ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Rapport från ett säkerhetsmöte

Ikväll anordnade VSK Fotboll ett säkerhetsmöte mellan klubb, supporterpolis, vaktbolag och supportrar.

Här följer nu en kort rapport om innehållet på vad som sades på mötet.

  • Klubbens säkerhetsansvarige Anders Ivarsson berättade om det omfattande säkerhetsarbetet som numera omgärdar matcherna och som påbörjas tio dagar innan en hemmamatch.
  • En supporter framförde att klubben borde informera om vilka visitationsregler som gäller inför varje match eftersom de kan skilja sig åt från en match till en annan beroende på säkerhetsnivån. Klubben lovade att börja kommunicera detta i förväg inför varje hemmamatch.
  • En supporter lyfte frågan om kameraövervakningen som nu sker på arenan och ifrågasatte det legala i detta utifrån GDPR-lagstiftningen. Svaret som gavs av polis och övriga parter var att det är tillåtet att filma utan tillstånd om man använder icke-fastmonterade kameror och om polisen beordrar tex vaktbolaget att göra det. Dock skall man ha rätt utbildning för detta.
  • Polisen svarade på en fråga om vad som händer säkerhetsmässigt om tex bengaler skulle eldas på nästa hemmamatch. Svaret som gavs var att polisen skulle försöka utröna om det rörde sig om en protest som tex i ÖIS-GAIS matchen nu senast eller vad det var supportrarna försökte ge uttryck för. Efter det skulle man diskutera med klubben vad som kunde göras mer för att strypa införseln av pyroteknik. Vidare skulle man också prata med den regionala rättsavdelningen inom polisen som är den instans som utfärdar villkoren för matcharrangemangen. En samlad bedömning skulle sedan ligga till grund för hur man skulle öka säkerheten på arenan. En mängd olika åtgärder är då möjliga.
  • Frågan om att stå i de sk trapporna på ståplats diskuterades. Klubb och polis meddelade att det ingår i alla säkerhetsnivåer att man inte får stå i trapporna. Sen har efterlevnaden av detta förbud skiftat lite från match till match. En bättre kommunikation från supporterhåll efterfrågades runt detta. Polisen meddelade också att en reduktion av ståplats kan bli aktuell om det är problem att upprätthålla fria trappvägar på matcherna. Klubben lovade att bli tydligare i kommunikationen runt detta.
  • På frågan om incidenterna i senaste bortamatchen mot Degerfors påverkar arbetet runt säkerheten på nästa hemmamatch svarade polisen att det gör det inte.

Detta var huvudpunkterna i mötet

Facebook Comments Box