ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

ÖFK – kan klubben överleva: Vi går igenom läget

Ingen kan numera undgå dramat som utspelas i Östersunds FK. Nu är det inte längre sportsliga framgångar som begapas utan rättegångar och larm efter larm om att klubben tycks vara i en ekonomisk dödsspiral.

Bara ur senaste dygnets nyhetsskörd kan vi saxa att klubben snabbt behöver mer pengar för att inte hamna i konkurs pga obetalda skatteskulder. Vi kan också läsa hur gamla tränare och investerare går in med pengar i klubben. Det händer mycket nu, kan man lugnt säga.

Frågan är hur det går nu, kommer klubben att få in tillräckligt med kapital för att klara sina kortsiktiga åtaganden här och nu och kommer man att fixa det långsiktiga kapitalbehovet?

Det finns förstås betydande osäkerheter men under senare tid har det ändå kommit fram mer information om klubbens finansiella situation som hjälper oss att kunna måla en bild av dagens läge och morgondagens utmaningar.

För att kunna förstå vart klubben befinner sig börjar vi med vad vi vet om det ekonomiska läget under året.

Förutsättningar 1/1 – 31/8 2019

 • Klubben har omkostnader på 60 miljoner under perioden men bara intäkter på 40 miljoner. Det egna kapitalet inklusive det obeskattade reservkapitalet i periodiseringsfonden är därmed förbrukat.
 • Vid utgången av perioden har i princip klubben 0 kronor i kassan. Man har för att klara likviditeten dessutom lånat 6 miljoner varar 4 återstår i skuld till Daniel Kindberg.
 • Klubben har under de första åtta månaderna av året haft en ”burn rate” på 7.5 miljoner i månaden, varav majoriteten så klart är löner.
 • Sponsorintäkterna var 2018 7.7 miljoner. I år betydligt lägre enligt styrelsens uttalande.
 • Klubben har under vinter- och sommarfönster värvat totalt 15 spelare.
 • Truppen består för närvarande av 29 egna kontrakterade spelare plus tre lånespelare, totat 32 spelare.

Förutsättningar 1/9 – 31/12

 • Klubben går i mitten av september ut och säger att man behöver 10 miljoner för att klara månadens löner och andra omkostnader. Det är när beskedet släpps oklart om det är pengar som behövs för året eller bara närmsta månaden.
 • Man vädjar till sponsorer att förskottsbetala nästa års sponsorpengar, att folk skänker pengar samt lanserar en riktad nyemission av aktier i AB:et på totalt 24 miljoner.
 • Klubben meddelar i början av oktober att man fått in fem miljoner och har löften på ytterligare två. Man har därför kunnat betala ut lönerna föregående månad och man jobbar hårt på att få in resten av de 10 miljonerna.
 • Den 7/10 meddelar så klubben på sin hemsida att man omgående måste få in 1.4 miljoner kronor för att kunna betala löneskatten till skatteverket för september, annars hotar omedelbar konkurs. Pengarna måste betalas in den 14:e oktober, annars hamnar ärendet hos kronofogden.
 • Klubben meddelar också att man inte kunnat göra rätt för sig hos andra fordringsägare heller. Bla har en kampsportsförening lämnar över sin fordran på ÖFK till kronofogden.
 • Den 14/10 förfaller nästa inbetalning för löneskatt på 1.4 miljoner
 • Klubben är nu skyldig kommunen 1.7 miljoner i uteblivna hyror. En summa som vid årsskiftet uppgår till 2.5 miljoner om inget görs åt den.
 • Pressansvarige säger 7/10 att klubben behöver ha in 5 miljoner kortsiktigt för att klara verksamheten.
 • Den 8/10 meddelar klubben att gamla tränare gått in med pengar för att hjälpa klubben samt att en investerare köpt en ”betydande aktiepost”

Detta är huvuddragen av vad som är känt runt den finansiella situationen från 1/9 och fram till nyår. Om vi sammanställer de kostnader och intäkter som är kända för den här perioden skulle det kunna se ut så här.

