Daniel Kindbergs personlighet: Berättelsen om hur en hel klubb manipulerades och nu till slut står på undergångens rand

Som alla andra som är intresserade av fotboll har jag följt ÖFK:s resa från de lägre divisionerna upp till en beundrad plats på den svenska fotbollskartan. Som VSK-supporter har jag själv fått följa resan på distans men även på nära håll. VSK och ÖFK har mött varandra genom åren ett antal gånger. Mitt bästa minne är så klart när vi slog ut ÖFK i andra cupomgången 2014 och avancerade till kvalspelet i svenska cupen 2015.

Alla kan enas om att ÖFK har gjort en remarkabel resa, på alla sätt. Ibland har det väl känts lite som att det är lite för bra för att vara sant. I centrum för denna resa finns Daniel Kindberg och även här kan nog de flesta enas om att utan honom vid rodret hade den här resan inte blivit av, i vart fall inte på det här uppseendeväckande sättet.

Visst finns det en liten skara av människor som varit kritiska till Kindberg och ÖFK som fenomen genom åren, då av olika anledningar. De har nu fått rätt. Det var för bra för att vara sant det som hände med ÖFK under Kindbergs ledning.

För egen del har jag bara följt ÖFK på distans och har aldrig tänkt något särskilt om klubben vare sig i positiv, eller negativ mening.

Mitt intresse vaknade först under 2018 när härvan med Kindberg började nystas upp. Det jag kunde läsa mig till var att det fanns många starka åsikter om Kindberg runt vad som hänt i ÖFK och de bolag han jobbat i. Det fanns gott om människor som i mycket starka ordalag försvarade honom offentligt på ett sätt som kändes överdrivet och framförallt klätt i starka känslor.

Daniel Kindberg verkar vara en person som lämnar få oberörda. När jag läste om det här, då klickade kugghjulen igång i min hjärna.

I min tidigare karriär inom rättsvårdande myndigheter har jag lärt mig en enkel sanning. När vanliga människor offentligt tar en brottsanklagad i försvar under starka affekter och intygar vederbörandes oskuld utan att egentligen veta något om själva sakfrågan eller ha någon egen vinning av det, ja, då vet jag att det är det något lurt. Varje gång.

Det som i praktiken händer i de här sammanhangen att den som går ut och försvarar är manipulerad och i en affektstorm där deras normalt sett fungerande omdöme är utslaget.

Efter att ha jobbat med människor hela mitt yrkesliv vet jag bara om en typ av personer som kan få andra att offentligt helt tappa koncepten på det sättet – människor med psykopatiska personlighetsdrag.

Jag säger nu inte att Daniel Kindberg är psykopat, för det vet jag inte. Men han har förmågor och drag som man vanligtvis förknippar med den personlighetstypen. Men egentligen, vem skulle faktiskt orka bry sig om Kindbergs personlighetsdrag, om det inte vore för att hans beteenden har försatt många människor och en hel idrottsklubb i stora problem av ekonomisk, moralisk- och brottslig karaktär.

Men innan vi går vidare och pratar om vad Daniel Kindberg är förmögen till eller inte, ska vi kort gå igenom vad man inom psykologin faktiskt menar med psykopatiska personlighetsdrag.

Hur fungerar en psykopat?

Alla har så klart en bild av vad psykopater är och hur de fungerar. De flestas kunskap kommer från amerikanska filmer, där den här personlighetstypen ofta är central i många filmers plottar. Det mesta är så klart helt felaktigt, onyanserad och tillskruvat på ett orimligt sätt.

Låt då era föreställningar vila en stund och läs följande stycke som beskriver vad psykologin med vidhängande forskning har visat hur en person med psykopatiska personlighetsdrag fungerar och är förmögen till.

Grundläggande för en person med en psykopatisk personlighetsstörning är att man i grunden ser verkligheten ”som djungelns lag”. I djungeln finns det rovdjur och så finns det byten. Antingen äter man eller så blir man äten. Detta synsätt är fundamentalt och överfört i vardagen ser vi personer med de här dragen som opportuna. De går fram som en slåttermaskin och tar inga hänsyn, de ser möjligheter och exploaterar dem som en ångvält.

Vi vanliga människor kan också se samma möjligheter men skyggar inför dem då vi inser att för att nå dit måste vi bränna sociala broar och kliva över lik, något som få ändå i praktiken är beredda att göra.

