ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

VSK Bandy betalar av skulden men problemen består

Lite förvånande så behövde VSK Bandy en vecka efter deras krismeddelande inte låna 3-4 miljoner av VSK Fotboll efter att ha samlat in 700.000 kr i gåvor, skjutit in egna likvida medel och sedan tagit lån från andra parter på resten.

Vi är positiva till att VSK Fotboll nu inte har så stor riskexponering mot VSK Bandy men det är fortfarande många frågor som inte fått svar och nu kanske aldrig kommer få det heller.

Med tanke på att ordförande Gisela Stockhaus för några dagar sedan sa att det var slut på kontot går det att fundera över varifrån dessa egna likvida medel kommer ifrån. Men det är bra att det är löst och att föreningarna nu inte behöver vara indragna i varandras ekonomiska frågor. Det hade bara riskerat att leda till splittring och inte gynnat någon.

De tänkta lånet från VSK Fotboll har nu flyttats till andra kreditgivare. Det var nog det bästa för båda föreningarna. Nu kan båda föreningarna jobba för sig själva utan att vara beroende av varandra.

Att ha samlat in 700.000 i gåvor på en vecka är faktiskt en bedrift och det ska de personerna som varit involverade ha beröm för. Men enormt mycket arbete återstår. Det är 7-8 månader kvar tills de större sponsringsintäkterna kommer in för nästa års säsong och hur likviditetsplanen för VSK Bandy ser ut fram till dess är helt okänd för oss utanför klubben. Med tanke på att VSK Bandy över ett år i genomsnitt har kostnader på mer än 2 miljoner kr per månad och få intäkter efter säsongen så finns det fortfarande all anledning till oro och rimligen behöver klubben fortsatt stöd från alla som har möjlighet. 

För hur det än är, problemen i VSK Bandy har inte lösts på något sätt, de har bara flyttats bort från VSK Fotbolls bord. Förutom en marginellt mindre skuld har klubben nu ökat sina kostnader genom att anställa 2,5 personer samtidigt som man har en likviditetskris.

Om vi antar att medellönen för de nyanställda är runt 35.000kr/mån är det varje månad nya kostnader för 125.000kr inklusive skatter som adderas till en redan ansträngd ekonomi. För de fyra månader som återstår av verksamhetsåret blir det runt 600.000 kr.

För oss utomstående är den här typen av nya kostnader svåra att förstå då man säger att man har svårt att få ekonomin att gå ihop som det är. Här skulle man önska att styrelsen fortsätter att kommunicera så att klubbens välgörare kan förstå hur man tänker lösa den ökade kostnadsmassan.

En annan sak som oroar oss är hur VSK Bandys klubbledning ser på den ekonomiska utvecklingen. I gårdagens intervju säger klubbchef Anders Ek att marknadsintäkterna nu ska öka. Just det har utlovats i flera år, 2016, 2017, 2018 och nu 2019. Problemet har varit och är fortfarande att dessa förhoppningar inte infriats i faktiska ökningar av marknadsintäkterna. Det är precis det här glappet mellan vad man tror och vad som kunnat levereras i reda pengar som gjort att båda klubbarna hamnat där vi nu är. 

Det går inte att komma ifrån att bandyn i stort och tillika VSK Bandy befinner sig i en negativ spiral intressemässigt. En alltför optimistisk syn på marknadsutvecklingen som präglat de senaste årens prognoser gör att krisen kan återuppstå redan nästa år. 

Om så skulle vara fallet, vad händer då? Kommer sponsorer, nya långivare och privatpersoner ställa upp igen? Kan man verkligen kosta på sig att chansa här?

En annan fråga som bägge VSK-klubbarna har att upptäcka svaret på är vad som händer nu när sponsorerna själva får välja hur fördelningen av deras sponsring ska se ut. Kan bandyn försvara sin marknadsandel som varit ca 70% av de gemensamma sponsringspengar som kommit in under det gemensamma marknadsarbetet? Och hur sannolikt är det att bandyns andel kan öka från denna nivå? 

Nu ska VSK Bandy slåss med VSK Fotboll om sponsorernas gunst och naturligtvis har fotbollen stora behov av att öka sina marknadsintäkter för att kunna hålla sig kvar i Superettan och börja bygga mot Allsvenskan. Kommer verkligen båda föreningarna lyckas med att öka sina intäkter?

