ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

VSK Fotboll i Superettan – här är de som ni ska tacka!

Det har skrivits många texter om det förr, kanske det borde räcka nu? Men vi känner att vi i vill sätta en punkt i VSK Fotbolls senaste kapitel genom att skriva den här krönikan. Vi pratar förstås om den resa som VSK Fotboll gjort från hösten 2014 med konkursen framför dörren bara för att fyra år senare kröna resan med att ta steget upp i elitfotbollen.

Det har varit en lång resa och ingen kan påstå att den varit spikrak. Tvärtom har vägen varit kantad av kontroverser som har gjort att skutan ibland har drivit ur kurs. Men på något sätt har saker och ting kunnat rätas upp och färden har kunnat fortsätta.

En sådan här resa som gått från avgrundens rand till en plats i solen är en komplex process som inte lätt kan låta sig fångas i en heltäckande beskrivning. Många har bidragit på olika nivåer för att helheten ska kunna växa fram och skapa det som nu har hänt.

Det är så klart många som ska hyllas för att vi lyckats skapa det vi gjort. Vi tänkte faktiskt ge oss på att lyfta fram de människor och de processer som vi tycker är de viktigaste för att utgången nu skulle bli det den blev. Vi säger inte att vi sitter på sanningen eller att vi har all information. Man får se vår text som en inlaga i historiebeskrivningen av VSK Fotboll mellan åren 2014-18.

För att göra det hela lite läsvänligare presenterar vi de olika personerna/processerna i punktform. Vi börjar med den sak vi tycker är viktigast och sedan i fallande ordning.

  • Det faktum att Vigge såldes till Manchester United och att VSK fick tillgång till cash är den enskilt största förklaringen till att VSK Fotboll är där vi är idag. Det finns flera dimensioner i detta. Det är inte bara de 40 miljoner som klubben fick tillgång till under 2017 utan också de pengar som utbetalades i andra klausuler med start 2015. Den miljon som kom in under 2015 hjälpte till att betala av kritiska leveransskulder och andra fordringar. Det hjälpte till att börja återupprätta VSK Fotbolls anseende i staden som en klubb som kan betala för sig. I senare skeden har så klart pengarna möjliggjort satsningen på att nå Superettan. Vi kan konstatera att med det stöd som fanns från supportrar och västeråsare i allmänhet från 2015 och framåt hade klubben överlevt utan Vigge-pengarna. Det hade dock varit mycket tuffare att få till den här resan och vi hade aldrig kunnat avancera så snabbt från att vara ett bottenlag till ett topplag. Utan den penninginjektion som försäljningen av Vigge till Man Untied inneburit för VSK Fotboll hade vi garanterat inte stått där vi står idag.

 

  • Det som vi ser som den näst viktigaste orsaken är de swishkampanjer som organiserades av VSK Fotbolls supportrar. Den viktigaste kampanjen var den första på hösten 2014 som gjorde att klubben kunde betala av den akuta skulden till Västerås kommun. Utan den inbetalningen hade klubben satts i konkurs eller genomgått en rekonstruktion. Det efterföljande VSK Swish initiativet hade effekten att kunna mobilisera alla supportrar och andra välgörare. Den viktigaste kampanjen i det initiativet var sommarvärvningskampanjen 2015 som innebar möjligheten att värva fem spelare. Dessa spelare gjorde faktiskt att VSK kunde klara sig kvar i Div 1. Utan de pengarna och vad det gav i form av nya spelare hade klubben spelat i Div II efterföljande år. En degradering 2015 hade inte inneburit konkurs för klubben men hade så klart skjutit planerna på avancemang till Superettan ett antal år på framtiden.

