ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

KRÖNIKA: Vad händer nu i VSK Bandy?

Februari 2018 kommer inte gå till VSK Bandy-historien som någon av klubbens större månader.

Respass i kvartsfinalen mot ett lag som slutade efter VSK i grundserien. Mestadels trögt och frustrerat spel som lästes av motståndarna. Som lök på laxen lämnar den mångåriga och klubbens starke man Micke Campese föreningen för jobb på annan ort.

Som vi skrev i vår analys igår har vi nu nått en ände i den sportsliga modell vi haft i bandyn på senare år. Det måste göras något där för att förnya och vi måste tänka innovativt runt hur dagens och inte minst morgondagens bandy ska spelas.

Men det är inte bara det sportliga VSK Bandy behöver framtidsfundera runt.

Nu när Micke Campese lämnar klubben ställs många gamla sanningar på sin spets. Hur ska hans efterträdare se ut? Är det en klubbchef och marknadsansvarig vi ska ha i samma person. Ska rollerna delas upp på fler? Hur ska marknadsarbetet utvecklas för att kunna försörja VSK Bandy med de pengar som behövs? Och så vidare.

Marknadsarbetet

VSK-året-runt har så här långt inte lyckats lyfta fotbollens marknadsintäkter till nivåer som hjälper fotbollen nå en ekonomi i balans. Samtidigt har bandyns totala sponsringspeng minskat och ekonomin är nu extremt tajt i bandyföreningen.

De flesta inser nog att det inte är några bra tecken när det ser ut så här. En nystart behövs med marknadsarbetet för att få in mer pengar helt enkelt.

Några synpunkter som nått oss handlar om att sponsorer gärna stöttar båda föreningarna men att det just nu är för otydligt vad pengarna går till och att det inte finns någon insyn i hur pengarna fördelas rent konkret.

Man blir osäker helt enkelt. Mer tydlighet behövs.

Om marknadssamarbetet ska fortsätta mellan klubbarna i tex VSK-året-runt format behöver man utvärdera konceptet och se hur det kan bli bättre för alla parter. Alla måste vara nöjda för att det ska kunna fortsätta, inte bara en eller två av parterna utan alla tre med intressen i den kampanjen.

Att avsluta marknadssamarbetet mellan klubbarna är också ett alternativ för båda föreningarna. Oavsett vem av klubbarna som tar initiativ till en sådan utveckling kommer finna att det finns risker som är förknippade med en separation.

För fotbollen handlar det om att bli av med hela sitt säljarbete över en natt, som då måste byggas upp från grunden. För bandyn handlar det om att ha svårt att ta kostnader för säljpersonal och den försvagning det innebär att inte kunna associera sig med världens största sport och ha den med i sin produktkatalog.

I förlängningen är det så klart så att man delvis kommer konkurrera om samma sponsorer med olika säljorganisationer som försöker vinna över den andra, istället för att utnyttja varumärket fullt ut.

Hur det kommer att gå vet ingen. Klubbarna kommer att sätta sig ned inom kort och börja diskutera. Nuvarande marknadsavtal mellan föreningarna går ut till sommaren och kommer man inte överens innan dess är man automatiskt skilda från varandra och står då ensamma på varsin kant.

Samarbetet mellan klubbarna

Den övergripande tanken under de senaste åren har varit att genom samarbete mellan klubbarn kan man spara pengar via att dela på personal och vissa tjänster.

Det blev ingen lycklig start på äktenskapet. Det har blivit alldeles för mycket att den starke tog över och visade vägen för den andre. Men man måste vara två när man dansar tango. När ena partnern släpas runt på dansgolvet blir det ingen vacker syn.

Det har pratats om gemensamt aktiebolag, nya gemensamma lokaler och en gemensam klubbchef som framtiden för det VSK som ska växa ihop.

Allt detta är möjliga utvecklingsvägar, men det måste gå i lagom takt och alla måste vara med i båten. Så har det inte varit och faktum är nog att det mesta har varit ett pedagogiskt problem där inblandade inte förstått syften och på vilket sätt olika åtgärder gynnar föreningarna.

Kommunikation är som alltid a och o.

Nu får föreningarna en ny chans. Det är en ny styrelse i fotbollen och inom bandyn måste man nu börja söka svar på frågor vad man vill med sin verksamhet, vad har man råd med och hur kan man göra fotbollen till sin jämställda partner och inte till sin lillebror.

Det kommer vara ett viktigt arbete framledes där båda föreningarna nu måste börja jämka på sina sanningar om den andre och genuint börja fråga sig vad ett samarbete kan vara bra för och på vilka villkor.

Att dela faxmaskin som ibland framförts från klubbarnas håll som ett tecken på samarbete är så klart inget samarbete. För att samarbeta krävs en vilja till det och att man visar den andra parten respekt och en förståelse för den andres behov.

Vi hoppas att man mäktar med att hitta en gemensam väg framåt.

Efterträdare

För VSK Bandy drar det nu igång ett arbete med att fundera över hur de ska ersätta Micke Campese. Det kommer så klart inte bli den lättaste av uppgifter.

Ordföranden Gisela Stockhaus pratar om att man ska ha medarbetarsamtal med personalen under mars månad.

Vi skulle gärna se ett lite mer offensivt arbetssätt. Det är lätt hänt nu när Micke är kvar i organisationen att man vänder sig till honom för att diskutera framtiden och vad VSK Bandy behöver.

Erfarenhetsmässigt brukar det inte bli så bra när en avgående chef ska tala om hur organisationen ska göra efter att han lämnar, då kan det per definition inte bli något nytänk. Lika lite som det kan bli det om man intervjuar personalen och frågar dem hur man ska göra nu.

Ansvariga ska nu fokusera på att hitta en ny (nya) ledare. Det finns tid innan Micke slutar. Det är inget beslut som ska stressas fram utan en analys som görs utan att influeras av vad nuvarande anställda tycker ska ligga till grund för rekryteringen. När den nya chefen är på plats får den personen sätta sin prägel på hur organisationen ska se ut och utvecklas.

Offensivt som sagt.

VSK Bandy behöver dammas av efter 10 år under samma klubbchef och marknadsansvarig. Nya tankar måste in i organisationen, inte bara på den sportsliga sidan.

Facebook Comments Box