För VSK Bandy gäller det verkligen nu att budgeten för 19/20 har väldigt stora marginaler så att man inte riskerar att hamna i akut likviditetsbrist som man gjort de senaste tre åren så här vid jultid. Man måste verkligen göra allt för att hålla koll på intäkterna och vara beredd att snabbt vidta åtgärder för att inte hamna i kris om inte intäkterna följer prognosen. Man har dessutom ett skuldberg att amortera på som lär uppgå till ett antal miljoner. Lånevillkoren för Bandyns nya lån är okända men vi får anta att det är åtskilliga hundratusentals kronor som ska återbetalas varje år.

Visst ska man se ljust på framtiden och VSK Bandy ska naturligtvis hoppas på och kämpa för att marknadsintäkterna ska öka. Men man måste också vara ärliga mot sig själva och inse att man inte vet förutsättningarna på marknaden när konkurrenten VSK Fotboll jagar samma sponsorer. Klubben måste visa ödmjukhet inför situationen och kunna hantera en minskning av framtida marknadsintäkter, om de skulle bli så.  

Vi ser naturligtvis positivt på att styrelsen har beslutat att det ska tas fram en treårsplan. Man kan dock ställa sig frågan varför den tas fram först nu då problemen varit kända i flera månader, ja, egentligen i flera år. Man tycks ha skjutit problemen framför sig och sett till att överleva med hjälp av fotbollens pengar på senare år. Med tanke på att årets resultat lär ge ett ordentligt underskott som man får hantera med att låna pengar får man ändå utgå från att kommande års budgetar blir betydligt mindre och försiktigare. 

Hur man än räknar på det här kommer den nya treårsplanen innebära att VSK Bandy i grunden måste ställa om och förändra förutsättningarna för sin A-lagsverksamhet på herrsidan. En realistisk treårsplan kommer i allt väsentligt mest innehålla dystra åtgärder som nog ingen vill se ske i verkligheten men som nu är ett måste för att klubben ska kunna överleva och blomstra på sikt. 

Nu kommer det på dagens extra möte inom VSK Fotboll dyka upp en del saker som kommer vara besvärande för företrädare för VSK Bandy. Förhoppningen är säkert från VSK Bandys styrelse att kritiken som dyker upp ska minska nu när den uppkomna skulden är reglerad. Det hoppas vi också och bästa medicinen för att så ska ske är att transparensen ökar mot klubbens medlemmar, supportrar och välgörare. Det är så man skapar förtroende för sin verksamhet, inte genom att lägga locket på. Här hoppas och tror vi att bandyn tittar på hur fotbollen löst just den frågan.

Klubbarna behöver lugn och ro nu att utvecklas på varsitt håll. VSK Bandy behöver hitta ett sätt att vara öppna med hur man tänker sig framtidens VSK Bandy och vilka utmaningar som finns nu och på längre sikt.

Under fotbollens kris 2014 slöt sig klubbens företrädare inåt och  kommunicerade inte med omvärlden och bad inte om hjälp innan det nästan var för sent. Nu måste företrädarna för VSK Bandy vara bättre och bekämpa den naturliga impulsen att titta inåt för att finna lösningar på sina utmaningar. Är det något vi har lärt oss av fotbollens kris 2014/15 är det att problem löser man tillsammans genom att ha gemensamma mål som man når genom att många människor bidrar på ett koordinerat sätt. En förutsättning för detta är att bandyns ledning nu hittar sina nycklar för att kommunicera hur denna mobilisering bäst kan komma till stånd och vad som behöver göras. 

För att summera. Egentligen har inte mycket förändrats sen igår. VSK Bandy befinner sig fortfarande i en riktigt knivig ekonomisk sits. Skulderna har minskats lite men är fortsatt stora och rimligen svårhanterliga. Det är oklart hur prognosen för bokslutet ser ut som kommer bestämma frågan om elitlicens för klubben. Vi som står utanför klubben vet fortfarande inte hur stora skulderna är, vilka besparingar som planeras göras och vad vägen framåt är. Det är många stora frågor som klubben måste hantera nu, bästa sättet är att ta hjälp från alla de som finns runtomkring och som nu egentligen bara väntar på att klubben ska tala om vart hjälpen behövs. 

Fortsättning följer.

Facebook Comments Box