En psykopat, precis som vi andra, drivs av att få makt, status, sex och pengar. Skillnaden är bara att vi vanliga människor försöker få det på socialt acceptabla sätt, vilket då en person med de här dragen inte bryr sig om. Man kan utan att överdriva påstå att psykopaters alla handlingar har en direkt koppling till någon av drivkrafterna. På så sätt är människor med de här dragen tämligen enkelspåriga och lätta att se igenom, sina eviga manipulationer till trots.

Vi andra kan faktiskt vara lite mer sofistikerade. Till exempel kan vi engagera oss i en fotbollsklubb och utföra massa handlingar som vare sig direkt och knappast ens indirekt är riktade mot de fyra drivkrafterna. Vi kan vara altruister, det kan inte en psykopat.

En psykopat kan också engagera sig i en fotbollsklubb och lägga ned en himla massa arbete, skillnaden är dock att allt som händer runt den personen har ett enda syfte, att få något av makt, status,sex och pengar. Klubben blir bara ett verktyg för att nå detta.

En psykopat lever på att manipulera och ljuga för andra människor för att få som h*n vill. I amerikanska filmer får man ofta se psykopater som är djävulskt smarta och har tänkt ut allt i 25 steg framåt. Så är det inte alls i verkligheten. I själva verket är många impulsiva och styrs av sina drifter (makt, status, sex och pengar). En psykopats manipulationer och lögner är ofta rätt tafatta eftersom de är påhittade här och nu. Anledningen till att de lyckas med det är att vi vanliga människor utgår från att andra människor vill väl och att vi tenderar att lita på och tro gott om människor tills motsatsen är bevisad.

En psykopat kan bara lyckas med sina spel om vi som blir utsatta för dem litar och tror på h*n.

Alla psykopater behöver inte vara charmmonster, även om de flesta är det. Man kan vara psykopat och jobba som torped, behövs ingen charm där, bara ett kallt hjärta. Men ska man ägna sig åt ekonomisk brottslighet måste man så klart ha andra förmågor. Där är charm, en aldrig sinande svada och en fingertoppskänsla för andra människor bra verktyg. Vi skulle kunna prata om vilken duktig försäljare som helst med den beskrivningen. Skillnaden är återigen att duktiga säljare håller sig inom de sociala råmärken som finns, det gör inte psykopater.

För att få människor, likt Kindberg lyckades med, att offentligt gå ut och försvara honom mot brottsmisstankar kräver en otrolig förmåga att suga in människor i sin egen värld och kunna hålla kvar dem där. Psykopater är generellt fantastiska på möten där det är några andra människor närvarande. De har en outsinlig förmåga att smickra, dupera och ljuga om allt som det pratas om, på ett trovärdigt sätt. De skruvar historierna så att allt låter perfekt, nästan för perfekt. Det är extremt svårt, ofta omöjligt att stå emot den flodvåg av ord, drömmar, energi, planer som strömmar emot en i sådana möten. Man sugs så lätt med. Det är så trevligt och behagligt och varje möte slutar med en härlig känsla inombords, som att något viktigt har inträffat och jag är delaktig i detta viktiga.

Om mötena upprepas ett antal gånger är ens egna omdöme borta och man kan göra de mest omdömeslösa saker för psykopaten i fråga. Det var därför ett antal av Kindbergs beskyddare tog sig ton, mot bättre vetande när han häktades i april 2018.

Då är stunden kommen att titta lite närmare på om och i så fall vilka psykoptiska personlighetsdrag Daniel Kindberg har. Då jag bara har utsagor från hans offentliga uttalanden blir så klart denna bedömning inte fulltäckande. Men en del av er som läser det här har säkert mer information och kan fylla i luckorna.

Syftet är återigen inte att peka ut Daniel Kindberg som psykopat utan att visa på vilka konsekvenser det har för en idrottsklubb när vissa personlighetsdrag får komma till bäring i klubbens göranden och låtanden. Sist i denna text diskuterar vi just detta.

Men nu till skattningen. Vi använder oss här av ett standardiserat test för att mäta psykopatiska personlighetsdrag. Det består av 12 påståenden och är ett instrument som används för bedömning och inom forskning och har goda psykometriska egenskaper, som det heter på fackspråk. Det betyder i praktiken att det mäter det som avses och inte något annat.

