ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Analys – vad gör alla extra miljoner från det nya TV-avtalet med svensk fotboll

Från och med 2020 har SEF ingått ett nytt TV-avtal där elitfotbollen, dvs Superettan och Allsvenskan erhåller mycket mer pengar i ersättning för sändningsrättigheterna. Det är mediabolaget Discovery som kommer att betala 555 miljoner per år för att sända den svenska elitfotbollen. Det förra avtalet gav 240 miljoner, så man kan med rätta kalla det penningregn över den svenska elitfotbollen

I praktiken kommer TV-avtalet innebära att Elitklubbarna tillförs upp till 2.5 gånger så mycket pengar som idag. Den största andelen får de Allsvenska lagen ta del av medans Superettanlagen får nöja sig med mindre, uppskattningsvis 20-25% av kakan (det är inte färdigförhandlat än).

Vi kommer i denna analys skriva om hur det kommer påverka saker och ting i den Svenska fotbollens tre högsta divisioner.

Skillnader

De ekonomiska förutsättningarna mellan de tre högsta divisionerna kommer att förändras markant i och med det nya TV-avtalet.

För Allsvenskan kommer det innebära att lönenivåerna kan ökas ordentligt för de spelare som får kontrakt i AS från och med 2020. När avtalet träder ikraft kommer de rikaste AS-klubbarna helt plötsligt ha råd att konkurrera med lönenivåerna i Norge, Danmark och många av de Europeiska B-ligorna. Det innebär att ett antal av de bästa spelarna i AS som idag går utomlands kommer att spela i Sverige i fortsättningen. Likaså kommer de stora AS-lagen ha råd att värva riktigt bra spelare från utlandet, vilket idag knappt förekommer.

Man behöver inte vara fotbollsexpert för att inse att den generella kvalitén på Allsvenskan kommer att öka sakta men säkert över tid. Med bättre trupper ökar chansen till framgångar i de europeiska cuperna vilket i sin tur ger ökade inkomster till de bästa klubbarna i landet.

För Superettan innebär avtalet också ökade lönenivåer fast inte alls på samma sätt som i Allsvenskan. Men rent praktiskt kommer fler spelare i SE tjäna så mycket pengar att de kan leva på inkomsten från fotbollen. På så sätt kommer fler lag i SE att professionaliseras ytterligare och hela ligan kommer att lyfta i anseende och på sikt bli en proffsliga där i princip alla spelarna, även de på plats 18-23 i trupperna har löner som gör att de inte behöver jobba för sin försörjning.

Det ska påpekas att i det avtal som nu föreslås gälla i SEF angående fördelning skall en del av de nya pengarna gå till särskilda satsningar till akademier och utveckling av unga spelare. Det gör att alla miljoner inte kan användas till löner utan går till U-verksamheten i form av anställda tränare och andra förbättrade förutsättningar.

Denna satsning spelar inte så stor roll för AS-lagen då de flesta redan har allt sånt på plats. För SE-lagen kommer en rejäl del av de nya pengarna gå till ungdomssatsningar. Därför kommer inte lönenivåerna i SE öka procentuellt lika mycket som i Allsvenskan.

Division 1 serierna tillförs inga pengar från detta avtal utan får leva under samma förutsättningar som idag. Helt orelaterat till TV-avtalet pågår dock ett internt arbete inom Svff att införa licenskrav även i landets tredjeliga. Detta kommer innebära från 2020 att man ställer samma typ av krav (dock inte så hårda) på dessa klubbar som man gör på elitklubbarna. På sikt är tanken av en mer professionaliserad tredjeliga, fast ännu finns inga ekonomiska resurser tillgängliga för att höja spelarlöner och standarden på klubbarna i serien.

Konsekvenser 

Skillnaderna i ekonomiska förutsättningar mellan serierna blir dramatiska i och med det nya avtalet. Detta kommer så klart få sportsliga konsekvenser som kanske inte märks de första åren men som sakta men säkert kommer skapa helt nya förutsättningar för rörligheten mellan serierna.

Förvisso görs inte själva seriesystemet om utan det ser ut som idag i respektive serie. Detta är nog dock en klen tröst för lag från lägre divisioner som ska kvala mot lag med mångdubbel ekonomi och klart bättre spelare i sin sold. På sikt när systemet satt sig kan vi inte räkna med att något kvallag från en lägre serie kommer kunna rubba ett lag från den högre serien, skillnaderna i kvalité är helt enkelt för stora.

Det kommer varje år vara lag som tar steget upp direkt i serien ovanför precis som nu. Skillnaden för dessa lag mot nu är att de kommer ha svårare att etablera sig på den högre nivån. Förvisso får de samma ekonomiska möjligheter som övriga lag i serien men de nyuppflyttade ska på några vintermånader växla upp sin spelartrupp, sin organisation och arbetssätt till helt nya nivåer. Att sätta allt detta på så kort tid är svårt, många gånger omöjligt. Tex så kommer ett SE-lag som går upp i Allsvenskan tvingas byta ut i princip hela sin trupp. Det kommer vara en klart större skillnad på vilka spelare som spelare i AS respektive SE jämfört med nu.

