ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Vad är en höstform värd?

Idag ska vi titta lite djupare på höstformen och vilken påverkan på tabellplaceringen året efter. Är det så att lag som gör en bra höst automatiskt får en bra placering året efter? Hur stor påverkan är det att vissa lag har något att spela för och andra inte? Som utgångspunkt för denna analys har samtliga år av Superettan används, det är en tacksam serie att analysera då den är jämn. Den kloke använder ju denna analys som underlag när den ska skicka in sin tippning på årets superettan till oss.

Slutplacering och placering året efter

Innan vi tittar på höstform så tittar vi lite närmare på hur slutplacering i ett år har gett för placering året efteråt.

Placering i Superettan och vilken placering det lett till året efteråt.

Som ni ser är det en väldig spridning och grafen blir väldigt svårtolkad, för att göra det lite mer lättläst så grupperar vi slutplacering året efteråt i fyra grupper efter slutplacering för att tydligare se skillnaderna.

Placering året efter grupperat om fyra placeringar i grupp, dvs 1-4 motsvara placering 1 till 4

I grafen ovan är tabellplaceringen året efteråt grupperat med fyra placeringar i varje grupp och då blir det tydligare att slutplacering har stor påverkan på placering året efteråt, speciellt en topp sex placering har stora chanser att komma på de första fyra platserna. Sen är det dock ganska spretigt även om det finns en tydlig tendens att en låg placering ger också oftast en låg placering året efteråt.

När vi kör en korrelationsanalys (ett statistiskt verktyg) på datat så får vi en positiv korrelation mellan placering ett år och placeringen året efter. Korrelationen är inte stark men statististiskt signifikant så det går att säga med säkerhet att det finns ett samband. Utifrån en regressionsanalys kan vi se hur stor procentuell påverkan föregående års placering har på nästa års placering, där får vi fram siffran 7,3% vilket ändå är relativt högt och slås förmodligen bara av den ekonomiska storleken på klubben som har en större påverkan. Tabeller på detta finns i slutet.

Höstform

Det finns lite olika sätt att kolla på höstform, i detta fall kommer vi bara titta på de sista 10 matcherna. Anledningen är att det var just de sista 10 matcherna VSK var bra och därmed finns det ett intresse att veta hur detta kan påverka de grönvitas chanser i år.

Om vi igen inleder med där vi tittar vilken placering en höstform resulterat i, tabellen läses så att första kolumnen innehåller lagets höstform och det till höger är antalet förekomster vid en viss placering året efter. Det är lite svårläst och utspritt så vi väljer att återigen gruppera detta i placeringar om fyra.

Placering utifrån höstform och efterföljande placering.

Utifrån denna tabell så går det ändå att utläsa att ett lag som haft en höstform som är bättre än topp 5 så är det stor chans att hamna på den övre halvan av tabellen.

När vi kör en statistisk analys på detta så är det på precis på gränsen för att kunna sägas att korrelationen är statististiskt signifikant men ändå inom gränsvärdena. Ett lags höstform kan utifrån en regressionsanalys endast förklara 2,2% av var ett lag placeras nästa år vilket är relativt lite. Tabeller på detta finns i slutet av artikeln för den som vill nörda ner sig lite djupare.

Så betyder det här att VSK har en god chans på en topplacering när man var tredje bästa lag under hösten?

En utmaning med datat ovan som ni nyss tittat på är att den inte tar hänsyn till lag som har något att kämpa för presterar bättre under hösten. Därför behöver vi titta på lag som hamnat långt ner i tabellen och runt VSK placering vad slutform har inneburit.

Om vi först börjar med VSK och dess sjundeplacering, för att få lite mer data så tar vi med de lag som slutat sexa och åtta och ser hur de placerats utifrån en bra respektive dålig höstform.

Bilden ovan visar hur lag på plats 6-8 har placerats historiskt, den tar inte hänsyn till höstform. Det är en relativt jämn spridning där det är en liten övervikt mot den övre halvan men ändå rätt jämnt fördelat. Det kan i praktiken gå hur som helst. Hur ser det då ut för lag på dessa placeringar om vi tittar på deras höstform.

Ovan är alltså de lag som placerats på plats sex till sju, första kolumnen innehåller vilken placering de haft utifrån höstform och sen till vänster är den placering de fått året efter grupperat om fyra placeringar. Det som är intressant här är att det är bra att hamnat i absoluta toppen av höst form, de lag som varit bland de fyra bästa har 60% utfall på att hamna på den övre halvan och 30% chans på att faktiskt utmana i toppen. Vilket bådar gått för VSK, men vi ska ha i åtanke att ett av fem lag i VSKs situation har fått som bäst kvala nedåt. Däremot har en mittenplacering med usel höstform varit nästan en garanti för att vara ett bottenlag.

Om vi istället tittar på lagen på nedre halvan och utgår från deras höstform så är det ganska jämnt fördelat på övre och undre halvan oavsett höstform. Nu är det bara fyra lag som haft en riktigt bra höstform (1-4) och därför kan vi inte riktigt säga att det är 50% sannolikhet att de får kvala negativt året efter, men ett varningstecken finns där för att man fått en falsk trygghet av en bra höstform. I det stora hela verkar det inte ha så stor betydelse då det är nära 50/50 om det är övre eller undre halvan.

Slutsats

Det tycks som att höstform har en viss betydelse på placering nästa år, men det är alltid bättre att ha placerats högre året innan än att varit bra de sista omgångarna. För ett lag på den nedre halvan har en bra höstform ingen större betydelse.

Tur då att VSK slutade sjua förra året.

Tabeller

Facebook Comments Box