ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Hur mycket kommer VSK Fotboll få i elitstöd av Västerås kommun?

Västerås stad införde 2013 ett elitstöd som riktar sig till de föreningar som spelar i högsta eller näst högsta serien i sin sport. Motivering till beslutet var

 • Elitidrotten bidrar till att stärka en stads varumärke
 • Elitidrotten är en marknadskraft för sin stad
 • Elitidrottare är positiva förebilder i allmänhet
 • Elitidrottare kan verka som goda ambadassadörer för staden nationellt och internationellt
 • Elitidrottare kan och skall vara goda förebilder för skolungdom och det cevila samhället
 • Elitidrotten skapar en cevil stolthet för stadens innevånare

Elitstödet ska grundas på följande kriterier:

 • Exponering i media lokalt och nationellt
 • Publiksiffror, utifrån förutsättningar
 • Uppmärksamhetsvärde nationellt
 • Vända sig till en bred lokal allmänhet
 • Jämställdhet
 • Mångfald

För 2018 såg det ut som följande:

VIK Hockey: 500.000 kr
VSK Bandy Herr: 450.000 kr
VästeråsIrsta HF: 275.000 kr
Västerås Rönnby IBK: 245.000 kr
VSK Bandy Dam: 150.000 kr
Västerås SK BK 30: 150.000 kr

Som vi har förstått så finns det flera parametrar i detta som avgör beloppets storlek, om vi tolkat saken rätt så är det dessa:

 • Exponering i nationell media
 • Publiksnitt/mängd
 • Prestation

Vi vet att VSK Bandy fick mycket större andel än Tillberga Bandy 2015, trots att de båda spelade i samma serie, där fick Tillberga 175.000 och VSK Bandy 400.000. Anledningen är att VSK lockade mer publik och fick mer uppmärksamhet i riksmedia, trots Bandy Zockes twittrande.

Om vi ska gissa hur mycket VSK Fotboll kommer få är det förmodligen i spannet 400-500.000kr. Den nationella exponeringen kommer vara större än för VSK Bandy men i paritet med VIK Hockey, det kan vara också att fotbollen inte har fått så mycket uppmärksamhet i år är att det inför 2020 kan justeras till ett högre belopp. Dock har VIK Hockey en större publikmängd per år i kraft av fler matcher. Samtidigt är det inte omöjligt att fotbollen passerar VIK när det gäller det faktiska publiksnittet (inrapporterat till kommun).

Den viktigaste faktorn i sammanhanget är dock om kommunen låter den summa man avsätter till elitstöd varje år vara oförändrad. Om det är så kommer fler lag att få dela på den summan i och med att VSK Fotboll kommer med bland de lag som ska ha en del av potten. Den här frågan har diskuterats tidigare och då har kommunen skjutit till mer pengar så att nivåerna har bibehållits. Men det är långt ifrån säkert att det blir så för 2019 då VSK Fotboll ska ha en rejäl slant i kraft av sin exponering i media och publiksnitt. Vi får avvakta och se vad kommunen bestämmer och vi får vara beredda att debattera detta med kommunföreträdare.

Facebook Comments Box