ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

VSK Fotboll gör en förlust på 2,4 miljoner

Igår skickades årsmöteshandlingarna ut och det kom till känna att VSK gjorde en förlust på 2,4 miljoner kronor. Det hade kommunicerats tidigare att det skulle bli en förlust men hade då legat lägre. Som en förklaring till till det negativa resultatet hittas.

  • Sponsorer har obetalda fakturor på 450.000 kr
  • Uteblivna matchintäkter
  • För stor organisation i förhållande till intäktsidan
  • Semesterlöneskulder
  • En skatteskuld på 400 000 kr som inte är reglerad. Dokumentation saknas
  • Avtal som inte är till fördel för ekonomin.

VSK ökar intäkterna 2020 från 16,8 miljoner till 22 miljoner, men utmaningarna har funnits i kostnadsmassan som visserligen minskat från 24,9 miljoner till 24,4 miljoner.

En anledning till att resultatet har förändrats så står det att det inkommit fakturor som styrelsen inte varit medvetna om varit avtalade.

Budget 2021

För 2021 har styrelsen satt en budget som utgår sponsorintäkter på 3,5 miljon kronor och räknar med en sjunde placering och en spelartrupp som kostar 6 miljoner kronor. Det är beräknat med en underbalansering på 1,5 miljoner kronor för 2021.

Kommentar

Pandemin sätter sina tydliga spår i budgeten för 2021 där sponsringen beräknas minska ytterligare. Den stora kostnadssäkningen har skett på truppsidan, den är nu nere på 6 miljon vilket ska jämföras med att det var budgeterat för 8,7 miljoner inför 2020. Det är en säkning med nästan en tredjedel mot förra budgeten.

Ekonomin förväntas få stort fokus på årsmötet, även om det var förväntat med ett minusresultat så kommer det uppstå en diskussion om vilken kostym VSK ska ha och hur den ska finansieras. Fortsätta på minus spåret är ohållbart. Frågan är om det ens går att skära ner något mer i spelartrupp och organisation då den nu är så annorektiskt som den kan bli. Då återstår diskussionen vem som ska betala för kalaset.

Ungdomslagen är kritiska till att de bidrar till att finansiera akademiverksamheten som där det sker ett urval och de inte är garanterade. Det finns en motion som behandlar detta och utkomsten av denna kommer bli en viktig budgeteringsprincip.

Bland vissa supportrar finns också ett missnöje över höjda säsongskort när kostnaden landade på 2500 kr för ett säsongskort. Tydligen är även intresset bland sponsorer bristande då sponsringsintäkterna beräknas minskas ytterligare med några hundra tusen.

Vi får inte hamna i en situation där lösningen på underskottet blir att hoppas på ökade sponsringsintäkter eller satsningar på ökad publik. Det har historiskt alltid lett till ekonomiska katastrofer.

Så hur ska vi finansiera detta? Ärligt talat är det lite pest eller kolera över beslutet, men nu får vi ta och välja väg.

Väl mött på årsmötet.

Facebook Comments Box