Kostnader

Löner okt-dec: totalt ca 13.5 miljoner (4.5M/mån)

Löneskatt sept-dec: 5.6 miljoner (sept löneskatt är ännu inte betald)

Hyra kommun: 2.5 miljoner per 31 dec.

Övriga kostnader: resor, utrustning, drift mm (okänt belopp)

Återbetalning av lån: Daniel Kindberg 4 miljoner

Totalt: minst 25.5 miljoner (snarare 27-28 miljoner med övriga skulder som finns samt kostnader som uppstår under hösten.

Intäkter

SEF-bidrag: ca 4 miljoner (bidragen betalas ut fem gånger per år. ÖFK kan räkna med ca 10 M totalt i år, beroende på placering i tabellen).

Matchintäkter: 2 hemmamatcher kvar ca 500 000 kr

Övriga intäkter: oklart (kan tex komma utbetalningar för tidigare sålda spelare – men är inget klubben kommunicerat om att så skulle vara fallet).

Övrigt stöd: 5 miljoner (pengar som kommit in i sept-okt till klubben. Det har kommit in mer men inget som klubben i dagsläget redovisat

Totalt just nu: ca 10 miljoner i intäkter

De uppskattade kostnaderna ligger väl i linje med den burn rate klubben haft de tidigare månaderna om 7.5 miljoner i snitt. Vi kan därför med en relativ trygghet säga att kostnaderna för de fyra sista månaderna kommer att hamna på 27-28 miljoner, inklusive de skulder klubben redan har.

På intäktssidan ser det värre ut. Det är bara SEF-bidraget som är den större summan man kan räkna med. All sponsring för året är så klart redan utbetald och man har bara två hemmatcher kvar som kan dra in pengar till klubben. Eventuella spelarförsäljningar kommer först att realiseras på det nya året och om inte klubben räknar med några extraordinära intäkter i höst fattas det just nu 17-18 miljoner som klubben behöver få in utöver de 5 miljoner man redan fått in i sept-okt.

Som alla kan se är det helt nödvändigt att klubben fortsätter att få gåvor från privatpersoner och företag, samt säljer aktier i emissionen, för att man ska kunna överleva fram till nyår. De kostnader som tas är så kallade ”måstekostnader”, löner och skatter som man inte kan skjuta på. Möjligen kan man få anstånd eller en avbetalningsplan på hyran till kommunen.

Skatteinbetalningarna

Klubben flaggade upp den 7/10 att man måste betala förra månadens löneskatter den 14 oktober, annars hamnar skulden hos kronofogden. Gör den det blir styrelseledamöterna i aktiebolaget personligt ansvariga för skatteskulden, vilket de knappast vill. Enda åtgärden för att slippa detta är att påbörja en konkurs av aktiebolaget, då faller det omständigheten.

Nu är det inte riktigt så illa och inte så snabbt. Om klubben inte betalar skatterna den 14:e händer ingenting. Ärendet hamnar hos kronofogden som då startar en så kallad utredning där man börjar undersöka klubbens förmåga att betala skulden. Om det inte finns några tillgångar kommer fogden att ansöka om konkurs hos tingsrätten.

Detta tar dock tid, minst en månad, snarare två. Under den tiden händer ingenting. Klubben behöver bara se till att betala in skatteskulden, med en viss ränta dagen innan kronofogden går till tingsrätten. Sen faxar man in kvittot, så är allt grönt igen, ärendet är avskrivet.

Vi har sett detta hända i ett flertal klubbar genom åren. I Syrianska FC har man systematiskt använt kronfogden som en slags checkkredit. Man har struntat i att betala inte bara en utan två löneskatter efter varandra. Då startar fogden en utredning men sen ser man till att inom två månader betala den äldsta skulden innan fogden gör något. Man har då en ny skuld liggandes som fogden tar tag i och man har ytterligare tid på sig. På så sätt kan man man rulla sina skatteskulder i evighet, bara man ser till att betala den äldsta hela tiden. Fullt lagligt och ett alternativ för ÖFK i detta läge om styrelsemedlemmarna har samma gamblingmentalitet som styrelsen i Syrianska har.