Instrumentet tar fasta på tolv drag som karaktäriserar en psykopat. Man bedömer varje drag för sig och tilldelar den som skattas poäng beroende på hur mycket ett specifikt drag föreligger.

Om en person bedöms ha mycket av ett drag skattar man en tvåa. Om det delvis föreligger sätter man en etta. Om det inte alls föreligger sätter man noll. Totalt kan man då få 24 poäng. Gränsen för att skattas som psykopat är 18 poäng eller mer.

Item 1: Ytlig och talför 

•Ter sig ytlig och svår att tro på
•Känslouttrycken förefaller inte äkta
•Försöker framställa sig själv i god dager
•Berättar osannolika historier; har övertygande förklaringar till sitt beteende
•Ändrar utsagor när han/hon ställs inför fakta eller motsägelser
•Använder tekniska uttryck eller jargong, ofta felaktigt
•Talar och uppträder på ett engagerande sätt

Beskrivning: Det här draget beskriver en person som på ett charmigt sätt har en svada där h*n berättar fantastiska historier som är svåra att tro på. Ofta går historierna ut på att h*n blir hjälpte på slutet och räddar en knepig situation. Om man beläggs med lögner ändrar man helt utan ansträngning historien så att den går ihop igen. Historierna är ofta ytliga och saknar djup om människorna som är med i berättelserna. Det blir lätt mer som en tecknad serie då berättelserna är grovhuggna.

Kindberg: Berättar gärna fantastiska berättelser. Det kan vara den Libyska staten som ska investera en halv miljard i ÖFK för att man ska skapa en akademiverksamhet åt dem. Det kan vara ospecificerade indiska investerare som Kindberg förhandlar med om oklara saker osv.

Från ÖP:s rättegångsblogg – ”Daniel Kindberg har pratat i närmare en halvtimme och åklagarna har inte fått ställa en enda fråga än. När Sollefteåbon och Peabmannen skulle höras pratade de max några minuter var innan åklagaren fick börja med frågor”

Att prata i 45 minuter i sin egen rättegång är typiskt personer med det här draget. De är gärna sina egna försvarsadvokater då de litar till att deras svada ska ta dem ur problemen. De byter gärna försvarsadvokater då de inte anser dem vara tillräckligt duktiga, något som även Kindberg har gjort.

Poäng: 2

Item 2: Grandios

•Synen på egna förmågor och det egna värdet är uppblåst
•Självsäker och bestämd
•Överdriver status och rykte
•Betraktar uppkomna situationer som resultat av otur
•Ser sig själv som ett offer för systemet
•Visar litet oro beträffande framtiden

Beskrivning: Ett klassiskt drag hos psykopater. Deras helt grundmurade övertygelse att de är bättre än någon annan, på typ allt. Vi som står bredvid uppfattar dem som självsäkra och bestämda och vi tycker att de överdriver sina egna förmågor, rykte och status. De tycker de inte själva, de beskriver bara sig själva som de uppfattar sig. Det säger sig självt att om man är bäst på allt behöver man inte vara orolig för något, inte heller en osäker framtid. Om man nu skulle åka fast för något så skyller man ifrån sig på systemet eller att man blivit lurad och snärjd i någon slags komplott.

Kindberg: Har uppenbara drag av att vara grandios. Han säger bland annat så här – citat från ÖP:s liveblogg från rättegången.

”Daniel Kindberg beskriver sig som en ”fotbollsprofil” i hela Sverige och som mest omskrivna ”fotbollsledaren” i landet”. 

”Jag har blivit kidnappad, jag har varit utsatt för mordförsök, jag har lärt mig att lukta mig till riktig rädsla. Jag har kanske mest terapitimmar av alla i min position. Jag har blivit behandlad för det här”. 

Vidare har Kindberg under lång tid hävdat att ÖP varit efter honom och försökt snärja honom och han har gjort tidningen till inte bara sin utan hela klubbens yttre fiende. Det är förstås fascinerande i sig att ÖFK med sin kodex av öppenhet måste gå i krig med lokaltidningen med argument att man svärtar ned klubben och vill den illa. Inget av detta är förstås sant utan bara ett sätt för Kindberg att för sig själv hålla ifrån sig alla anklagelser. Någon försöker sätta dit honom. Det säger lite om hans makt över klubben när han får annars vettiga människor inklusive spelare att börja bojkotta lokaltidningen.

