ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Hur blir VSK Fotboll en proffsigare klubb

Idag genomför VSK Fotboll sitt ordinarie årsmöte och det finns anledning att reflektera över hur den ideella föreningen som VSK Fotboll är ska ta klivet till att bli ett professional klubb som på sikt kan tävla med de större som idag återfinns i allsvenskan.

Första frågan är då – vad innebär det att en fotbollsklubb är professionell? Många skulle nog säga att man har anställda som sköter ruljansen och tar hand om klubben på daglig basis. Det är nog sant i någon mening men det är så klart ännu viktigare vad de anställda gör. Man behöver trots allt inte vara anställd för att vara professionell.

En anställd person är så klart anställd med specialkunskaper som gör dem professionella vad gäller sakkunskap. Men lika viktigt i begreppet professionalism är att de förmår fatta beslut om och utföra saker på en hög lägstanivå hela tiden på klubbens vägnar. Detta lyckas den professionella oftast med eftersom man jobbat fram rutiner, policys osv som alla känner till och följer.

Den professionella är en garant för jämnare kvalité i beslut och utföranden i tex en fotbollsklubb.

De flesta av er känner till VSK Fotbolls trassliga historia av människor som inte varit kompetenta nog att leda styrelsen och klubben samt ledamöter som ibland agerat emot föreningens bästa.

Klubben har helt klart gjort framsteg på senare tid och gått från monumental dysfunktion till att börja fatta och utföra beslut på en högre nivå.

Samtidigt, ingen kan med gott samvete kalla VSK Fotboll för en professionellt skött klubb. Till det är misstagen senaste 1½ åren allt för stora. Det har kostat klubben åtskilliga miljoner för att man fattat beslut på dåliga underlag, okunskap och ibland ren opportunism.

Ett sånt arbetssätt kommer alltid med negativa konsekvenser, förr eller senare.

Det är så klart tufft för den ideella föreningens styrelseledamöter. Självklart kan man inte lägga allt tid på föreningen och den tid man lägger ned blir så klart ofta fläckvis och karaktäriseras av punktinsatser. Ingen kan heller begära något mer av de som förtjänstfullt ställer upp på sin fritid, utan ersättning. Problemet för organisationer som VSK är att styrelsens arbetssätt ofta blir tvärtemot mot vad som kännetecknar den professionella organisationens.

Så hur ska VSK Fotboll kunna ta steg mot professionalism utan att anställa personer? Det kommer ta många år innan VSK Fotboll har en full professionell organisation som hanterar alla klubbens angelägenheter.

Självfallet ligger hela problematiken här och vi kan börja formulera en lösning här för vidare diskussion bland klubbens medlemmar.

Vi börjar med några förutsättningar som måste finnas.

En professionell organisation behöver styrdokument, planer och processbeskrivningar, allt måste vara målstyrt och organisationen strävar varje dag för att nå nedbrutna mål som finns i strategidokumenten.

Professionalism innebär en alltid närvarande insikt hos styrelseledamöter, anställda och ideellt arbetande att veta när man inte vet och därför behöver hjälp för att komma vidare, istället för att fatta ett beslut man inte förstår konsekvenserna av. Det är väl de som skiljer ett proffs från en amatör, oavsett område.

Dessa två aspekter är de enskilt viktigaste för att klubben ska kunna börja gå mot en förening med professionell karaktär.

Så vad innebär detta i praktiken för en klubb som VSK som inte kommer ha råd med särskilt många anställda kommande år, men som ändå har kravet på sig att fungera på helt andra nivåer än idag?

Insikten om behovet av professionalism finns i klubben. Ordföranden Andreas Dayan meddelade tex i vår podd Uppför Bågebacken att man skjutit visionen om Allsvenskan 1 år framåt därför man insåg vid sitt studiebesök hos ÖSK, hur lång vägen fram till en professionellt fungerande klubb faktiskt är.

Så hur ska man göra nu då? Kravet på professionalism finns där men resurserna för att åstadkomma det finns inte.

Eller hur är det egentligen? Visst finns väl resurserna! Resurserna i VSK Fotbolls fall kallas medlemmar i föreningen.

I detta mellanskede som VSK Fotboll nu är måste medlemmarna hjälpa till att professionalisera klubben. I medlemsskaran, bland supportrar och andra intressenter finns all professionell kunskap som klubben någonsin kan tänkas behöva.

Det är nu, i detta läge som medlemmarna ska kallas till tjänst för klubbens väl och ve.

Alla kan inte göra allt men många kan göra lite och rätt organiserat kommer medlemmarnas tid och kunskaper att lösa problemet för VSK Fotboll som just nu finns.

Men som sagt. För att detta ska bli av måste nu tillträdande styrelse ödmjukt förstå att man inte förstår allt eller har kunskaper om allt. Vidare måste man vara beredd att lägga ned det arbete som krävs för att organisera medlemmarna i arbetsgrupper som hjälper klubben med det som behöver ordnas.

Den viktigaste egenskapen för en ledamot i VSK Fotbolls styrelse Anno 2019 är inte att kunna fatta beslut, det kan alla, utan ha förmågan att organisera medlemmar och andra för till klubbens väl och ve.

Ledamöterna behöver nätverk, vilja att nå ut och diskutera med medlemmar, entusiasmera att göra en insats för klubben och sen med tydlighet leda arbetet med att utveckla verksamheten inom sitt ansvarsområde.

Faktum är, detta arbetssätt är det enda till buds stående för VSK Fotboll i detta läge. Vi är på många sätt fortfarande den fattiga kusinen från landet som bara har oss själva att lita till när vi ska göra klubben redo för vidare äventyr i de högre serierna.

På dagens årsmöte vill vi höra hur den tillträdande styrelsen tänker arbete med professionaliseringsfrågan och hur medlemmar och andra kan involveras i detta till klubbens gagn.

Det klubben nu behöver är tråkiga papper fyllda med struktur, policys – strategier och handlingsplaner och kommittéer med hjälpsamma medlemmar som borrar ned sig i alla de frågor som nu måste tas tag i.

Säg välkommen till det professionella – vinka farväl till hur VSK Fotboll skötts genom åren.

Facebook Comments Box