Den 12:e oktober är med andra ord inget ”hårt” datum, bara starten på en administrativ åtgärd som ger klubben en relativt lång respit att fixa fram pengar. Om ekonomen och juristen i styrelsen i ÖFK:s AB är beredda att gambla, är väl en annan fråga. Praxis är nämligen att man blir betalningsansvarig om ärendet går till kronofogden och man inte inlett konkursåtgärder, om det nu är så att man inte kan betala när kronfogden är klar med sin utredning.

Intäkterna hösten 2019

Mycket talar för att klubben kan räddas på kort sikt, även om det är lite krigsrubriker nu. Det som det står och faller med är hur väl man lyckas med sin nyemission på 24 miljoner. Som vi kan se av sammanställningen ovan kommer minst hälften av de tänkta pengarna att behövas redan i år för att överleva. Den stora frågan är alltså om ÖFK kan sälja aktier för minst 12 miljoner i år?

Fixar man det överlever man denna höst och är skuldfria.

Här får vi lägga in den vanliga brasklappen om att det inte finns stora skulder hos leverantörer på miljonbelopp som dyker upp hos kronofogden under hösten, då försvåras denna ekvation ordentligt.

Samtidigt måste Daniel Kindberg omvandla sitt lån till aktier i nyemissionen eller helt enkelt skänka pengarna till klubben. Det är viktigt för att få bort ett fyramiljonerssänke ur balansräkningen, annars hotas elitlicensen. Förutom då att många av de investerare som går in med pengar nu ogärna ser att deras slantar går till att att betala av på skulderna till Kindberg.

Rent generellt kommer nu klubben att prata med alla sina fordringsägare och fråga om de istället för pengar kan tänka sig att få betalt i aktier via emissionen. Naturligtvis kommer ingen gå med på det om det inte finns ett rejält erbjudande om framtida ersättningar i form av andel av spelarförsäljningar och/eller procent på andra intäkter, tex entréavgifter.

Men om vi säger att klubben överlever året, är det då frid och fröjd i stugan? Det är det absolut inte utan det är i själva verket som att ha släckt en brand, bara för att omedelbart hamna i nästa.

Den första januari är det nytt år och nya ekonomiska förutsättningar.

Ett stort problem 1:a januari är att de sponsorintäkter som skulle börja flyta in i januari inte kommer att göra det. Lejonparten av de fem miljoner som ordnats fram i sept-okt är nästa års sponsorpengar som får rädda läget här och nu. Det kommer inte vara många kronor som kommer in i spons under det första kvartalet nästa år, som är den tid då den mesta sponsringen säljs.

Detta intäktsbortfall måste klubben ta höjd för. Det försöker man göra genom att ha rejält med luft i sin nyemission. De pengar som inte går åt i år ska täcka de tre första tuffa månaderna nästa år, innan intäkterna kommer igång från matcharrangemangen. Det är alltså av största vikt att man lyckas med sin nyemission fullt ut, annars överlever man nu bara för att gå i konkurs i jan-feb.

Det finns förstås en x-faktor i hela denna ekvation och det är den gigantiska spelartruppen som klubben dras med. Även när de som har utgående kontrakt och lånespelarna återgår till sina klubbar har man 26 spelar på lönelistan. Det är för många så klart. Man måste sälja spelare. Vilka man lyckas sälja till vilket pris är så klart omöjligt att veta. Men någon sweet deal blir det inte som klubben kanske vant sig vid. Ty, en del av intäkterna går till de nya aktieägarna, som rimligen fått en fin deal på kommande försäljningar och andra framtida intäkter, för att ställa upp med pengar nu.

Sen måste klubben så klart också göra kalkylen om vilka spelare man måste behålla för att ha en chans att vara kvar i Allsvenskan nästa år, om man nu är kvar efter årets säsong. Det är väl inte så kul att med dunder och brak åka ur AS för att man ställer upp med Superetta-spelare.