Poäng: 2

Item 3: Lögnaktig

•Manipulerar utan hänsyn till andras rättigheter
•Förvränger sanningen
•Ljuger med självsäkerhet och utan uppenbar ångest
•En skicklig bedragare eller lurendrejare
•Gillar att lura andra

Beskrivning: Ett annat av kärndragen hos en psykopat är att manipulera och ljuga för att få som man vill (makt, status sex eller pengar). Manipulationen går till som vi beskrev i inledningen och syftar som sagt till att utnyttja människor som instrument för att uppnå det man vill. Lögnerna hos de personer med det här draget ligger alltid på tungspetsen redo att hoppa ut. Det finns aldrig någon tvekan när en lögn uttalas och de gör det utan synlig ångest. Vi vanliga människor känner hur det stinger till i oss när vi uttalar våra vita lögner för varandra. En person med det här draget ljuger hela tiden i stort och smått, inklusive i situationer där man inte ens behöver ljuga, då sanningen duger gott och väl.

Kindberg: har under många år skaffat sig kontroll över alla viktiga människor i ÖFK, inklusive ett antal av spelarna. Utanför klubben har han snärjt folk på Peab inklusive Sollefteåbon. Den senare har han fullständigt manipulerat och använt som ett verktyg i sin brottslighet och för att nå sina syften. Det tycks som att alla har bländats av hans charm och fantastiska förmåga att säga saker folk vill höra.

Hela rättegången är ett enda stort lögnmaraton från Kindbergs sida där han inte svarar på frågor, låtsas att han inte minns och skyller på andra. Det är helt uppenbart för alla som följt rättegången.

Vi har inte några bevis men vi misstänker starkt att en extra listig manipulation som Kindberg gett sig på är att se till att polisen fick tag i tre av hans datorer. De innehåller inget komprometterande enligt Kindberg som helt planenligt använde just detta faktum som argument i rättegången när han hördes, om att han inte har något att dölja. Vi har skrivet en hel artikel om detta som du kan läsa här.

Poäng: 2

Item 4: Saknar skuldkänslor

•Förefaller inte ha förmåga att känna skuld; saknar samvete
•Verbaliserar ånger på ett oäkta sätt
•Uppvisar litet eller inga känslor i förhållande till begångna handlingar •Inser/uppfattar ej egen påverkan på andra människor
•Mer upptagen med eget lidande än med andras

Beskrivning: Här beskrivs en person som tycks oförmögen att förstå att h*n gjort fel eller något brottsligt. De känner därför ingen skuld och vi som står vid sidan drar slutsatsen att de saknar vad vi skulle kalla samvete. En person med de här dragen kan uttala ånger men på ett sätt där det är uppenbart att det inte är äkta och sagt men någon slags känsla och insikt i det man har gjort. Vidare förstår man inte hur ens egna handlingar påverkar andra människor och vilka konsekvenser det medför för dem. Sist och inte minst är det klassiskt att en person med det här draget är mycket mer upptagen över sitt eget lidande än eventuella brottsoffer eller andra som man har gjort saker emot.

Kindberg: Ett exempel är när Kindberg berättar om när han blir häktad och vilket trauma det var för honom. Från ÖP:s liveblogg om rättegången.

”– Jag har aldrig varit med om något så fruktansvärt i mitt liv, det är mycket mycket värre än jag upplevt tidigare, säger han. 

Åklagaren påpekar att han höll en presskonferens dagen efter han släpptes. Daniel Kindberg säger att han kände sig tvungen att göra den för sina barn och för fotbolls-Sverige trots att han hade magsjuka den natten”. 

”– Men ingenting kan jämföras med den magsuget och slaget som jag fick när polismannen (NN) säger att de varit och väckt mina barn och jag var inte där. Det är ett öppet sår”. 

Kindberg uppvisar under rättegången ett påfallande ointresse för alla han nu satt på pottkanten genom att de trodde på honom och litade på hans ord. Det är Hans Carlsson, Sollefteåmannen, Peab-mannen osv. Alla har han fått att begå ett mycket stort antal kriminella handlingar. Kindberg tycks inte kunna uppbåda någon slags ånger över det som hänt. De får liksom skylla sig själva, i vart fall har Kindberg inget med saken att göra.

