg. Många kommentarer ffa på fotbollz.se tar ställning för eller emot Daniel Kindberg på olika sätt och dessa ställningstaganden överskuggar ofta själva sakdiskussionen. Att en del kritiska inlägg mot DK raderas av admin på sidan gör inte diskussionen mindre polariserad.

Det vi ser är att denna cementerade falangkonflikt som försiggått på internetforum under lång tid nu har nått det offentliga ljuset i och med insändarna i ÖP.

Om några månader (12 mars) är det årsmöte i föreningen ÖFK och då ska eventuellt nya personer väljas till föreningens styrelse. Nomineringen till styrelsen och ordförandeposten som valberedningen nu sitter med kommer att vara en jättefråga i föreningen. Vi kan lugnt utgå från att de olika falangerna kommer att nominera olika personer till valberedningen som de anser ska vara med i styrelsen respektive som ordförande.

Det vi sett i ÖP senaste veckan är alltså början på den ”valkampanj” som de olika sidorna nu börjat driva för olika kandidater. Det här lär fortsätta i offentliga sammanhang, nu gäller det att vinna människors (medlemmars) hjärtan och därmed röster för olika kandidater som man vill ha in i styrande positioner.

Den stora frågan på allas läppar är nu, ska Kindberg lyckas ta sig tillbaka till en maktposition i klubben via årsmötet i mars. För att förstå vad som är i rörelse i denna fråga har vi analyserat förutsättningarna för att det ska hända och vad som kan ske för att det inte ska bli verklighet.

Den som trott att Kindberg självmant skulle släppa från sig makten i föreningen får tänka om. Tvärtom är han beredd att ta striden hur långt som helst och om det innebär att klubben splittras helt i två falanger, så får det vara så, ändamålet kommer alltid att helga medlen om vi frågar honom.

De som stöttar Kindberg gör så i vått och torrt. De har med hull och hår svalt den retorik han använt genom åren hur alla är emot honom och ÖFK och bara genom att hålla ihop kan man segra mot alla onda krafter som försöker skada honom och klubben. Allt som drabbat ÖFK och honom personligen föses undan som otur och att just att andra försöker smutskasta. Att Kindberg riskerar att skaka galler flera år hindrar inte denna falang att vilja nominera honom som ordförande till klubben på nytt, så kommer också att ske. De anser att bara han kan rädda klubben i detta utsatta läge.

Här är det som talar för en återkomst från Kindbergs sida

 • Kindberg har fortfarande ett relativt brett stöd bland medlemmar och Östersundsbor, ingen kan vara säker på att han skulle förlora en direktomröstning om ordföranderollen i klubben på ett årsmöte.
 • Kindberg har i princip alla spelarna i klubben på sin sida, de kommer att rösta på honom eller hans kandidat vid en omröstning.
 • Kindberg har stora delar av de anställda på sin sida. Frågan är om man ska se det som en svaghet att det bara var några anställda som skickade in svarsinsändaren eller om det var ett taktiskt drag att bara använda ett fåtal namn. Sanningen är dock att mycket av klubbens DNA fortfarande andas Daniel Kindberg och hans sätt att se på saker och ting.
 • Kindberg är beredd att gå längre än någon annan person för att på nytt tillskansa sig makten. Om detta innebär att hänga ut människor, ge sig på andra ÖFK:are och dra dem i smutsen att ljuga och manipulera, ja, då kommer han att göra det. I hans och hans anhängares värld är de fiender och inga ”riktiga” ÖFK:are. Om kaos skapas, ja då får det bli så, han kommer att göra det som krävs.
 • Det finns en enad och lojal grupp av medlemmar bakom honom som följer och stöttar honom oavsett vad som händer.
 • Kindbergfalangen har ett moraliskt övertag. Det är korrekt att han räddat klubben under sommaren från konkurs. Det är också en korrekt analys att han byggt upp klubben, som få om ens någon skulle kunnat göra. Det går därför med fog att hävda enligt denna falang att det bara är Kindberg som kan leda ÖFK också i framtiden, ingen annan kan mäta sig med honom.