Så är det inte idag. De flesta SE-lag kan behålla sin stomme och sen spetsa till truppen. Det kommer i de flesta fall inte vara tillräckligt i framtiden. Att byta stora delar av sin trupp på några månader, ja, det säger sig självt, det ger en distinkt nackdel jämfört med övriga lagen som har sina trupper på plats.

I praktiken kommer väldigt få SE-lag klara av att etablera sig i Allsvenskan under rådande system. De flesta kommer att åka ur direkt medans en mycket stor majoritet av de etablerade Allsvenska lagen i praktiken aldrig behöver oroa sig för degradering. För kanske 75% av lagen i AS är ligan i sin praktik en stängd liga. Dessa lag kan helt ägna sig åt att bygga sina trupper mot Europaspel och jaga de stora pengarna som finns där.

Skillnaderna mellan Div och Superettan blir så klart inte lika stor som mellan AS och SE. Rent generellt är det samma spelare som kommer spela i Superettan efter att det nya avtalet trätt i kraft som gör det idag, fast med lite bättre löner. Det man nog kan säga är dock att den allmänna kvalitén på lagen i SE kommer att utjämnas. I och med det nya avtalet kommer alla lag i SE, även de fattigare klubbarna att ha lite mer rörliga medel till att fiska upp talanger i Div 1 och 2 och ge dem en relativt bra lön. Det innebär att de sämre lagen i SE kommer bli lite bättre och serien blir jämnare.

Tack vare den ökade satsningen på spelarutveckling som klubbarna i framförallt SE tvingas till kommer på sikt SE-klubbarna få fram egna välutbildade talanger på ett sätt som många inte får idag. Det gör att man i större utsträckning  får fram fler unga billigare spelare som tar plats i A-lags trupperna. I andra ändan betyder det att de kan använda pengarna man sparar där till att värva etablerade stjärnor.

Allt detta ökar gapet mellan klubbarna i SE och Division 1. På sikt kommer vi att se att Div 1 lagen kommer ha allt svårare att etablera sig i Superettan och en större andel kommer åka ur direkt jämfört med idag.

För de SE-lag som ramlar ur och tvingas starta om i Div 1 kommer det så klart bli kännbara ekonomiska tapp där spelarna måste börja jobba för att försörja sig. Det gör jämfört med idag att fler spelare kommer lämna sina degraderade klubbar och söka sig till lag som är kvar i Superettan. Det är inte konstigt att förstå. Det är tufft att gå från heltidsproffs till att i jämförelse knappt tjäna något alls på sitt fotbollsspelande och tvingas jobba för sin försörjning.

En sista nog så dyster konsekvens av det nya systemet är att de lag som åker ur någon av elitserierna riskerar kaos och ekonomisk kollaps. När skillnaderna i ekonomi blir så stora mellan serierna är det som vi nämnt svårt att snabbt bygga upp sin trupp och sin organisation på några månader. Men det är faktiskt ännu svårare att demontera ned ett trupp och en organisation på samma tid när man degraderats.

Det är lätt att dra på sig nya kostnader, det är inte lika lätt att bli av med dem. Det här kommer skapa enorm huvudbry för de nedflyttade klubbarna och riskera kaos på alla plan. Det är väldigt mycket begärt av föreningar att de ska kunna kunna växa och minska så drastiskt på det sätt som kommer krävas i det nya systemet.

Det kommer säkert finnas ekonomiska ”bromskuddar” i det nya systemet, dvs att man får en slant om man åker ur för att hantera det ekonomiska bortfallet. Fast erfarenheten är nog att dessa kuddar inte förslår särskilt mycket, speciellt inte när det är så stora omställningar som ska göras.

Oavsett hur det slutgiltiga avtalet kommer att se ut när klubbarna är överens om det kommer alla dessa miljoner som tillförs på många sätt i grunden förändra förutsättningarna för svensk elitfotboll och hur den gestaltar sig. Om det blir bättre eller sämre jämfört med idag kan man diskutera, det beror nog mycket på vart man befinner sig som klubb i seriesystemet. De stora vinnarna är helt klart landets storklubbar som gynnas särskilt mycket av alla miljoner som dimper ned.

Om vi då sammanfattar:

Inom 5 år kommer vi få se stora skillnader jämfört med idag hur seriesystemet fungerar i sin praktik och hur lag klättrar och degraderas jämfört med idag.

Vi kommer se en i det närmste stängd Allsvenska

Vi kommer på sikt se en jämnare Superetta där de sämsta lagen ändå är mycket bättre än Div 1 lagen.

Div 1-lagen kommer ha svårt att etablera sig i Superettan utan kommer åka ur direkt i större utsträckning än idag.

Facebook Comments Box