ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Tiden börjar bli knapp om VSK Bandy ska kunna räddas!

I dag sa ordföranden i VSK Fotboll Andreas Dayan i en intervju till VLT att VSK Fotboll saknar all form av insyn i VSK Bandys ekonomi. Det är under normala omständigheter inget konstigt, det är trots allt juridiskt sett två helt skilda föreningar.

Men att det inte finns någon insyn i VSK Bandys ekonomi idag från VSK Fotbolls sida är i det närmaste chockerande. Trots allt har man en gemensam funktion för marknadsintäkter, vilket bara det borde ge insyn. särskilt nu när marknadsarbetet inte går som de ska. Till detta ska läggas att VSK Fotboll är bandyns största kreditgivare och fordringsägare. Alla som vet något om hur sånt funkar vet att stora kreditgivare alltid har en övergripande insyn i sina långivares verksamheter, särskilt om det finns risker med lånen, vilket det utan tvekan finns i fallet med fotbollens lån till bandyn.

Som vi har förstått så får de inte reda på vilka skulder föreningen har eller hur likviditetskrisen har kunnat uppstå. Det är locket på. Och visst uppstår det en förtroendekris hos bandyn när ordföranden Giesela Stockhaus säger att fotbollen är informerade om bandyns ekonomiska förutsättningar, bara för att några rader ned i VLT-texten bli kraftigt motsagd av Andreas Dayan som bestämt hävdar att fotbollsklubben inte har en aning om hur ekonomin ser ut i bandyn.

Vi undrar också varför Gia Stockhaus valde att i måndagens intervju i VLT säga att skulderna till VSK ökat ”lite grand”. Dvs ökat lite från den skuld på 1.2 miljoner som finns idag. Att skulden i själva verket ökar med 3-4 miljoner utöver den tidigare kan inte sägas vara ”lite grand”.

Varför väljer en företrädare från en av våra VSK-klubbar att uttala sig så offentligt, när det är en uppenbar lögn och det är givet att sanningen kommer att komma fram. 

För en utomstående upplevs allt det här som att företrädarna för VSK Bandy kör med halvsanningar och rena lögner och har något att dölja om sitt ekonomiska läge. Förutom att man alltid blir påkommen när man ljuger och får stå i skamvrån är VSK Bandys sätt att uttala sig om sin situation på en sådan låg nivå att man drar VSKs stolta varumärke i smutsen och man gör sponsorer, supportrar och andra välgörare till klubben frågande om vad det är som egentligen försiggår i den stängda klubben som vägrar att säga något.  

Just nu står bandyn inför sin största ekonomiska kris någonsin och man förväntar sig att fotbollens medlemmar ska förse dem med nya pengar – utan att något få veta. Hur resonerar VSK Bandy här? Förväntar de sig att bara få ett lån rakt av utan insyn, krav och garantier?

Vi har genom åren kritiserat VSK Fotboll angående bristande insyn i verksamheten för klubbens medlemmar, men det är ingenting mot var VSK Bandy nu visar upp för världen. VSK Bandy upplevs nu helt tondöva och osynkade i sin kommunikation mot omvärlden. Då har vi inte ens nämnt föreningens medlemmar. Tydligen anser bandystyrelsen att de som faktiskt är ägare av föreningen inte behöver veta någonting om den uppkomna situationen och vad man tänker göra åt den. Ska det behövas samlas in namnunderskrifter till ett extra möte för att få information om vad det är som händer?

Bilden av VSK Bandy som ett luftslott där allt bara tycks vara lösa boliner och ingen koll alls växer. Det gör oss djupt oroliga och borde så göra hos alla med ett grönvitt hjärta. Bristen på insyn förstärker bilden av att VSK Bandy faktiskt har något att dölja för sina medlemmar och omvärlden. Klubben verkar helt sakna en verklighetsförankring i vad som är rimligt att kräva av sin omvärld när det kommer till att hjälpa dem lösa sin ekonomiska sits. Det är som att de lever i en självtillräcklig bubbla där man inte behöver bry sig om vad andra tycker och tänker. 

Det är uppenbart att en radikal förändring behöver ske på kostnadssidan i bandyn, en gymnasieelev kan förstå detta. Men styrelsen tycks vara helt oförmögen att agera utan tänker tydligen fortsätta i samma gamla hjulspår.

Om fem dagar har VSK Fotboll sitt extra möte. På det mötet kommer fotbollens företrädare berätta hur det ser ut och vad som har hänt. Det kommer vara den bild fotbollens medlemmar ska fatta beslut på om hur man ska hantera sin ekonomiska situation med bandyn. Eftersom inte heller VSK Fotbolls styrelse har någon närmare information om hur det ser ut i bandyns räkenskaper kommer extra mötet att få gissa och kanske fatta beslut på ett bristfälligt beslutsunderlag. Det kan så klart vara en risk för bandyn att det fattas sämre beslut pga att man inte har tillräckligt med information. Oavsett detta måste ett beslut fattas. VSK Fotbolls böcker stänger om några veckor och då måste det här vara reglerat mellan klubbarna.

Vi uppmanar nu VSK Bandys styrelse att skyndsamt redogöra offentligt för sin ekonomiska situation och hur man försöker hantera sin ”likviditetskris” och vad planen är hur man ska kunna få ett bokslut per sista april som ger förutsättningar att ordna elitlicensen.

Klubben kan inte ha massa miljoner i skuld till någon i sin balansräkning, då blir det garanterat ingen elitlicens. Vad är planen att fixa det här? Hur tänker man, vad tänker man göra, vad behöver man för stöd från näringsliv och supportrar. Bandyns stora kris är inte nu utan sanningens minut är när verksamhetsåret stänger 30/4 2019.

Så rent konkret, hur mycket måste bandyn låna? Vilket åtgärdspaket tänker man sig (nedskärningar) och när ska det sjösättas. Hur ser prognosen ut för intäkter i reda cash ut för kommande halvår och vilka kostnader kommer man ha under nästa år? Det här är miniminivån av information som bandyn måste kommunicera och är något som varje låntagare måste uppge för en bank om man vill låna pengar där. 

Ingen vill se att det går illa för VSK Bandy, alla vill att klubben ska lyckas och må bra på alla tänkbara sätt. Men utan den här informationen kan VSK Fotbolls medlemmar inte fatta ett bra beslut som hjälper bandyn på bästa sätt samtidigt som det skyddar VSK Fobolls intressen i den här situationen.

Tiden börjar bli knapp för att få ut den här informationen nu så att alla kan diskutera och förhålla sig till den. Om VSK Bandy väljer att undanhålla världen de här siffrorna skjuter man sig själv i foten och tar alla möjliga risker med klubbens framtid.

Så sluta ljuga nu, fram med sanningen – det är bara den som på kort och lite längre sikt kan rädda klubben. 
Facebook Comments Box