Poäng: 2

Item 5: Saknar empati 

•Kylig och okänslig
•Opåverkad av andras känslor, oro och problem
•Oförmögen att inse de känslomässiga konsekvenserna av handlingar •Uttryckta känslor är ytliga och flyktiga
•Verbala och icke-verbala känslouttryck överensstämmer inte

Beskrivning: Det här är en person som vi vanliga människor på ett påfallande sätt ser saknar empati för andra människor och djur. Det tar sig uttryck i att vi uppfattar personer med det här draget som kyliga, taskiga, okänsliga och oförmögna att att förstå hur människor känslomässigt reagerar på vad de gör och säger. Känslor som uttrycks saknar djup och upplevs av andra som ytliga och inte förankrade i någon slags inre övertygelse.

Kindberg: Det är uppenbart hur Kindberg inte tycks förstå hur han känslomässigt påverkar andra människor och han tycks bry sig föga hur andra människor mår psykiskt som han dragit in i klistret.

I övrigt har vi inte så mycket information på detta item.

Poäng: 1 (jag sätter 1 i brist på information, det kanske borde vara en högre skattning om jag kände till mer om hur Kindberg fungerar till vardags)

Item 6: Tar inte ansvar för sina handlingar

•Rationaliserar; tonar ned handlingars betydelse
•Bagatelliserar effekterna av beteenden på andra människor
•Projicerar skuld på andra eller yttre omständigheter
•Kan hålla fast vid sin oskuld eller minimera inblandning i brott Kan hävda att han/hon blivit lurad i en fälla eller själv är ett offer; kan hävda amnesi eller blackout för händelser som omger brottet/en

Beskrivning: Det här draget beskriver en person som i sten vägrar att ta ansvar för sina handlingar, oavsett vad som händer eller sker. Det hela har mycket att göra med hur en psykopat ser på sig självt. Om man är så grandios som psykopater är kan man inte tillåta sig själv att ha gjort fel. Solen har inga fläckar. Det är därför i praktiken omöjligt att erkänna att man gjort fel eller att ens handlingar är olagliga eller farliga för andra människor, oavsett om de är brottsliga eller ej.

Kindberg: uppfyller det mesta på detta item. Han rationaliserar sitt agerande med att säga att stadsdel Norr är byggt och att det inte finns några större problem. Och skulle det vara något är det inget viktigt i sammanhanget. Han bagatelliserar effekterna av hur han nu skickar Sollefteåbon till ett kännbart straff genom att säga att han fick betalt och att allt är i sin ordning, det är bara lite slarv från Sollefteåbons sida. Vidare uppvisar Kindberg en utvecklad förmåga att inte minnas någonting av vilka fakturor som är vad och vad för arbete som åsyftas. Han har dock ett tydligt minne av att allt arbete är utfört enligt specifikation, även om han inte kan redogöra för vilka som utfört arbetet.

Poäng: 2

Item 7: Impulsiv

•Agerar på ögonblickets ingivelse (även brott); funderar sällan över vilka konsekvenser handlingar kan få
•Byter ständigt jobb, skolor och relationer
•En vagabond; lever ett kringflackande liv med ständiga byten av bostadsort
•Blir snabbt uttråkad; har svårt med aktiviteter som kräver längre tids koncentration
•Gillar utmaningar; saker som är spännande och att ta risker

Beskrivning: Det här draget beskriver en person som agerar först och tänker sedan. Det är uppenbart för alla som ser den här personen i aktion att impulsiviteten försätter h*n i svåra situationer mest hela tiden.

Kindberg: Det är relativt oklart hur mycket av det här draget som stämmer in på Kindberg. Vi kan i alla fall belägga att han gillar att ta risker, det är helt uppenbart med den mångåriga ekonomiska härva som han har skapat och som nu nystas upp. Han har tagit risker hundratals gånger för att säkra pengar åt ÖFK och åt sig själv. Man kan också med fog hävda att hela ÖFK projektet är ett enda stort risktagande som Daniel rimligen måste tyckt varit spännande och kittlande.

Det är mera oklart om han snabbt blir uttråkad med aktiviteter som kräver någon längre tids koncentration. Det går att med säkerhet att säga att han inte är någon vagabond, då han bott i Östersund under många år.

