ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Superettan: Årets serie är väldigt jämn, eller?

Redan innan årets Superetta-serie drog igång har experter och andra förståsigpåare sagt att årets säsong kommer vara rekordjämn då det finns få lag som sticker ut i vare sig positiv eller negativ mening.

Som en effekt av att inga hyperklara favoriter som tex Helsingborg i förra årets serie kan pekas ut kommer lagen i större utsträckning slå varandra och jämnheten i serien ökar därmed. Så går resonemangen. Frågan är om det stämmer?

Vi har så klart tagit reda på svaret åt er

I tabellen ser vi hur resultaten i alla säsonger i Superettan efter omgång 11. Det statistiska mått som är relevant att använda här är den så kallade standardavvikelsen. Det är ett mått som anger spridningen mellan olika sifferserier, i det här fallet poäng i fotbollsmatcher.

Vad betyder då detta? Jo, om de olika värdena (poängen) ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg, medan värden som är spridda långt över och under medelvärdet bidrar till en hög standardavvikelse.

Vi kan då konstatera att den genomsnittliga standardavvikelsen när vi betraktar alla åren i SE, är 5.4 poäng. I praktiken innebär det att knappt 70% av alla poäng i en tabell finns inom +/- 5.4 poäng från medelvärdet.

Om standardavvikelsen är lägre som tex år 2010 innebär det att poängen för alla lagen är närmare medelvärdet för det årets serie och därmed är det en jämnare serie, rent statistiskt sett, jämfört med alla årens värde.

Det år där serien var som allra jämnast efter 11 omgångar var 2002. Standardavvikelsen var bara 3.6 vilket är en stor skillnad jämfört med det övergripande värdet på 5.4. Vi kan se det konkret i tabellen. Det skiljer bara 5 poäng mellan plats 1 och 12.

En nästan så dubbelt så hög standardavvikelse kan vi se år 2006. Då var skillnaden mellan plats 1 och 12 17 poäng, en viss skillnad.

I år kan vi se att standardavvikelsen är 5.7 poäng, dvs lite över det historiska snittet efter omgång 11. Det finns idag därför inget statistiskt stöd för att säga att årets serie är vare sig särskilt jämn, eller för den delen ojämn. I allt väsentligt ligger den på det historiska genomsnitt vi sett i Superettan.

Dags då att re-kalibrera vår bild av vad en jämn serie innebär. Som alltid, med känsla kommer man långt, med statistik kommer man längre!

Facebook Comments Box