 

  • Det var ett kritiskt läge i klubben i början av 2015. Förvisso var det akuta konkurshotet avvärjt men klubbens kassa ekade tom. I januari hade inte klubben råd med spelarnas löner, de relativt få spelare som fortfarande var kontrakterade. En välgörare till klubben gick in och betalade januarilönerna för att det hela inte skulle falla ihop innan det ens börjat. Klubben hade inga pengar att värva spelare för. Enskilda privatpersoner gick in och betalade övergångssummor och löner till de spelare som värvades. Första halvåret 2015 i den mest kritiska perioden bars klubben i praktiken på fyra personers axlar. Dessa personer jobbade i det närmaste dygnet runt för att fixa med allting inför säsongen och sen få det att fungera. Man var tvungen att tigga allt ifrån benskyddstejp till mat och man fick fixa lägenheter och jobb åt spelarna. Det las ned ett otroligt arbete av dessa fyra personer och utan deras insatser från hösten 2014 och framåt hade inte klubben existerat i den form vi ser den idag. Dessa tre personer var utan inbördes ordning Ado Sadzak, Peter Lundqvist, Åke Hedvall och Christina Liffner. Alla som älskar VSK Fotboll är skyldiga dem ett stort tack för det arbete de la ned ideellt för klubben när absolut ingen ville veta av VSK Fotboll.

 

  • VSK Bandy var med och hjälpte VSK Fotboll i praktisk mening från sommaren 2015. Redan i januari hade man dock gjort en avsiktsförklaring om att man avsåg att samarbeta tillsammans, ffa då på marknadssidan. Det arbetet kom igång under andra halvan av 2015 och innebar att VSK Fotboll fick tillgång till lite mer pengar under det året än vad man hade kunnat räkna med om man kört på som man gjort under tidigare år med säljare på provisionsbasis. Detta var viktigt under 2015. Efter det har marknadssamarbetet inte gett VSK Fotboll särskilt mycket netto mot vad det gamla arbetssättet skulle givit då klubben varit tvungen att göra extraordinära utbetalningar i flermiljonklassen till VSK Bandy. VSK Bandys bidrag låg istället på ett annat plan. Genom att ”ta sig an” sitt luggslitna lillasyskon fick VSK Fotboll låna av det förtroende som VSK Bandy åtnjöt brett bland företag och västeråsare i allmänhet vid den här tidpunkten. Där och då 2015 var det en väldigt viktig åtgärd för att klubben skulle kunna börja resan med att resa sig ur askan och tvätta varumärket rent från all gammal smuts.

 

  • Extramötet hösten 2017 har det visat sig så här i efterhand vara en viktig startpunkt för att bygga upp det ”nya” VSK Fotboll. Även om mötet handlade om helt andra saker var det där processen som ledde fram till en mer jämbördig relation till VSK Bandy tog sin början. I och med att den nya styrelsen tillträdde under vintern 2018 har samarbetet mellan klubbarna äntligen blivit sunt och avtalsstyrd istället för att ligga i händerna på enskilda personers godtycke. Den nya styrelsen har gjort det bra som tagit tag i en stor hög med surdegar som funnits mellan klubbarna och rett ut det så att det nu fungerar. Vidare agerade styrelsen snabbt och effektivt när det kom fram vilken filur TAF var. Vi kan jämföra med BP:s valhänta hanterande av exakt samma situation bara en månad senare. Det blir OS-Guld i krishantering till fotbollsstyrelsen i VSK när man jämför. Deras snabba agerande räddade sannolikt säsongen åt VSK och möjliggjorde avancemanget.

Dessa är de processer som vi anser vara de viktigaste för att förklara varför VSK Fotboll är där de är idag. Resan har varit lång och knagglig men den har sakta gått i rätt riktning under de här åren. För oss som stått bredvid återstår att rikta ett tack till alla de personer och verksamheter som varit inblandade i att skapa resan och göra den möjlig.

VSK Fotboll står nu redo att kasta sig över Superettan och har goda förutsättningar att fortsätta bygga på den positiva och sunda kultur som nu spirar i klubben.

Facebook Comments Box