ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Syrianska FC bryter mot reglerna för elitlicens – hur agerar Licensnämnden?

I samband med våra regelbundna och snart sagt hemtrevliga samtal med kronofogden har vi noterad att Syrianska FC fortfarande har sin skatteskuld kvar på 12 259 kr. Skulden har funnits där sedan 6:e juli och har trots utmätningen hos klubben i augusti inte reglerats.

Det är på intet sätt ovanligt att Syrianska FC återfinns i kronofogdens register, men det som ställer till det den här gången är att den 31:a augusti finns det ett krav på att diverse licenskriterier ska vara uppfyllda för att man som förening ska få behålla elitlicensen.

Så här står det i kriterierna för elitlicens:

Per den 31 augusti gäller följande. Förening får inte ha några klara och förfallna skulder, inklusive tjänstepensionsbetalningar, till professionell spelare och, i förekommande fall, till klubbdirektör, ekonomichef, medieansvarig, läkare, fysioterapeut, säkerhetsansvarig, SLO-ansvarig, ansvarig för tillträde till arenan mm för funktionsnedsatta, huvudtränare A-lag, assisterande tränare A-lag eller ungdomsansvarig, och inte heller några klara och förfallna skulder avseende skatt eller arbetsgivaravgift. Förening får inte heller ha någon klar och förfallen skuld på betydande belopp, som inte kan kvittas mot klar och förfallen fordran, till annan medlemsförening eller utländska klubb avseende spelarövergång. Förening får inte ha en klar och förfallen skuld på betydande belopp till SvFF eller SDF, som inte kan kvittas enligt 11 § i SvFF:s stadgar. Att ovan skulder inte föreligger ska styrkas genom ett skriftligt intyg, underskrivet av såväl föreningsstyrelse som föreningens revisor/revisorer. Intyget ska vara Licensnämnden till handa senast den 1 oktober. En skuld anses vara förfallen när 5 förfallodagen passerats och skulden inte reglerats. En skuld anses vara klar när den inte är tvistig. Med betydande belopp avses sammantaget två prisbasbelopp.

Det föreningarna gör är att intyga till licensnämnden senast 1 oktober att de uppfyller kritierna, det görs genom att styrelsen och revisor intygar att allting är ok. Det är bara ett enkelt papper som SvFF tillhandahåller en mall för, som skrivs under.

Det sker ingen egentlig kontroll från SvFF att det stämmer det som står där. Problemet för Syrianska är att vi nu kollat upp detta med SvFF och givetvis berättat för SvFF att Syrianska inte uppfyller kriteriet i Kap 2.1 sjunde stycket.

Självklart erbjöd vi också SvFF vårt skriftliga intyg från kronofogden som vi erhållit. Svenska fotbollsförbundets Kjell Sahlström som är CFO & Club licensing Manager tackade för informationen men lät meddela att licensnämndens beslut fattas senare delen av November.

Vår tolkning är att kravtexten för elitlicens är att det inte finns något som helst utrymme för undantag vad gäller skatteskulder och att SFC inte uppfyller kriterierna för elitlicens per den 31:a augusti i år.

Bestraffningen för en elitklubb att inte uppfylla A-kriterier, vilket detta rör sig om, är följande: 

” Kategori A: Om förening inte uppfyller A-kriterium ska licens inte beviljas, såvida inte särskilda skäl föreligger.” samt om påföljden står det följande ” Förening som inte beviljats elitlicens ska vid seriesammansättning av SvFF, efter förslag från TK, nedflyttas en serienivå.”.

Det innebär att Syrianska nu riskerar nedflyttning. Skulle de dessutom åka ur Superettan på sportsliga grunder så går det inte att kvitta den sportsliga degraderingen mot bestraffningen, utan då är det spel i Division 2 som gäller.

Nu är det långt ifrån säkert att allt detta inträffar, men faktum kvarstår att SFC förmodligen missat att betala sin skatteskuld. Vi har försökt få Skatteverkets bekräftelse på att skatteskulden var obetald den 31:a augusti, men de hänvisade till sekretess och att registerkontroller görs hos kronofogden.

Det finns en möjlighet att Syrianska FC reglerat skulder, men nu har det ändå passerat några dagar och den borde ha försvunnit hos kronfogden. Det låter osannolikt att en liten skatteskuld på 12.000 kr skulle kunna fälla Syrianska, men samtidigt är det svårt att skylla på administrativt slarv då den funnits i nästan två månader och trots utmätning av klubben har den inte reglerats.

Man kan väl säga så här, om Licensnämnden vill har de nu en chans att statuera exempel mot SFC och fotbollssverige att det faktiskt inte är ok att bryta mot deras regler och strunta i att reglera sina skulder, må vara hur små som helst. Deras regler är klara, noll skuld till skatteverket per den 31:a augusti är det som gäller.

Det ska också bli intressant att se om föreningens revisor falskeligen intygar till Licensnämnden att föreningen är skuldfria per den 31:a augusti, vilket de alltså inte är. Att styrelsen inte har några skrupler är väl ingen skräll, men om revisorn gör en falsk intygan riskerar h*n att få en sk revisorsanmärkning som påtagligt försvårar möjligheten att få jobb i framtiden.

Nu är det bara att vänta och se vad som händer. Man får hoppas på det bästa.

Facebook Comments Box