ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Reflektioner från VSK Fotbolls extra möte

Som sig bör hade ANNO 1904 stor närvaro på gårdagens extra möte i VSK Fotboll med flera taggade reportrar på plats. Det var ett möte som pågick i över 2 ½ timme men som alla som var där nog uppfattade som trevligt, konstruktivt och andandes en härlig framtidstro. Vi vill passa på att ge en eloge till styrelsen som verkligen hade ansträngt sig i att förbereda mötet så att det blev lätt för medlemmarna att hänga med i hur man tänkt och hur man vill att det ska se ut framåt.

Här är vår sammanfattning med kommentarer

BUDGET
Inga större skillnader i nuvarande budget mot den som presenterades i vintras. Det var heller inte väntat då de allra flesta kostnaderna är fasta. Så om man inte börjar sälja av spelarna lär inte så mycket hända med kostnaderna i budgeten.

I nya budgeten fanns en nyhet som både var positiv men också samtidigt en tragisk påminnelse om hur lurade och utnyttjade VSK Fotboll blivit av VSK Bandy och VSK Marknad i tidigare års marknadssamarbete. Kostnaden för marknadsarbetet hade i den budget som presenterades igår gått ned med 600 000kr jämfört med den som visades upp på årsmötet i februari. Skillnaden förklarades på mötet av styrelsen att fotbollen i det nya marknadsavtalet betalar kostnader proportionerligt mot den andel av intäkter man får via avtalet. Får du en tredjedel av intäkterna får du betala en tredjedel av kostnaderna för att få in pengarna. Det låter ju helt rimligt. Men så har det alltså inte varit tidigare år utan Marknadsavdelningen under Micke Campeses ledning och med iaf tyst påhejande av bandyn har lagt över kostnader på fotbollen som rimligen bör ha tagits av bandyn. Att så systematiskt och utan skrupler utnyttja sin systerklubb under flera år känns verkligen inte bra. Det som kanske är värst att det gjordes i det dolda, det var inget som var öppet utan det smusslades in i budgeterna och naturligtvis hade det inte varit möjligt för Micke att få över bandyns kostnader till fotbollen om han inte haft hjälp från budgetansvarig i fotbollen.

Vi som stått utanför visste så klart att det var något fuffens. Det gick att se på marknadsnettot, dvs de pengar som blir kvar från marknadsintäkterna när kostnaderna dragits av. VSK Fotboll har fått betala sjukt mycket pengar för att få in sina marknadsintäkter, 50% eller mer har försvunnit i kostnader. Det är långt över branschstandard. Har man de nivåerna på kostnader vet man att det är något lurt. Nu vet vi. Micke Campese har fört över kostnader från marknadsarbetet som VSK Bandy borde betalt, till VSK Fotboll. Med denna brutala överfakturering av kostnader + de två miljoner som betalades ut till bandyn utanför gällande marknadsavtal för bla Micke Campeses insatser i olika frågor så har marknadssamarbetet så här långt med VSK Bandy varit en ren förlustaffär för VSK Fotboll. Det är sant även när vi jämför med att ha kvar sin mycket modesta säljverksamhet som man hade innan bandysamarbetet som gav någon miljon i marknadsintäkter per år. Den stora vinnaren i det här är VSK Bandy som sluppit tagit kostnader i miljonklassen under flera år och som fått två miljoner i cash under förespegling att det är marknadsrelaterade kostnader.

Vi vet alla att VSK Bandy har stora ekonomiska problem och de måste lösas. Men att lösa dem som Micke Campese gjort genom att lura VSK Fotboll att betala kostnader som bandyn egentligen ska ta är under all kritik och djupt omoraliskt. Det är ju inte precis så man bygger ett samarbete vars fundament är tillit till varandra. Vi konstaterar bara att det är skönt att Micke inte finns kvar i föreningarna längre, ett problem mindre helt enkelt.

Nu med minskade kostnader i budgeten kunde styrelsen också kosta på sig att lägga 300 000 kronor på spelarvärvningar för sommaren. Man tänker sig 1-2 spelare som ska göra skillnad på planen i kampen om avancemang till Superettan.

Medlemmarna frågade om tankarna inför nästa års budget då det är uppenbart att man inte kan fortsätta att gå med 5 miljoner minus i driftsbudgeten särskilt många år till. Styrelsen konstaterade för sin del att man är väl medveten om detta och att nästa års budget, oavsett vart vi spelar kommer vara betydligt med i balans. Dock trodde ekonomiansvarig Christer Blom att budgeten för nästa år inte kommer vara helt i balans utan att det kan uppnås först 2020.

MARKNAD: 
Styrelsen berättade att man ingått ett nytt marknadssamarbete med bandyn som innebär då bland annat att man delar på kostnaderna proportionerligt, vilket ger en kostnadsbesparing på 600 000 kr jämfört med tidigare år och budgeten från i vintras. Det innebär vidare noggrann styrning och uppföljning av marknadsarbetet via en gemensam styrgrupp. Med detta hoppas man att marknadsarbetet ska ta fart och intäkterna öka. Styrelsen var kritisk till hur marknadsarbetet skötts tidigare med för få kundmöten och att tiden hos säljarna använts fel. Detta avser man att ändra på nu via den gemensamma styrgruppen.

VSK Fotboll har precis som bandyn misslyckats två år i rad att nå upp till sina budgeterade marknadsintäkter. I år är VSK Fotbolls marknadsbudget för intäkter 33% högre än utfallet i fjol och VSK Bandys 10%. Det vilar sålunda ett stort ansvar på båda styrelserna nu att lyckas få in pengarna. Misslyckas man igen finns stor risk att VSK Bandy hamnar i akut ekonomisk kris och riskerar konkurs. Styrelsen för VSK Fotboll var på gårdagens möte mycket tydliga med att man inte kommer att låna ut en enda krona till till VSK Bandy, oavsett vad som händer.