Det som talar emot en återkomst

 • Det enkla faktum att han med en ganska stor sannolikhet kommer att få skaka galler flera år, vilket försvårar men på intet sätt omöjliggör en återkomst, det beror lite på när och hur rättegångar infaller osv.
 • Att hans motståndare som inte vill ha honom i klubben lyckas organisera sig. Idag är motståndet mot Kindberg ganska utbrett bland sponsorer, medlemmar och supportrar, men det är splittrat. Man är enade i att man inte vill ha Kindberg tillbaka, men där slutar också enigheten. Vem ska leda klubben, vart ska klubben, vad är målen och hur ska det gå till. På de frågorna finns inget gemensamt svar idag. Detta faktum försvårar så klart att föra fram andra kandidater som motpol till Kindberg.
  Försöket i början av 2019 från en grupp sponsorer att på ett extra årsmöte föra fram en motkandidat som ordförande till den som Kindberg ville ha misslyckades då Kindbergfalangen mobiliserades och tog till riktiga fulmetoder för att behålla makten inom falangen. Det kommer man göra igen för att på nytt tillskansa sig kontrollen i klubben.
  Som en passus kan vi nämna att ett inte obetydligt antal DK-anhängare i sociala medier benämnt denna helt stadgeenliga åtgärd att föra fram en motkandidat till ordförandeposten på ett årsmöte som ett förräderi mot klubben. Det säger något om det uppskruvade tonläget.
 • Ett avslöjande (skandal) om något inom klubben där det är uppenbart att Kindberg ligger bakom och som han inte kan slingra sig ur. Kindberg har som den hala ål han är, lyckats slingra sig i många år från ansvar och rättvisans maskineri. Men sånt tar alltid slut, förr eller senare, men vi är inte där ännu.
  En ny stor skandal där Kindberg utpekas som direkt ansvarig skulle storligen hjälpa den andra sidan att få över tillräckligt många medlemmar för att kunna skapa ett ÖFK utan Kindberg.
 • Kindberg har en osviklig förmåga att hela tiden i stort och smått skapa ett ”vi och ett dom”. Det är så han lett klubben genom åren. Det har varit hans åsikt om saker och ting som gällt. Har det inte passat så är det bara att packa väskan, för då är man inte längre en del av ett ”vi” utan har blivit en av ”dom”.
  Den falang som inte vill se Kindberg tillbaka måste få diskussionen att inte handla om vad han gjort för klubben, den diskussionen kan man aldrig vinna. Istället måste man lyfta andra saker, som att man vill ha en demokratisk klubb där inte bara en person styr själv eller via ombud. En klubb där det inte finns ett ”vi och ett dom”, då det bara är något som Kindberg har skapat för att få makt.
  Att man vill ha en klubb där alla är välkomna oavsett vad de tycker om olika saker som rör ÖFK. Att pluralism med många avvikande åsikter och sann föreningsdemokrati är något bra och värdefullt i sig.
  Man får också hålla sig långt borta från den smutskastningskampanj som nu drar igång. Man kan aldrig vinna den kampen eftersom ingen här är beredd att gå lika långt som Kindberg. Man får höja sig över den nivån och istället prata om framtiden och vart klubben ska någonstans och hur man vill att det ska gå till.
 • Som en praktisk konsekvens av ovanstående resonemang måste man också lansera idén om större styrelser i föreningen och aktiebolaget. Kindberg har alltid sett till att hålla styrelsernas storlek till minsta möjliga, eller nära minsta möjliga nivå enligt stadgarna (3st). Detta så klart för att lättare få igenom sina idéer och lättare kunna styra verksamheten.
  Falangen som vill ha bort Kindberg måste naturligtvis gå till val med att man vill utöka storleken på styrelserna för att kunna bredda kompetensen men också för att säkerställa demokratiska processer, så att inte en person kan styra hela verksamheten.
 • Falangen här måste också sluta att prata om att sponsorer lämnar ÖFK om Kindberg är kvar. Det är förvisso väldigt sant men knappast ett argument för makt i klubben. Alla förstår att sponsorer är nödvändiga men Kindberg har visat att han kan fixa fram pengar, så det är i själva verket ett icke-argument. Dessutom är det inte sponsorer som ska styra vad klubben ska eller inte ska göra internt, utan medlemmarna. Att sponsorer lämnar klubben är ett sekundärt problem. De kommer lämna klubben oavsett, om det inte blir ordning, reda och lugn. Det är det man måste framhäva. Vi bygger klubben för framtiden på ett demokratiskt sätt. Får man fram det budskapet kommer också sponsorerna tillbaka.

Vad händer nu

Som vi antytt så mobiliserar nu Kindberg och hans anhängare för att vinna en omröstning om ordförandeposten i föreningen. Det innebär förstås inte att man kommer att lansera Kindberg som kandidat, ty det går inte, då han är för belastad just nu och dessutom sannolikt ska in i fängelse. Men man ser förstås gärna att nuvarande ordförande i föreningen Bo Ottosson fortsätter då han fungerar som en proxy för Kindberg som ordförande.

Sen gäller det för den här falangen att få några till lojala nominerade till föreningens styrelse. Kan man bli i majoritet där kan man sen styra klubben då föreningsstyrelsen själva tillsätter styrelsen i aktiebolaget, där all verksamhet bedrivs. I själva verket behövs inte så mycket, kanske bara byta ut någon till i föreningsstyrelsen för att få majoritet där för sin sida.

