ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

VSK Fotboll gör ett katastrofresultat

Igår skickade VSK Fotboll äntligen och efter ett antal påstötningar från flertalet håll ut årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2019 till klubbens medlemmar.

Läsningen av årsredovisningen kan bara beskrivas som chockerande. Föreningen redovisar för 2019 ett minusresultat på 8 miljoner kronor.

Styrelsen och klubbchef har misslyckats med en hel del saker när det kommer till att förvalta klubbens ekonomi enligt den plan och budget som föreningens medlemmar godkände på årsmötet i mars 2019.

Enligt den budget som då presenterades skulle omsättningen uppgå till knappa 21 miljoner kronor. För att få balans i budgeten önskade styrelsen att få använda 3 miljoner kronor av det egna kapitalet. Denna önskan bifölls av medlemmarna efter hårda diskussioner och inte med mindre än att dåvarande ordförande Andreas Dayan dyrt och heligt lovade medlemmarna dels att budgeten skulle hållas samt att det var det sista året som eget kapital skulle användas för driften av föreningen. En balanserad budget skulle från 2020 vara föreningens melodi.

Det första löftet bröts på ett sätt som närmast saknar beskrivning, det andra löftet lär inte heller kunna hållas pga av situationen i världen just nu.

Så här skrev vi i vår rapport från årsmötet 2019.

”Christer känner sig väldigt trygg med årets budget som innebär en omsättning på 21 miljoner, vilket är en bra nivå som indikerar att klubben utifrån ekonomisk styrka bör kunna bli ett mittenlag. Klubben kommer behöva skjuta till 3M från vigge-pengarna för att gå jämnt ut i budgeten. Dock poängterar Christer att alla intäkter är försiktigt beräknade. Tex räknar man inte med att fler kommer på matcherna i år jämfört med i fjol”

(Christer som omnämns är Christer Blom – då ekonomiansvarig i föreningen)

Låt oss då se hur det har gått under 2019.

Om vi då tittar på vad som har hänt under föregående verksamhetsår kan följande sägas.

  • Klubben har nästan nått sina intäktsmål på knappa 18 miljoner. Det fattas ungefär en miljon som förklaras av att man inte nått marknadsbudgeten (6.8M), utfallet blev 5.1 miljoner.
  • Katastrofen består i att styrelsen och klubbchef inte lyckats ha tillräcklig kostnadskontroll i verksamheten. Istället för budgeterade 20.8 miljoner i kostnader slutar nu notan för 2019 på 25 miljoner kronor, dvs 4.2 miljoner mer än beräknat.

Att öka sina kostnader till 25 miljoner är inget problem om intäkterna hänger med. Vi tittar i årsredovisningen hur det ser ut.

Tittar vi på raden Nettoomsättning som visar på föreningens förmåga att generera egna intäkter från sin aktivitet ser vi att man bara lyckats öka intäkterna med 2.3 miljoner från att spelat i Div 1 2018 till Superettan 2019. Det är på tok för dåligt och kan inte sägas vara godkänt utifrån den nyvunna statusen som Superettalag med den ökade exponering som detta medför samt ökade intäkter från biljetter osv. Som vi förstår skulle den summan snarare behöva vara den dubbla, ca 15 miljoner för att kunna driva en klubb som ska omsätta 22-25 miljoner. Det är här en av de områden där sittande ledning misslyckats ordentligt.

Det andra stora misslyckandet är förstås kostnadskontrollen under året. Klubben har låtit kostnader skena iväg på ett sätt som bara kan beskrivas som okontrollerat. Ordförande Christer Blom och klubbchef Andreas Dayan försvarar sig med att kostnaderna för att spela i Superettan blivit betydligt högre än vad man räknat med.

Christer Blom säger så här i VLT

”När vi satte budgeten förra året så var vi inte riktigt medvetna om vad det kostar att spela i superettan. Med de tilläggskostnader som tillkommer. Det är elva år sedan vi spelade i superettan. Vi missbedömde helt enkelt hur stort det var. Men jag anser inte att vi kunde ha gjort det bättre utifrån de kunskaper vi hade då, säger han till VLT-sporten”

Det är onekligen ett häpnadsväckande uttalande. Hur kunde man inte ha koll på vad det kostar att spela i en division högre upp. Alla kostnader är kända av varenda Superettaklubb. Man hade kunnat besöka vem som helst av ett 20-tal klubbar och gått igenom hur de faktiska kostnaderna ser ut att spela i Superettan. Det gjorde man sålunda inte.

