ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Uppmaning till Svensk fotboll: Skjut ligastarten så långt det går på framtiden

Sedan Uefa nu beslutat att fotbolls-EM skjuts på framtiden har arbetet kommit igång med att försöka fundera på när de svenska elitligorna ska kunna komma igång med spelande.

Spelas måste det göras – SEF har kontrakt på 480 matcher med Discovery och Unibet. Blir det mindre blir det så klart också mindre pengar till SEF, som så klart har gjort sin budget utifrån att man klarar av att leverera detta.

Det här är ingen akademisk fråga, utan en fråga om ekonomisk liv och död för många klubbar och också för SEF som har intecknat mycket av årets pengar i olika projekt som landets elitklubbar räknar med pengar ifrån, utöver det man får i centrala medel.

Nu måste vi skala bort all längtan och stigande desperation efter fotboll hos landets fotbollssupportrar och försöka rationellt besvara frågan hur vi bäst ska kunna få en fotbollssäsong som levererar 480 matcher, helst med publik, det är egentligen det enda viktiga frågan. Allt annat andas ekonomisk kris och konkurs för ett antal klubbar.

Nu behövs en tydlig planering för att minska osäkerheten hur den här säsongen ska gestalta sig. Klubbarna behöver veta, sponsorer och vi fans behöver veta. Det måste fram datum helt enkelt.

Problemet nu är att alla vill komma igång så fort som möjligt med fotbollsspel och eftersom längtan är så stark, av olika skäl, kommer man nu lägga en planering där man försöker få igång bollsparkandet så fort det bara är möjligt. Detta trots att man inte vet särskilt mycket om de förutsättningar som kommer att råda i framtiden.

Det kommer sannolikt bli så nu att man planerar efter ett ”best-case” scenario, att smittan är under kontroll till juni och matcherna kan dra igång då. Dock är det så att en planering där man måste hantera en parameter man inte har kontroll över alltid brukar haverera. Ett bra jämförelseexempel är komplexa husbyggen, infrastruktur mm som tenderar att kosta mer än tänkt eftersom man alltid lägger en budget utifrån ”best-case” som naturligtvis sällan kan hållas, då världen innehåller överraskningar.

Istället borde nu SEF, SvFF och elitklubbarna jobba efter den gamla sanningen, hoppas på det bästa – planera för det värsta.

Det är en försiktighetsprincip som man bör använda när ingångsvärdena i analysen är så osäkra att det i praktiken kan bli lite vad som helst i resultat, beroende på hur man skruvar på värdena i kalkylen.

Så hur ska man då göra detta? Vi ger oss på att bena ut det.

Vi får börja med att titta på de parametrar som vi vet styr eller sätter ramar runt det som nu sker.

  • Tidsmässigt finns en bortre gräns när årets säsong måste avslutas. Det är runt 31/1 2021. I februari måste sen klubbarna få en chans till värvningar och förbereda sig för en ny säsong som inkluderar cupspel
  • En säsong kan genomföras på ca 26 veckor, dvs 6 månader. I detta ingår då cupmatcher, nationellt och internationellt och möjligen någon kortare landslagssamling. I praktiken får alla lagen spela match var 5:e dag i genomsnitt (räknat på 35 matcher), en del har ännu fler matcher som ska in. Det är tufft men inte ogörligt.
  • Det stora frågetecknet är förstås hur spridningen av coronaviruset nu kommer att se ut. Alla inom fotbollen vill spela matcherna med publik. Epidemiologerna säger att man tidigast kan tro att beslutet om begränsningar i åskådarantal kan hävas i juni. Den analysen bygger på hur utvecklingen av spridningen sett ut i Kina och att virus tycks trivas sämre när det är varmare.
  • Mot dessa antaganden kan resas att andra epidemiologer säger att vi vet för lite om spridning och tid. En andra våg kan mycket väl uppstå i Kina nu när restriktioner lättas. Ytterligare andra säger att anledningen till att influensavirus normalt inte smittar lika mycket under sommaren beror inte på värmen utan snarare på att så många blivit smittade under vintern och våren och blivit immuna, vilket försvårar vidare spridning. När det kommer till coronaviruset finns ingen immunitet hos befolkningen och smittspridningen kan därför fortsätta oavsett temperatur.

