ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Kommentar till det ekonomiska utfallet för 2023

Det har varit en spänd väntan att få ta del av årets ekonomiska utfall, anledningen till detta att det fanns förhoppningar att VSK Fotboll skulle göra ett gott ekonomiskt resultat i år. När det väl idag presenterades så landade resultatet för 2023 på 1,7 miljoner i vinst och det egna kapitalet växte till 7,5 miljoner kronor. Driftbudgeten innan spelarförsäljningar låg på minus 1 miljon, dvs 500 kr bättre än budgeten för 2023.

Förväntningar

Jag hade med andra kloka huvuden spekulerat i att VSK borde ha goda chanser att göra ett noll resultat innan spelarförsäljningar, dvs bättre än det som presenterades idag. Visserligen var det förväntat att VSK skulle missa på marknadssidan men en kraftig publikökning samt ökat elitstöd borde ha en bra chans att förbättra resultatet kraftigt. Dessutom gav publikökningen att VSK fick mycket mer i publikstödet från Unibet som tillslut landade på 873.667 kr, jämfört med 300.000 kr som man fick året innan. Därför var det en liten besvikelse att driftsbudgeten fortfarande visade minus innan spelarförsäljningar.

Gällande spelarförsäljningar så hade jag trott att VSK skulle ha fått in mer pengar på vidareförsäljningsklausulen på Lagerbielke som skulle ha förbättrat det egna kapitalet kraftigt.

Elitstödet

Då en del av elitstödet delas ut beroende på tabellplacering och fjolåret var budgeterat med en klart sämre plats så var det klart att detta skulle ge en rejäl ökning. Elitstödet ska ha gett runt 700.000 kr mer än budgeterat tack vare seriesegern. Till detta så kommer även publikstödet från Unibet som gav en halv miljon mer än beräknat.

Marknad

Marknad missar budget med bara 500.000 kr, här trodde jag att det skulle vara en större avvikelse. Dels så byttes det säljare under året mitt under säsong vilket inte gav ideala förutsättningar att dra nytta av den fotbollshajp som ändå befann sig. Dessutom blev det ett bakslag när nybyggda hyllan inte fick alkoholtillstånd. Utifrån förutsättningarna är det ändå ok, men fortfarande lågt gentemot våra konkurrenter. 

VSK: 5,2 miljoner
GAIS: 7,2 miljoner
ÖSK: 18 miljoner
ÖFK: 5 miljoner

Matchintäkterna

Publikintäkterna ökade med nästan 4 miljoner till 6,4 miljoner, detta tack vare att publiksnittet gick från 1488 till 3782 åskådare. När jag tittar på snittintäkten per åskådare är den fortfarande låg, men man har ökat från 108 kr per besökare till 113 kr. Visserligen går barn in gratis vilket är bra men finns att jobba på att få bättre genomströmning i kioskerna och kringförsäljning.  Kostnaderna för matcharrangemang ökar också med antalet åskådare, fler vakter och dyrare hyra till kommun. Nu visas inte vad matcharrangemanget kostat så det är svårt och veta hur mycket VSK tjänat på matcherna i slutändan. 

VSK: 6,4 miljoner, 3782 i publiksnitt, 113kr per åskdåare
GAIS: 11,8 miljoner, 4876 publiksnitt, 162 kr per åskådare
ÖSK: 3,7 miljoner, 3505 publiksnitt, 70 kr per åskådare
ÖFK: 10,6 miljoner, 2226 publiksnitt, 316 kr per åskådare

Det bör noteras att ÖSK ökade sitt publiksnitt med 1000 personer samtidigt som matchintäkterna minskade med 200.000 kr.

Avancemanget

Något som jag inte hade tagit i hänsyn till är de ökade kostnader VSK har haft kopplat till avancemanget, runt 700-800.000 kr är direkta kostnader kopplade till avancemanget så som firande och bonusar.

Under året har VSK dessutom anställt en klubbchef vilket inte var budgeterat, men nödvändigt för att förbereda sig för ett eventuellt avancemang.

Transferintäkter

Gällande vidarförsäljningsklausulen hos Lagerbielke som ryktats ligga på runt 15-17% så har VSK inte fått alla pengar än utan det kommer fortsätta betalas ut under 2024. Som jag har fått det förklarat har VSK ingen insyn i kontraktet och vet inte exakt uppgörelsen mellan Celtic och Elfsborg, det verkar vara någon slags delbetalning men eftersom VSK saknar insyn så har man inte kunnat lägga upp det som en fodran.

Slutord

Jag tycker VSK måste bli bättre i sin årsredovisning på att redovisa vad som är intäkter och kostnader för matcher, marknad, ungdomsverksamheten, akademi och a-laget. Det finns stora poster på intäktssidan där avvikelser som är på 5 miljoner plus utan att det ges en förklaring. Nu kommer detta redovisas på årsmötet men finns ingen anledning att behöva vänta till årsmötet för att få en mer detaljerad genomgång. Vilket också bara drygar ut mötestiden. 

Det är inget fel att verkligen bygga upp organisationen i förtid när man märker att intäkterna ökar, den flexibiliteten måste finnas och gör att vi kunnat förbereda oss bättre. Men som årsredovisningen har presenteras är det svårt och få en blick om styrelsen skött sig. Årsmötet ska ändå fatta ett beslut om ansvarsfrihet, då är det lika bra att lägga korten på borden i ett tidigt skede. Nu är risken att det blir negativa spekulationer i onödan.

För frågan är hur resultatet hade varit utan de sportsliga framgångarna. Nu har kostnaderna ökat med att man fått mer intäkter, det vore intressant och se vilka kostnader man dragit på sig utöver budget. Min oro är att om vi hade hamnat i mitten av tabellen skulle haft utmaningar att få ihop resultatet utan ökade SEF medel och publikintäkter.

Min magkänsla efter att ha läst årsredovisningen att utfallet är godkänt men inte mer. Hade det varit tydligare vilka satsningar man gjort och vilka kostnader som varit extraordinära så hade det kunnat få ett högre betyg.

//HL

Facebook Comments Box