ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Nu har polisens villkorstrappa slagit till mot VSK Fotboll

I polisens tillståndsgivning för VSK Fotbolls hemmamatch mot Halmstad BK på lördag har villkoren ändrats mot tidigare hemmamatcher under säsongen.

Nu har polisen precis som för ett antal andra klubbar i elitfotbollen beslutat om OH-flaggförbud på arenan. Så här låter det nya villkoret

Vi känner igen skrivningarna från andra tillståndsgivningar för andra fotbollsklubbar under säsongen.

Anno-redaktionen tog och ringde upp klubbchef Andreas Dayan för att höra mer om vad som hänt och hur klubben ser på de nya skärpta villkoren för att få arrangera fotbollsmatchen på lördag.

Vad föranleder de nya villkoren i arrangörstillståndet?

– Som vi förstått handlar det om att det tändes rökfacklor vid senaste hemmamatchen mot Örgryte, vilket skedde under en stor OH-flagga som ståplatspubliken vecklat ut på ståplats, vilket omöjliggjorde för polisen att identifiera de som tände rökfacklorna, säger Dayan.

Vad tycker klubben om de nya villkoren?

– Utifrån polisens villkorstrappa är det så klart logiskt att vi får de nya villkoren utifrån det som hänt.

– Vi som klubb måste så klart foga oss i det här och försöka göra det bästa av situationen, konstaterar Andreas.

Hur ska klubben säkerställa efterlevnaden av villkoren?

– Vårt främsta verktyg är visitationen inför matcherna. Om vi sköter vår del där hålls klubben skadelös, dvs, vi slipper betala böter om något händer på arenan som inte borde göra det, enligt arrangörstillståndet från polisen.

Är du och klubben trygga med vad det nya villkoret innebär och vad som är tillåtet och inte på lördag i samband med matchen mot HBK?

– Nja, vi förstår förstås att typen av stora flaggor som drogs upp av klacken i föregående match inte är tillåtna. Sen är det så klart inte helt givet vad som menas med mindre tygstycken, som inte heller är tillåtna om de inte är en del av ett ”tifo”. Här brottas vi så klart tillsammans med alla andra klubbar som också fått det här villkoret om hur det ska tolkas. Hur stora flaggor och tygstycken är tillåtna och hur får de användas på läktaren?, det är absolut inte klarlagt, konstaterar Dayan och fortsätter:

– Villkoret gäller bara den här matchen och förhoppningsvis har vi ett bra och säkert arrangemang som gör att polisen kan stryka villkoret till nästa match.

– Jag vill också säga att VSK Fotboll är för framtagande och användande av legal pyroteknik och att vi som klubb är beredda att delta i en process som möjliggör att det kan bli på det sättet, avslutar Andras Dayan.

Våra kommentarer

Då var det så dags för VSK att få smaka på lite polisiär repression. Det var självklart helt väntat efter att supportrarna tänt rökfacklor i skydd av en stor OH-flagga i senaste matchen mot Örgryte.

Som sagts tidigare här och av många andra finns det en rad problem med polisen strategi att hantera brott mot ordningslagen på detta sätt.

Det första som kommer upp i våra huvuden är att det är väldigt märkligt att polisen förbjuder uttryck (flaggor) garanterade av grundlagens skrivningar om yttrandefrihet, utifrån något resonemang om att de bär en potentiell risk för att utgöra ett brottsverktyg.

Visst, polisen har under alla år i missriktad nit regelmässigt beslagtagit pipor som hittats när man rajdat knarkkvartar, med motiveringen att de är potentiella brottsverktyg som det går att röka cannabis i. Att det också går att röka legal tobak i dem har väl varit mindre intressant att reflektera över, vad det verkar. En pipa är dock inget demokratiskt och frihetligt uttrycksmedel som symboler, texter osv faktiskt är. En fotbollsläktare fylld med symboler är med andra ord ingen knarkkvart och att som polisen nu gör när man förbjuder uttryckssätt skyddade i grundlagen, blir det hela problematiskt på många sätt.

Naturligtvis har polisens jurister sagt åt poliserna att det är juridiskt okej att göra så här, vi är dock inte lika säkra och vi ser fram mot en rättslig prövning av detta sätt att försöka stävja brott.

