Anno 1904: Redaktionsmöte

Igår kväll höll redaktionen sitt kvällsmöte på ett av stadens mat- och vattenhål. Redaktörn bjöd flott på indisk mat och kobraöl. Planering skedde...
Page 1 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 16 of 18