ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Syrianska FC till division 2 – igen

Då har disciplinnämnden på nytt beslutat om Syrianska FCs öde i fotbollssverige.

Beslutet som meddelades idag på förbundets hemsida innebär att man på nytt påför en sanktion enligt regelverket som innebär att Syrianska degraderas en division till Div 2.

Nytt för detta beslut är att man i första hand fattar beslutet på det andra ärendet som han hade att bedöma. Det där Syrianska blivit eftertaxerat med ca 300 000kr för undanhållande av skatt under verksamhetsåret 2017.

Det som föreningen åkte på förra gången, att man inte betalat in domaravgifter till förbundet i tid anser man inte längre ha den digniteten att det ska föranleda påföljder. Man hänvisar dels till att Syrianska har betalt skulden men också att inte påminnelser har skickats ut på ett korrekt sätt.

I beslutet finns tydlig information om hur Syrianska på ett helt medvetet sätt försökt lura skattemyndigheten under 2017. Man har undanhållit totalt knappt 800 000 från beskattning.

Så här skriver disciplinnämnden i sitt beslut.

”Det framgår av Skatteverkets beslut att Syrianska bl.a. helt underlåtit att redovisa utbetalda bostadsförmåner till sju spelare i föreningens representationslag samt att utbetalningar vilka redovisats som ersättning för utlägg samt skattefri kostnadsersättning avsett bl.a. inköp av kläder, mat, dryck och cigaretter. Mot den bakgrunden är det uppenbart att det inte rör sig om ursäktliga misstag eller felaktiga tolkningar av skattereglerna som föranlett att Skatteverket utrett och upptaxerat föreningen”.

Fusk på hög nivå som förväntat. Det enda som möjligen sticker ut här är att någon av de här spelarna rökte cigaretter, möjligen inte den bästa vanan för en elitfotbollsspelare.

Parterna har nu till den 13 mars på sig att överklaga till Riksidrottsnämnden (RIN). Syrianska säger att man sannolikt kommer att överklaga.

Vår bedömning är att en överklagan nog inte vinner bifall hos RIN, anmälaren Tibell, förbundsjuristen, har ett starkt case. Detta förhindrade dock inte att två av disciplinnämndens ledamöter lämnade avvikande mening, där man av olika skäl tyckte att Syrianska inte skulle degraderas. Så säker kan man inte vara.

Nu tänker nog flera att det kommer bli kaos om Syrianska ska byta serietillhörighet med bara någon vecka kvar innan seriestart.

Detta har anmälaren Tibell tänkt på och han yrkar därför på följande till disciplinnämnden.

”Han har vidare yrkat att ett beslut om nedflyttning ska förenas med ett förbehåll om att beslutet inte ska verkställas förrän beslutet fått laga kraft och då överlämnas till Förbundsstyrelsen att besluta om vilken säsong beslutet ska verkställas, detta med hänsyn till att seriestarterna 2020 är nära förestående”.

Det vill säga, om Syrianskas överklagan inte bifalls beslutas nog att påföljden skall verkställas först nästa säsong. Det innebär då att Syrianska spelar i Div 1 i år. Utifrån tidsaspekten är nog inget annat möjligt. Väl att märka dock – idag är beslutet att Syrianska ska flyttas ned redan i år.

Du kan läsa hela beslutet här – intressant läsning

Facebook Comments Box