Sen kommer så klart smutskampanjen mot vd att fortsätta, då han har lanserats som ordförandekandidat av den andra falangen i deras insändare till ÖP. Han måste precis som i svarsinsändaren fortsätta dras i smutsen och omyndigförklaras som inkompetent och oduglig. Därför kommer vi få se mer av detta i officiella och halvofficiella sammanhang.

Kanske tycker ni att vi överdriver hur det kommer att gå till? Läs då vad Kindberg själv skriver på sin FB-sida i ett nyligen publicerat inlägg

”Jag ger ingen utfästelse att 2020 blir ett stillsamt år, det blir nog ett mycket stridbart år, där många uppgörelser kommer till. Det ska bli oerhört skönt eftersom jag hållit tillbaka och inte fullt ut beskrivit allt som hänt i turerna kring min rättegång, ÖFK och Östersundshem, men jag har kommit till insikten att det kan inte få vara osagt, för då far alltför många bra människor illa”

Som sagt, han kommer inte lämna ifrån sig makten med mindre än att han bärs ut ur kanslilokalerna.

Den falang som nu vill ha bort Kindberg från inflytande i klubben har i själva verket en mycket större uppförsbacke än vad man kan tro. Man måste kunna lansera ett fullgott alternativ till den styrelse som den andra sidan nominerar. Det kan inte vara vd Ivarsson som ordförandekandidat, då han knappas själv vill och dessutom är han nu belastad med smuts från den andra sidan, oavsett vad som är sant eller ej.

För att lyckas på den korta tid som är kvar till årsmötet måste nu falangen som vill ha bort Kindberg mobilisera i en bred koalition och komma överens om kandidater som kan driva klubben och som dessutom kan presentera en vision för framtiden. En vision som är något annat än det status quo som Kindberg et al har att erbjuda.

Vi behöver inte tvivla en sekund på att om ingenting görs och medlemmarna bara går till årsmötet för att lyssna till vad valberedningen föreslår och sen rösta på det, ja, då kommer man förlora striden om makten i föreningen. Många av medlemmarna kommer att rösta på det förslag som lyfts fram och de kandidaterna kommer att vara lierade med Kindberg på ett eller annat sätt.

Det finns inget som talar för att det kommer att se ut på något annat sätt.

Vad som sen händer när besvikelsen över att Kindberg är tillbaka vid makten via ombud sjunker in hos de som inte kan acceptera hans inflytande i klubben, är oklart. Men den ilska, förtvivlan och uppgivenhet som naturligt uppstår, kan mycket väl splittra klubben helt i två falanger, falanger som inte längre kan acceptera varandras närvaro som ÖFK:are.

Ont blod uppstår

Om det skulle bli så att sidan som vill förnya klubben skulle lyckas presentera motkandidater som kan röstas fram och som därmed får makten i föreningen, kommer Kindbergfalangen och Kindberg själv fortsätta krypskjutandet och på alla tänkbara vis fortsätta att sabotera för den nya ledningen, så att den ska framstå som inkompetent och oduglig att leda klubben.

Som ni ser, att klubben delas upp i två falanger är i det närmaste oundvikligt och oavsett vilken sida som får makten kommer det göra en stor del av medlemmarna besvikna och bittra. Hur klubben ska kunna komma över detta och börja läka ihop är inte lätt att sia om. Den som lever får se.

Det vi kan konstatera här är, att om inte Kindberg ska få makten igen via ombud måste den andra sidan agera kraftfullt här och nu för att försöka förhindra att så sker. För klubbens överlevnad på sikt är det nog nödvändigt att göra detta.

Den seriösa fråga som alla ÖFK:are nu borde ställa sig är om klubben överlever mer inflytande från Kindberg och de ränker och manipulationer han använder i sin strävan att ensam få bestämma ÖFK:s framtida öde.

______________________________________________________________________________

Här kan du läsa våra övriga artiklar om ÖFK som publicerats senaste tiden.

Så lyckades ÖFK skrapa ihop 21 miljoner så elitlicensen räddades
En berättelse om Martin Johansson – fd VD i ÖFK
Hur mycket pengar har Kindberg fört över till ÖFK?
Intervju med Emir Smajic om sina fyra år i ÖFK
Kan ÖFK överleva? Vi går igenom läget
Ska ÖFK göra sig av med Daniel Kindberg? Vad är fördelarna?
En artikel om Daniel Kindbergs personlighet och hur den påverkat klubben
Sammanfattning av det ekonomiska läget efter medlemsmötet
En genomgång av ÖFK:s ekonomi som förklarar hur man hamnat där man gjort
Hur duktig är Daniel Kindberg på att manipulera?
Genomgång av alla orimliga turer i Huescaaffären
Genomgång av ÖFK:s strategi med sin gigantiska spelartrupp

Facebook Comments Box