Som lök på laxen har man förstås Fifa-domen som är överklagad och där besked kommer under nästa år. Detta är svårt att ta höjd för nu men som alla förstår kan det bli dödsstöten för klubben, även om man överlevt hösten och våren.

Ett värsta-scenario

Vad händer om klubben upptäcker att de inte får in tillräckligt med pengar från emissionen nu under hösten? Hur mycket de än kämpar så tycks inte pengarna räcka till och även om de möjligen kan överleva hösten finns inget hopp om nästa år?

Vad gör man då?

Det finns faktiskt flera alternativ att rädda situationen även då. Det första mest rimliga är att man utökar sin aktieemission från att vara riktad till vissa investerare, till att bli en allmän som gör att vem som helst kan köpa aktier i klubben. Det kanske kan lyckas, men det är förstås osäkert om allmänheten kan få fram de pengar som saknas. Men i vilket fall är det en åtgärd klubben snabbt som attan ska överväga om emissionen inte går som tänkt.

Den riktigt drastiska åtgärden är förstås att klubben konstaterar att man är på obestånd efter säsongens slut och inser att man inte kommer att fixa det här. Det är då läge att sätta klubben i konkurs på ett kontrollerat sätt. Detta är bättre alla dagar i veckan än att gå i konkurs i februari när pengarna är slut.

Bäst då förstås är om man fortfarande spelar i Allsvenskan, då degraderas man till Superettan. Det är också bra om man sålt de spelare som är värda några större pengar, då spelarkontrakten rivs vid en konkurs.

Genom en konkurs blir man av med alla skulder oavsett vad det är och styrelsen klarar sig från personligt betalningsansvar. Man kan starta om på ny kvist i Superettan med goda förutsättningar.

Många kanske fnyser åt en kontrollerad konkurs och tänker att det är bara sånt man håller på med i medelhavsländerna där det fuskas hej vilt. Då får ni tänka om, Hammarby Bandy genomförde just en sådan kontrollerad konkurs av sitt driftsAB så sent som i somras, för att bli av med skulder. Så det går och kan vara den minst dåliga åtgärden.

Har man dessutom inte bränt massa av investerarnas pengar kan man göra om sin emission i Superettan och få in miljoner för att ta sig tillbaka till Allsvenskan snabbt igen.

Så för att sammanfatta läget just nu

ÖKF är i en djupare ekonomisk kris än någon kunnat föreställa sig. Klubbledningen har uppenbart stoppat huvudet i sanden och hoppats på mirakel som inte blev av. Hur man släppt ekonomin som man gjort under året är svårt att förstå om man inte tar till det resonemanget.

Skatteskulden som man har och som går till kronofogden om några dagar kan man vänta med minst en månad, ingen ko på isen där.

Just nu pågår olika räddningsaktioner. Den enskilt viktigaste är nyemissionen som bara måste lyckas. Gör den det, överlever man. Om den delvis lyckas kan man överleva hösten, bara för att gå under i början av nästa år.

Om den inte lyckas kan man försöka sig på att göra emissionen allmän så vem som helst kan gå in med pengar. Som ett sista alternativ kan man försätta driftsAB:et i konkurs efter säsongen för att bli av med skulderna och börja om i Superettan.

Nu får vi se hur det går, men det finns hopp men läget är förstås utomordentligt allvarligt även om det inte är så hopplöst som många tror.

______________________________________________________________________________

Här kan du läsa våra andra artiklar om ÖFK och vad som händer i klubben

Ska ÖFK göra sig av med Daniel Kindberg? Vad är fördelarna?

En artikel om Daniel Kindbergs personlighet och hur den påverkat klubben

Sammanfattning av det ekonomiska läget efter medlemsmötet

En genomgång av ÖFK:s ekonomi som förklarar hur man hamnat där man gjort

Hur duktig är Daniel Kindberg på att manipulera?

Genomgång av alla orimliga turer i Huescaaffären

Genomgång av ÖFK:s strategi med sin gigantiska spelartrupp

Facebook Comments Box