Poäng: 1

Item 8: Dålig självkontroll

•Blir lätt arg och frustrerad, speciellt vid alkoholkonsumtion
•Är ofta verbalt aggressiv (svär och hotar)
•Är ofta fysiskt aggressiv (slår sönder och kastar saker; knuffar och slår människor)
•Aggressiviteten är explosiv, kan komma plötsligt och utan provokation •Utbrotten är ofta kortlivade

Beskrivning: Det här draget beskriver en person som har lätt för att brusa upp och bli arg. Man kan vara fysiskt aggressiv men betydligt vanligare är att man är verbalt aggressiv genom att komma med öppna eller förtäckta hot. Det är klassiskt för psykopater att hota för att få som man vill i en fråga och därmed skrämma den andre till lydnad.

Kindberg: Det är inte känt huruvida Kindberg har något av de karaktäristika som bygger upp detta drag.

Poäng: – (betyder att inte tillräckligt med information föreligger för att kunna bedöma förekomst)

Item 9: Saknar långsiktiga mål

•Framtidsplaner och åtaganden är inte realistiska
•Lever från dag till dag utan att fundera över framtiden
•Förlitar sig på familj, vänner eller socialtjänst för sin försörjning
•Har presterat dåligt i skola och arbetsliv
•Kan beskriva långsökta planer 

Beskrivning: Det här draget tar fasta på att personen lever utan någon större planering eller framförhållning. Man lever här och nu och man funderar inte över morgondagen i någon större utsträckning. Om man blir tillfrågad kan man beskriva framtidsplaner men de är ofta vaga och åtföljs aldrig över någon plan om hur man ska ta sig dit. Man låter gärna andra försörja sig och man presterar generellt dåligt i skola och arbetsliv.

Kindberg: har haft en helt orealistisk syn på vad ÖFK ska kunna mäkta med fotbollsmässigt. Man har pratat om SM-Guld och CL-spel. Givet hur ekonomin sett ut i klubben är det helt orealistiska planer. På tal om ekonomin i klubben har det närmast varit i form av ett pyramidspel, som vi berättat om i en tidigare artikel. Hela förfaringssättet kan i viss utsträckning jämställas med att leva från dag till dag.

Poäng: 1

Item 10: Oansvarig

•Personens beteende försätter ofta andra i fara eller svåra situationer
•Går inte att lita på som förälder: saknar engagemang i relationer, brister i omsorgsförmåga för sina barn etc.
•Dåliga arbetsprestationer: ofta sen, ogiltigt frånvarande etc.
•Inte pålitlig med pengar: har struntat i att betala räkningar, skulder och underhåll etc.

Beskrivning: Det här draget handlar om en person som är övermåttan slarvig och inte sköter sina åtaganden. Det är svårt att lita till personen då man inte vet om saker blir gjorda eller ej enligt överenskommelse. Personen försätter ofta andra i farliga eller svåra situationer, tex genom ekonomiskt slarv eller att inte ha koll på viktiga saker.

Kindberg: har mycket av det här draget. Han har systematiskt under minst 10 år utsatt ÖFK för orimliga ekonomiska risker genom att ta kostnader som klubben inte haft täckning för, därav allt ekonomiskt fiffel. Han har utsatt sina medarbetare och spelare för svåra situationer under lång tid. Han är inte på något sätt pålitlig med pengar, tvärtom har han fixat och trixat i det oändliga för att få ihop det.

Poäng: 2

Item 11: Antisocialt beteende i ungdomen

•Hade som tonåring problem med sitt uppförande/beteende både i skolan och hemmet
•Var i trubbel med rättvisan redan som ung
•Det antisociala beteendet var varierat och frekvent

Poäng: – (Det föreligger ingen information om huruvida Kindberg haft problem enligt beskrivningen ovan som tonåring).

Item 12: Antisocialt beteende i vuxen ålder

•Bryter regler och förordningar; har haft trubbel med rättvisan som vuxen •Har blivit åtalad eller dömd för brottsliga handlingar som vuxen
•Det antisociala beteendet är varierat och frekvent

Beskrivning: Här vill man veta om ett antisocialt beteende föreligger i vuxen ålder. För att man ska kunna få full poäng här måste det antisociala beteendet vara varierat och frekvent.

Kindberg: har åtalats för brott i vuxen ålder dock tyder inget på att brotten är särskilt frekventa och de är helt säkert inte varierade, då det vad vi vet bara rör sig om ekonomisk brottslighet.

