ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Bygg en ny bandyhall och gör den gamla till mässhall

Har skrivit en hel del kring fotbollsarenan som har en del utmaningar. Detsamma gäller bandyhallen där stolparna förstör en hel del av upplevelsen, för att komma vidare i den diskussionen tror jag måste ändra argumentationsteknik som just nu fokuserar bara på att stolparna är i vägen.

Jag tror att tyvärr är det omöjligt att lösa situationen med bandyhallen som den är, stolparna går inte att flytta på. Därför skulle man behöva bygga en ny bandyhall. Det kommer så klart kosta en massa pengar samtidigt som man står kvar med den gamla hallen.

Tror det kommer finnas en pedagogisk utmaning i att förklara varför man behöver 200 miljoner (draget ur luften) för att bygga en ny hall och stå där med två hallar. Därför tror jag argumentationen måste gå ifrån vilken nytta den gamla hallen kommer användas. Sen påvisa hur mycket värde den skulle kunna skapa i andra sammanhang.

Dels går det att öka tillgängligheten på antalet istid, vilket ska vara en bristfråga, men viljan att ha två bandyhallar med hög driftskostnad kan vara en utmaning. Jag har sett detta argument användas någon gång men verkar inte ha lyft riktigt. Framförallt tror jag inte detta ger så mycket nya intäkter till staden. Däremot finns det lite andra sätt bandyhallen tack vare sin storlek skulle fortsatt gå att använda med en hög utnyttjandegrad.

Västerås som stad saknar en stor mässhall, det är bara kolla under våren när isen smälts så händer det något varje helg i hallen, det är olika cuper i flera idrotter och det är olika mässor. Skulle det möjliggöras att göra detta året runt tror jag att det skulle generera mer skatteintäkter till staden. Framförallt tror jag det går att locka hit fler mässor då det inte finns lokaler med stor uppställningsyta vintertid. Med två stora hallar tillgängliga utanför bandysäsongen skulle också kunna locka mässor av en helt annan kaliber vad man gör idag.

Detta skulle potentiellt kunna generera externa besökare i en större grad än vad elitidrotten faktiskt gör idag och även att öka möjligheten med fler och större cuper en otroligt viktig intäkt för idrottsföreningarna i staden.  Det gäller så klart inte bara inomhusidrott men vinter då det går att spola is i den, VIK skulle kunna ha två rinkar i hallen och med alla andra isytor ha en unik stor ishockeycup i staden.

En tanke som också skulle vara intressant är att använda bandyhallen som fullstor inomhusfotbollsplan, något som saknas i Västerås. Just nu finns bara plåthallen men VSK vill helst inte träna där då den är för hård. En ny inomhushall för fotboll skulle kosta i storleksordningen 70 miljoner, men skulle bandyhallen konverteras till det så har man på så sätt fått en grundplåt för en ny hall. Även en fotbollshall borde gå att konvertera till en mässhall/idrottshall.

Summa summarum så behövs en ny bandyhall om VSK Bandy ska komma vidare, mitt förslag är helt enkelt att sälja in det på ett sätt att den gamla hallen faktiskt genererar mer skatteintäkter till staden via externa besökare, främst via cuper och mässor. Möjligheten att slå två flygor i en smäll är nog bästa sättet att komma vidare i den frågan.

//HL

Facebook Comments Box