Det är bara att konstatera, vi har i praktiken ingen kontroll eller ens särskilt mycket kunskap om den faktor som gör att vi nu måste skjuta på fotbollspremiärerna.

I ett sånt här läge bör man alltså inte planera för och försöka genomföra ett ”best-case” scenario, det är alldeles för osäkert. Detta sagt, vi behöver likt förbaskat datum nu att förhålla oss till.

Med dessa förutsättningar för handen är det alltså bättre att planera för det värsta och hoppas på det bästa.

I praktiken skulle en sådan strategi kunna se ut på följande sätt.

  • En så sen spelstart som möjligt för att öka sannolikheten att smittspridningen är så pass mycket lägre att förbudet mot folksamlingar är upphävt. Tid är den enda kritiska variabeln här. Ju längre ifrån i tid man är från idag till seriestart, ju bättre chans att spridningen har minskat.
  • Med en bortre gräns i sista januari 2021 för avslutande av serien bör alltså seriestart ske runt 15 augusti. Det ger drygt 6 månaders seriespel med uppehåll några dagar för julfirande.
  • Om mötesförbudet kan hävas tidigare kan cupmatcher och annat flyttas bakåt i tid, seriespelet inleds dock på satt datum.
  • Om mötesförbudet inte kunnat hävas vid seriestart spelas matcherna ändå och utan publik.
  • Om spelare i trupperna blir sjuka och lagen måste sättas i karantän finns några veckor under seriespelet och i februari 2021 att spela med, där också kvalspel går av stapeln.
  • Seriestart säsongen 2021 skjuts på en månad för att möjliggöra förberedelser hos klubbarna för den nya säsongen. Dispens söks om att förskjuta transferfönstret en månad framåt i tiden.

Det här sättet att tänka ger fotbollen de största möjligheterna att lyckas få igång seriespel i år på något ordnat sätt eftersom den tar så mycket hänsyn det bara går till den avgörande faktorn i denna ekvation, nämligen tid. Passerad tid från idag till seriestart är den kritiska faktorn och måste få influera beslutsfattandet med motsvarande betydelse.

Detta förslag ger också största tänkbara möjlighet att få med publik på matcherna då chanserna till att smittspridning har minskat är större.

Förslaget tar också hänsyn till att vi nog inte ska vara naiva och tro att vi kan lösa allt som behövs under innevarande säsong. Nästa säsong kommer att påverkas om vi ska maximera chanserna att lyckas få in ett fullt seriespel i år.

Nästa år blir det EM-spel och serierna kommer behöva spelas in i slutet av november eller till i början av december. Det måste få vara så, man kan inte styra saker man inte har kontroll över, planeringen måste spegla detta.

Alla vill att det som nu händer världen ska vara över så fort som möjligt och att vi ska kunna återgå till våra vardagsliv, helst imorgon. Men det är bara bita i det sura äpplet och se sanningen i vitögat. Det vi upplever nu och hur samhällets fundament skakas om, kommer att fortgå i månader, inte veckor som vi alla hoppas.

Alla vill se fotboll så fort det bara går, men med så mycket osäkerhet måste planeringen av den ske på ett sätt som ger största möjliga chans att det blir så. Att försöka pressa in saker i scheman när man inte har kontroll över avgörande parametrar och sen hoppas på det bästa är inte rätt strategi nu. Det riskerar bara att det blir än mer kaos och att vi kan hamna i att det inte blir någon fotboll alls i år.

Nu får vi motvilligt lägga elitfotbollens öde i händerna på fotbollsguden och planerarna hos Svenska fotbollsförbundet.

Facebook Comments Box