Poäng: 1

Total poäng: 15 (då skattas inte två av items och för några andra föreligger till viss del bristfällig information)

Det är helt uppenbart att Daniel Kindberg har många av de personlighetsdrag som förknippas med psykopati. Informationen att bedöma det hela utifrån är i vissa stycken bristfällig och kommer från uttalanden i tidningar och annan media. Trots det råder ingen tvekan om att gjort bedömning ligger relativt nära sanningen i allt väsentligt. Det enda som kan hända med mer information är att poängen ökar, inte minskar. Det som Daniel har visat upp för omvärlden är fullt tillräckligt för att göra denna skattning med trovärdighet.

Men som sagt. Denna skattning är inte gjord för att hänga ut Daniel Kindberg utan syftar till att lyfta fram konsekvenserna för en idrottsförening när en individ med de här personlighetsdragen får bestämma.

Reflektion

Det är välkänt hos de som drabbas och av företagens HR-avdelningar att psykopater på landets arbetsplatser skapar kaos i den organisation där de ingår. Det blir oändliga draman, manipulationer, lögner och dysfunktion. Efter ett tag blir det uppenbart att det inte fungerar längre. Ett tag kan inte sällan vara flera år. Lösningen är alltid densamma. Individer med psykopatiska personlighetsdrag köps ut ur företaget för att slippa publicitet och vidare bråk. Efter lämnar sig psykopaten ett företag i kaos och spillror. Det tar lång tid att bygga tillbaka det som raserats.

På samma sätt är det i en idrottsklubb. ÖFK har drabbats av Daniel Kindberg. Förvisso fick man en kometkarriär i fotbollen, men lika tungt är nu fallet. ÖFK är byggt på lösan sand med en ekonomi av Kalle Anka-modell som krävde aktivt brottsligt handlande av ett flertal personer. Men det är inte bara pengarna. Människor i klubben har blivit lurande och manipulerade under många år och har därigenom inte handlat i klubbens bästa intresse utan för att uppfylla Daniel Kindbergs grandiosa bild av sig självt och sina projekt.

Nu kanske någon säger att Daniel lånat ut 20 miljoner till klubben. Hur kan han göra det om han inte vill klubbens bästa? Svaret på den frågan är tudelat. Dels finns det väl ingen bättre egoboost att kunna säga till sig själv och alla andra att han minsann är klubben stora räddare. Dels var det ju nödvändigt då Kindberg så gravt misskött klubben ekonomiskt under så många år. Skulle det bli några segrar på fotbollsplanen som kunde lyfta hans ego ytterligare, var det tvunget att långa ut pengarna.

Problemet är inte att människor med psykopatiska personlighetsdrag inte kan göra bra saker och med stor kraft ta sig an att bygga upp en idrottsförening. Problemet är att de gör det av fel anledningar och att de manipulerar och ljuger för människor för att få som de vill.

Alla kan förstå att det inte är möjligt att i längden driva en förening på detta sätt. För att en förening ska lyckas över tid krävs helt vanliga människor med stort engagemang i klubben som tillsammans samarbetar på lika villkor för att bygga föreningen. Och inte minst då, att varje enskild handling som utförs i klubbens namn ska vara något som direkt eller indirekt gynnar klubben och inte den enskilda individen.

Daniel Kindberg med sina personlighetsdrag får nu utgöra det varnande exemplet på hur det går när en sån person tillskansar sig makten i en klubb och driver den efter eget huvud. Det går bra under en tid, men till slut blir de grandiosa idéerna så stora och kräver så mycket av allt och alla att det faller ihop som ett korthus. Med i fallet dras många goda människor som trott att de arbetet för en person som ville klubbens bästa men som i själva verket gjort det för att stilla sin hunger på status och makt.

Kom ihåg, Kindbergs (o)gärning i ÖFK var bara möjlig för att många gav honom möjligheten.

Ingen enskild människa kan vara en frälsare för en idrottsförening. Det trodde man i ÖFK, det har hänt tidigare på annat håll och det kommer att hända igen. För idrottssveriges skull hoppas jag nu att ÖFK med Daniel Kindberg i spetsen får utgöra ett varnande exempel på hur viktigt det är att medlemmarna i idrottsföreningarna inte släpper fram personer av det här slaget. De som väljs in i styrelsen måste vara av det rätta virket. Dvs helt vanliga människor med engagemang för klubben och inte sig själva.

Facebook Comments Box