Istället har man besökt ÖSK och nu senast MFF för att låta sig inspireras av allsvenska lag. Inget fel i detta, men att inte i förväg fastställa rörelsens förväntade kostnader med en trovärdig och av andra med erfarenhet verifierad prognos framstår som fullständigt bakvänt och visar på ett högmod hos ledningen där man hellre jämför sig med allsvenska klubbar än sina fattiga SE-kusiner från landet.

Istället för ÖSK och MFF borde man besökt Norrby för att lära sig hur man kokar soppa på en spik. Man borde knackat på hos Degerfors för att lära sig hur man bygger en kultur som med små medel bygger ramstarka trupper år efter år och man borde hälsat på hos Brage som ligger några år före oss på resan mot toppen för att se hur man där fått ihop sin elitsatsning. Hos vilket som helst av klubbarna hade man kunnat fråga om vad det kostar att arrangera SE-matcher och sen gjort analysen vad det kommer att kosta för VSK.

Högmod går före fall – en vad det verkar passande devis om hur ledningen i VSK Fotboll har agerat under 2019.

Ledningen får själva svara på vad som hände, hur de kunde skapa en kultur i styrelsen och ledningen som ledde fram till en sådan nonchalans som nu sätter klubben i ett allt svårare ekonomiskt läge, med orimligt stora gap mellan kostnader och intäkter.

Klubben tar kostnader 2019 på 25 miljoner kronor. Med alla mått mätt ska klubben då slåss om en topplacering, så var inte fallet. Vi betalar alldeles för mycket pengar för det vi får ut av spelartruppen och organisationen, det är riktigt dåligt och faller tungt på klubbens ledning.

Här kan ni se våra estimat för hur SE-klubbarnas ekonomi kan ha sett ut 2019

På något sätt blir det skrämmande hur dåvarande ordförande Andreas Dayan på årsmötet 2019 tillsammans med ekonomiansvarige Christer Blom inför medlemmarna tydligt lyfte fram att det inte kommer att bli några problem med att hålla budgeten, bara man kan få använda 3 miljoner av det egna kapitalet.

Uppenbarligen hade man ingen aning om vad man man pratade om i detta läge. Det säger sig självt att förtroendet för klubbens ledning sargas när man lovar en sak och inte ens är i närheten av att leverera det man lovat.

Det stora problemet som klubben nu hamnat i är att vi tar kostnader som vi inte har råd med och nu har vi snart inga pengar kvar för att täcka upp med. Det har helt enkelt gått för fort. Det är lätt att spendera pengar, men det tar många år att bygga upp sin intäktsbas. VSK Fotboll har under nuvarande ledning försökt ta genvägar genom att använda det egna kapitalet och inte alls gjort det jobb som krävs för att höja intäkterna.

Nu är partyt över och den krassa verkligheten sätter in.

Redan i somras kunde vi ana oråd i klubben då man helt plötsligt började göra sig av med personal, i ett uppenbart försöka att dra ned på kostnader. Det får sägas vara mycket otillfredsställande att styrelsen och klubbens ledning inte kallar in medlemmarna för att beskriva det uppkomna läget och vad prognoserna säger om det ekonomiska utfallet. Styrelsen har många kliv kvar att kliva på kommunikationstrappan innan man ens tillnärmelsevis uppfyller sitt uppdrag till medlemmarna om att förmedla för klubben väsentlig information.

Hur det nu än är, så här kan det inte fortsätta. Klubben har satt sig i ett svårt ekonomiskt läge där gapet mellan intäkter och kostnader är på tok för stort och ingen vet hur det gapet ska kunna stängas. Det egna kvarvarande kapitalet kommer som alla förstår att i stor utsträckning behöva användas under innevarande år om nu inte ett mirakel uppstår och säsongen kan genomföras som planerat.

VSK Fotboll är så klart inte ensam om att vara svårt utsatt i detta osäkra läge. Men VSK har en distinkt nackdel jämfört med övriga föreningar då man inte ha sin ekonomi i balans när man gick i detta verksamhetsår, något som många, dock inte alla klubbar har.

Nu är det upp till klubbens medlemmar att säga sitt på det kommande årsmötet om vad man tycker om föregående års förvaltning av klubben. Utan att föregå den diskussionen kan vi konstatera att förtroendet för nuvarande lednings förmåga att leda klubben in i framtiden har fått sig en rejäl törn.

Facebook Comments Box