Rent generellt är det som händer nu en farlig väg att vandra i brottsförebyggandets tecken. Att förbjuda något för att förhindra något annat är ett moraliskt sluttande plan som leder till godtycklighet och rättsosäkerhet, precis det alla jurister vill undvika. För under rådande resonemang går det ju lika väl att beslagta en hammare och städ hos en person dömd för brott mot knivlagen, eftersom de verktygen bevisligen kan användas för att tillverka en ny kniv. Som sagt, ett sluttande plan fyllt av moralvärderingar och godtycklighet.

Ett ytterligare sak som polisens jurister skulle få problem med att visa vid en rättslig prövning är proportionaliteten i åtgärderna. Hur långt kan man få gå för att förhindra ett brott mot ordningslagen som ger böter vid fällande dom.

Proportionalitet i rättsväsendets åtgärder är en grundbult i demokratier och tar sig uttryck i att ingen ska behöva bli utsatt för mer åtgärder än nödvändigt, givet vad som står på spel. När svåra brott ska bekämpas som tex terrorism måste och ska stor frihet ges till extraordinära åtgärder från de brottsbekämpande myndigheterna, vilket kan orsaka stort obehag och inskränkningar för enskilda individer. När det kommer till brott mot ordningslagen måste man resonera på samma sätt fast omvänt. Brott mot ordningslagen kan inte ge polisen rätt att på ett så kraftigt sätt inskränka oskyldiga människors rättigheter, principen om proportionalitet måste upprätthållas åt båda hållen. Om vi får gissa är det här polisen kommer att ha svårast att argumentera för att villkorstrappan är något annat än en ren repression.

Hur ska polisens jurister förklara för en domstol att samma bötesbrott (bengalbränning) orsaker allt tuffare juridiska sanktioner för fotbollsklubbarna beroende på antalet gånger brotten förekommer. Vart är proportionaliteten kommer domstolen att fråga. På vilka grunder fattar polismyndigheten beslut om allt större inskränkningar i människors frihetliga rättigheter utifrån att samma brott begås. Det hade väl varit en sak om brotten blev allt allvarligare, men det är samma typ av brott som begås. Vart slutar det? Ska någon kastas i fängelse för att det brinner bengaler på en läktare kommer domstolen att fråga polisens jurister. Polisens jurister kommer så klart att svara att frekvensen av brotten är en tillräcklig anledning till ökade inskränkningar. På det kommer domstolen att svara att förvisso har frekvensen av brottsliga handlingar en betydelse för polismyndighetens respons. Men man kommer också att påminna polisen att om det förekommer ökade ordningsproblem är det främst genom ökad polisnärvaro dessa brott skall fås att minskas, inte genom att godtyckligt hitta på sanktioner för arrangörer och publiken som besöker evenemangen.

Den här veckan har också fått se hur AIK drabbats av villkoren i polisens tillståndsgivning. En drastisk reduktion av hur många personer som får vistas på ståplats (klackläktaren Norra stå). Klubbens respons är sonika att helt stänga läktaren och uppmana sina supportrar att flytta upp ett etage.

Det hela visar på hur trubbigt polisens villkorstrappa är och att säkerhetsläget faktiskt blir sämre för denna match, då ingen är van med att ha massa supportrar på en annan sektion på arenan.

Vad AIK:s åtgärd också visar polisen är att både supportrar och klubbar starkt vänder sig emot att bli behandlade på det här sättet. Polisen kan lugnt räkna med att bli aktivt motarbetade fortsättningsvis av klubbarna och den säkerhetspersonal som ska vara polisens allierade i arbetet med säkerheten.

Vart det kommer att sluta? Ja, det vet vi redan, ett enat fotbollssverige som gör passivt motstånd mot polisens tilltag och där grupperingar kommer göra allt för att sabotera polisens arbete. Polisen kommer att känna sig frustrerad och maktlös och kommer att begå övertramp för eller senare. Övertramp som kommer att straffas rättsligt och tvinga polisen att byta strategi. Vi sätter en timer nu, så får vi se hur lång tid det tar och kom ihåg vart du först läste det.

Facebook Comments Box