ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Skadade fotbollsspelare – hur påverkar det resultat och tabellplacering?

 

Det har verkligen inte undgått någon att VSK Fotboll har haft problem med skadade spelare under de senaste säsongerna. Det har varit alltifrån att ha utespelare i målet pga att alla ordinarie målvakter är skadade (3) till att ha tre av sju möjliga avbytare (inkl målvakt) på bänken då resten av truppen antingen är på plan eller på skadelistan.

Under de senaste åren har vi inte ofta fått se samma startelva på plan särskilt många gånger på en säsong och de gånger vi kunnat ställt upp med det allra starkaste laget är lätt räknade.

Intuitivt förstår den som kan något om fotboll att för mycket skador hämmar prestationen på planen. Inte nog med att de startspelare som inte kommer till start ska ersättas av sämre spelare. De som kommer in är inte lika samspelta med laget och kanske inte ens får spela på en position som de är van med.

Frågan är då hur mycket det påverkar av att ha skadade eller avstängda startspelare borta från startelvan som måste ersättas med andra? Vilken roll spelar det för resultatet och hur om ens alls påverkar det tabellplaceringen?

Vi har försökt ta reda på det.

Vi har samlat in data för Div 1 Norra de senaste 10 åren (2008-17) där vi tittat på hur många spelare varje förening har låtit starta en seriematch under en given säsong. Totalt är det alltså 14 x 10 = 140 lag som vi följer och som vi grundar analysen på.

Vi har tittat på följande variabler:
– Tabellplacering: 1-14
– Genomsnittlig poäng per seriematch
– Målskillnad
– Startelva: Hur många spelare som startat en seriematch en given säsong i ett givet lag.

RESULTAT

Över de 10 åren använde de 140 lagen mellan 15 till 31 spelare som startade någon seriematch per säsong. Genomsnittet var 22 spelare/säsong.

För att förstå hur antalet använda spelare är kopplat till tabellplacering gjordes en så kallad korrelationsanalys där man får ett statistiskt mått på hur starkt sambandet mellan två variabler är. Resultatet blev att tabellplacering korrelerade med antalet startspelare med .33 (en korrelation kan ha ett värde mellan -1 till +1 där värdet 0 innebär att det inte finns någon koppling mellan de två saker man tittar på). En korrelation på .33 är substantiell även om det på långa vägar inte förklarar hela sambandet mellan tabellplacering och antalet använda startspelare.

I och med att .33 är ett positivt värde så ska man läsa det som så att det finns ett samband som säger att ju fler startspelare du använt, desto högre siffra har du haft på placeringsvariabeln 1-14 (dvs sämre placering).

Då tar vi och tittar på hur sambandet mellan genomsnittlig poäng och antalet startspelare ser ut. Naturligtvis är den genomsnittliga poängen i praktiken samma sak som tabellplacering bara lite mer lättanvänt i analyser. För att göra det mer överskådligt har vi delat in startelvavariabeln i tre kategorier som ser ut så här

– 15-20 spelare (45 lag)
– 21-24 spelare (73 lag)
– 25-31 spelare (22 lag)

Om vi då tittar på resultaten så kan man se följande

– 15-20 spelare – 1.59 poäng i snitt per match
– 21-24 spelare – 1.34 poäng i snitt per match
– 25-31 spelare – 1.15 poäng i snitt per match

Vi kan då konstatera att om du använder mellan 15-20 startspelare på en säsong åstadkommer du 1.59 poäng per match. Detta snitt sjunker med 0.25 poäng/match om du använder mellan 21-24 spelare och med 0.44 poäng/match om du använder 25 eller fler spelare i elvan. Dessa skillnader är statistiskt säkerställda. Skillnaden är relativt dramatisk då 0.44 poäng/per match på en hel säsong ger 13.2 poäng mer på poängkontot. Skillnaden mellan det lägsta och högsta poängsnittet kan vara så liten som 5 startspelare.

Om vi då i vår sista analys tittar på antalet startspelare man använt i relation till vilken målskillnad man uppnått när serien är färdigspelad så ser det ut på följande sätt.

– 15-20 spelare (9.1 mål i målskillnad)
– 21-24 spelare (-2.1 mål i målskillnad)
– 25-31 spelare (-11.4 mål i målskillnad)

Åter igen ser vi hur antalet använda startspelare påverkar, i det här fallet målskillnaden. Det skiljer i snitt 20 mål mellan kategorin med lägst antal spelare mot kategorin med mest antal använda startspelare.

Om man istället tittar på antalet gjorda mål och insläppta mål (data visas ej här) är det tydligt att det som händer med fler använda startspelare är att man som lag släpper in mer mål än de med färre använda startspelare. Det sambandet har samma statistiska styrka som för målskillnad, vilket gör att variablerna är utbytbara med varandra. Förvisso gör lag med färre antal använda startspelare också fler mål men det statistiska sambandet är mindre än hälften så starkt jämfört med det som finns för insläppta mål.

DISKUSSION

Det kommer knappast som en överraskning att det finns en koppling mellan hur många skador eller avstängda spelare ett lag har och hur man som en följd av detta kommer prestera på plan. Varenda tränare vet intuitivt att för att få ut maximalt av ett lag behövs kontinuitet i startelvan. Den är därför ingen slump att den moderna fotbollen är noga med skadeförebyggande åtgärder och spelare som är skadebenägna betingar ett lägre pris på spelarmarknaden.

Den kloka tränaren vet med sig att skadade spelare inte bara innebär att man missar den enskilda spelarens kvalitéer på planen när han är skadad, utan också att det påverkar hela lagets prestation när man måste använda ersättare. Detta sagt finns fortfarande inställningen hos många tränare att när någon spelare blir skadad får någon annan hungrig spelare chansen och att den totala prestationen därmed inte går ned särskilt mycket hos laget.

Vår analys visar på att rotation i truppen är mer komplicerat än så. Analysen visar tydligt på att det finns mer av ett linjärt samband mellan antalet spelare som används i startelvan och resultatet. Det tycks som att tvingas använda många spelare i startelvan på en säsong i sig sänker prestationen hos laget och framförallt tycks försvarsförmågan påverkas i och med att man släpper in fler mål jämfört med lag som använt färre startspelare.

Våra resultat antyder alltså en slags systemeffekt av antalet använda startspelare. Visst är det säkert så att ett lag som får sin anfallsstjärna skadad gör färre mål, men det är sannolikt ett mindre problem sett över en säsong än att behöva använda många startspelare som ffa innebär att laget försvarsarbete blir tydligt försämrat. Sämst förutsättningar får man alltså om man har sina anfallsspelare skadade samtidigt som man har hög trupprotation, då har man mindre möjlighet att kompensera det faktum att man kommer släppa in fler mål. Statistiskt sett har man i ett sådant läge väldigt svårt att slåss om några högre placeringar.

SLUTSATS

Effekten av att behöva använda många startspelare under en säsong är sannolikt större på resultatet än vad många tror eller vet. Att göra allt som ledarteam för att hålla spelarna friska är av största vikt. En skada är inte bara en skada på en enskild spelare utan en skada på hela laget och riskerar att påverka hela lagets prestation på ett starkare sätt än tidigare känt.

NOT: Resultaten som presenteras ovan är bara giltiga för Div 1 Norra i Sverige och kan inte automatiskt antas gälla i övriga divisioner eller på andra platser.

Facebook Comments Box