ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

ANNO 1904: Den pågående styrelsekrisen i VSK Fotboll

Den 13 september meddelade fyra av VSK Fotbolls nio ordinarie styrelseledamöter att de avgår med omedelbar verkan och lämnar sina uppdrag i klubben.

Via media har vi förstått att det finns stora skillnader i synen på hur styrelsearbetet bör skötas mellan de som avgått och de som är kvar.

– För medlemmarnas skull är det viktigt att klubben sköts på ett öppet och transparent, strukturerat och stadgeenligt sätt. Därför är det en mycket viktig diskussion vi har inlett nu, säger en av klubbens medlemmar Erik Eklund, allas vår eminenta kommentator från VSK:s livesändningar.

På söndagskvällen den 17 september bjöd de avgående styrelseledamöterna in medlemmar för att förklara varför de tagit det ovanliga steget att avgå. Mötet tycks ha resulterat i att ett stort antal medlemmar valt att skriva på en begäran om extramöte.

Erik, du deltog i mötet?

– Ja, jag deltog och lyssnade med stort intresse på Mats Rudolfsson och Anders Tengström, som var de två som hade möjlighet att närvara och presentera sin bild för oss medlemmar. Vi var omkring 30 medlemmar på plats. Ett bra utfall för ett möte som inte utlysts offentligt.

Vad hände på mötet?

– Mats och Anders berättade om en rad omständigheter som gjorde att de ansåg att de inte kunde sitta kvar. De gav en mycket ingående bild av hur deras halvår i styrelsen varit, och gav en större bakgrund till de frågor som diskuterats i bland annat media.

Vad var det för saker de pratade om?

– De berättade om de två miljonerna som VSK Fotboll utan medlemmarnas vetskap skänkte till VSK Bandy, och varför de skänktes till bandyn – något som varken fotbollen eller bandyn berättat om.

– De berättade också om hur klubben styrs, hur arbetet med ekonomi och marknad är strukturerat och hur kulturen är i styrelserummet och klubbledningen överlag.

Vad var din spontana reaktion av det du hörde?

– En blandning av frustration och förundran över att vi inte lyckas hitta ett sätt där vi tar vara på alla de fantastiska krafter och allt det engagemang som finns. Mitt intryck är att de fyra som avgick ville tillföra sina spetskompetenser till klubben för att stötta och stärka alla andra som jobbar för klubben, men inte fick gehör för det. Jag har svårt att förstå varför det blir så, varför man inte kan släppa in nya, konstruktiva krafter som vill skapa en mer professionell klubb. Det skulle ju gagna oss alla om de bra människor vi lockar till oss känner att de har utrymme att bidra och utveckla klubben, säger Erik Eklund.

– Det är också uppenbart att klubben behöver bli tydligare i sitt arbetssätt och arbeta betydligt mer strukturerat, inte minst för att säkra upp att klubben fungerar i många år framöver, oavsett vilka personer som jobbar och engagerar sig. Det handlar till exempel om att jobba metodiskt i olika system för till exempel marknad och ekonomi, men också att rollerna i klubben är tydliga, och att man delegerar ansvar på ett korrekt sätt och på ett sätt som gör att arbetet fördelas bra. Då kan vi ta vara på allas kraft och kompetens, och se till att vi stärker varandras arbete. Det är också det jag uppfattat att de fyra som avgick gärna ville få till stånd.

– Jag blir också förvånad över att de fyra som avgick inte fick tillräcklig insyn i klubbens ekonomi och olika förehavanden. Det är ju ett måste för att kunna göra ett bra styrelsejobb. Återigen det här med öppenhet och transparens, där har vi en kulturfråga som vi måste jobba med, både internt och externt. Vi ska inte hålla på och vara hemliga eller ibland till och med mörka saker.

Mörka säger du, vad tänker du på då?

– Ja, allra mest på miljonerna till bandyn som vi medlemmar och andra supportrar inte hade en aning om, fastän beslut om det fattades redan i februari. Det är naturligtvis något man borde ha informerat om redan då, eller kanske till och med förankrat hos medlemmarna först. Man borde också ha varit öppen med varför bandyn skulle få två miljoner. I stället väljer man att mörka det med, nu när överföringen ändå blivit känd till sist. Hade inte de här fyra personerna avgått hade vi antagligen aldrig ens fått veta att det skett, vilket förstås inte är acceptabelt.

Kan du ge något annat exempel som de lyfte fram?

– Ja, att klubbledningen inte tycks följa klubbens egna stadgar, som avgör hur en styrelse får fatta beslut och hur styrelsen får delegera ansvar till ledamöter eller andra personer i klubben att fatta beslut eller teckna avtal.

– Det är förstås väldigt allvarligt. Stadgarna är grundbulten för att se till att klubben sköts på ett riktigt och ordnat sätt. De är ju klubbens egen lagbok, kan man säga, och det första en styrelse borde följa.

Vad hände efter att de gjort sin dragning?

– Då följde en väldigt hängiven diskussion där många medlemmar tyckte till om de frågor som presenterades. Utan tvivel finns ett stort engagemang och många kloka tankar som klubben skulle må bra av att ta del av. Det var en fruktsam diskussion där det fanns ett intresse av att ställa fler frågor för att få sig en bättre bild av situationen. Min upplevelse är att det var nyanserat, och med en vilja att höra andra sidan och få till en bra diskussion på de möten som nu följer, först klubbens eget informationsmöte nu på onsdag, som jag dessvärre inte har möjlighet att vara med på.

Kom medlemmarna fram till något beslut?

– Ja, vi beslutade om en dagordning för ett extramöte och om att samla in det antal underskrifter som krävs för att lämna in en begäran om ett sådant möte, och det har vi nu gjort. Det är därmed upp till klubben att inom två veckor kalla till ett extramöte.

Vad har hänt den gångna veckan som du har hört?

– Från klubben har jag inte hört något mer, inte ryktesvägen heller. De förbereder sig gissningsvis på en stor mängd frågor från kritiska och undrande medlemmar. Bland medlemmarna har jag sett en fortsatt livlig diskussion, med många insiktsfulla kommentarer och funderingar. Som jag redan varit inne på borde klubben verkligen ta vara på det, på allvar, och i förlängningen inkludera sina medlemmar mer i klubbens arbete. Informationen och öppenheten gentemot medlemmarna måste bli mycket bättre, om det råder inga tvivel, säger Erik Eklund.

Med de orden tackar vi Erik för att han ställde upp på vår intervju

Facebook Comments Box