Marknadsnettot i nuvarande budget är fortfarande riktigt dålig. Det kostar 40 öre att dra in en krona. Det är helt klart att om VSK Fotboll ska kunna växa måste effektiviteten öka och säljarna måste dra in mer pengar till lägre kostnader. Det är ingen rocket science, nu gäller det att börja lyckas där man tidigare misslyckats.

Bland närvarande medlemmar på mötet kunde en tydlig skepsis till marknadssamarbetet skönjas. För egen del konstaterar vi att det här är sista chansen att lyckas. Om det inte fungerar i år kan man inte fortsätta samarbetet, då måste andra lösningar till för både fotbollen och bandyns bästa.

UNGDOMAR:
Vi fick en bra rapport av Tomas Carlsson om hur styrelsen och de anställda i föreningen systematiskt jobbar med att bygga upp samarbetet med länets övriga klubbar så att man tydligt och lätt kan skicka spelare mellan varandra men också få alla att förstå att VSK är den klubb man skickar sina talanger till där de får en förstklassig fotbollsutbildning och chans att utvecklas på bästa sätt. Tomas rapporterade framgångar i just det sista punkten. Idag är det få talanger i länet som går till Stockholmsklubbarna eller andra kända akademier, de flesta väljer VSK, vilket på sikt ger bra återväxt i föreningen.

Vi konstaterar att Andreas Dayan med många andra bara på några år har lyckats bygga upp en ungdomsverksamhet i VSK som står sig väl i konkurrensen med de allra bästa i landet. Det är otroligt bra jobbat och vi vill ge en väldigt stor eloge till alla som bidragit och bidrar där. Det bevisar återigen hur bra det kan bli om man tillsammans jobbar mot gemensamma mål.

SPORTSLIGT A-LAGET:
Styrelsen meddelade att visionen om Allsvenskan 2021 som princip ligger fast och man ber att få återkomma om hur det ska gå till. Man jobbar förnärvarande på en treårsplan som ska ta klubben dit. I övrigt satsar man nu extrapengar i sommarfönstret för att verkligen se till att laget får bästa tänkbara förutsättningar för att gå upp i Superettan.

KOMMUNIKATION: 
Här meddelar styrelsen att man jobbat fram en mediaplattform som ska underlätta kommunikationsarbetet i klubben och att man håller på att rekrytera personer som ska hjälpa till med kommunikationsarbetet. Efter sommaren lovar man att vi som är intresserade ska märka en tydlig skillnad i hur och vad klubben kommunicerar.

MATCHARRANGEMANG: 
Under senare år har föreningen inte gjort någon vinst på att arrangera fotbollsmatcher, dvs det har kostat lika mycket att bjuda till match som man fått in i intäkter. Det är så klart inte så kul att ordna matcher med tusentals människor på läktaren och inte tjäna några pengar på det. Nu jobbar man hårt med att se till att varje åskådare ska spendera mer på arenan. Man har infört en tydligare struktur hur man följer upp utfallet av varje arrangemang och man har förmöten inför varje match för att se hur man kan jobba specifikt med varje match för att få till de så bra som möjligt. Man meddelade också att matchen mot Syrianska FC 14/7 är en gratismatch. Ölförsäljningen på arenan går bra och ger klubben stora extra intäkter. Så vi säger – fortsätt dricka öl!

PERSONAL: 
Man har anställt två säljare till i klubben som man delar med VSK Bandy inom ramen för marknadssamarbetet.

ÖVRIGT:
Samarbetet med VSK Bandy har dragits ned till ett minimum. Man har bara kvar marknadssamarbetet i övrigt blir det inget med de storvulna planerna om ett gemensamt driftsbolag som man så sent som i höstas betalade hundratusentals kronor till ett konsultbolag för att undersöka förutsättningarna för. Vi nämner här ytterligare en sak från budgeten som presenterades igår. I den konstaterades att kostnaderna för kanslipersonalens lokaler minskar med 50 000 i år, jämfört med budgeten från i vintras. Det beror alltså på att personalen flyttat tillbaka till Solid Park. Hyrorna för VSK Fotboll i bandystugan var uppenbarligen på ockernivåer om en sådan besparing kan göras. Så mycket alltså för alla vackra synergieffekter det pratats om mellan föreningarna under flera år.

Vi konstaterar att det varit ett fantastiskt samarbete för bandyn, för fotbollen har det varit ett ekonomiskt slukhål att ha något med bandyn att göra. Boven i detta drama är utan tvekan Micke Campese som var den som såg till att allt detta skedde på det sätt det hände. Så här i efterhand verkar det mest som att samarbetet skulle komma till för att bandyn skulle få in lätta pengar och att han skulle få mer personlig makt. Den typen av människor vill vi inte se i någon av våra VSK-föreningar.

Som vi rapporterade igår har det förekommit röstköp inför klubbens extra möte hösten 2017. Styrelsen konstaterade att så skett och att detta nu omöjliggörs genom att man från och med nu bara kan betala sin egen medlemsavgift i det system som man redan använder för ungdomsverksamheten som nu blir det system som används för hela föreningen.

Vi avslutar denna rapportering med att säga att det hänt många dåliga saker för VSK Fotboll senaste åren, ffa sen bandyn med Micke Campese började intresseras sig för den. Nu är den eran som tur nog över och vi håller med den medlem som tog till orda efter mötet igår när han sa att ”jag har varit medlem i VSK sen 1954 och det här var ett av de bättre om inte det bästa möte jag varit på i VSK Fotboll”. Så vi säger, bra kämpat styrelsen, se till att fortsätt jobba på den inslagna vägen – framtiden är grönvit.

Facebook Comments Box