ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Bildgate: Vad var det som hände? Vi reder ut alla begreppen

Så här en dag efter att bomben briserade att Svff matchdelegat anmält VSK Fotboll till SEF för en väggmålning är fortfarande frågorna många om vad det var som hände och varför.

Vad är en matchdelegat, på vilka grunder anmälde hen VSK, varför till SEF, varför hoppas Mats Jonsson in i debatten, vem är han förresten?

Ja många frågor som sagt, vi reder ut dem alla och vi gör det i FAQ-format

Enjoy!

Vad är en matchdelegat?

En matchdelegat är en person som är utsedd av SvFF att vara funktionär på vissa av SvFF anordnade fotbollsmatcher. Matchdelegater utses nästan bara (herrfotboll) vid matcher i Allsvenskan och Superettan men kan förekomma vid andra matcher om det är påkallat.

Matchdelegatens uppgift är att vara SvFF förlängda arm på plats och se till att klubben/arrangören följer de bestämmelser som finns i SvFF:s Tävlingsbestämmelser (TB) och Särskilda tävlingsbestämmelser (STB) runt anordnandet av en fotbollsmatch.

Delegaten deltar aktivt i planerandet och genomförandet av arrangemanget. Här är den lista som SvFF anger vara delegatens arbetsuppgifter.

Matchdelegaten ska som Svenska Fotbollförbundets representant:

  • Leda de möten som sker i samband med match.
  • Kontrollera att matchorganisationen och bemanningen uppfyller kraven enligt gällande regelverk och överenskommelse för aktuell match.
  • Kontrollera att regelverket i TB, STB samt de av SEF tagna råd och anvisningar följs.
  • Rapportera och/eller anmäla de brister som framkommit vid arrangemanget.
  • Vara en aktiv problemlösare (inte ta över ansvar men gärna föreslå lösningar) vid arrangemanget och upplevas som ett stöd och en resurs för utveckling av arrangemanget
  • Skall efter match fylla i ”Fair Play-Rapporten”.
  • Avge skriftlig rapport till Svenska Fotbollförbundet/ Svensk Elitfotboll inklusive Fair Play-bedömningen.

I princip kan vem som helst bli matchdelegat. Man ansöker till SvFF på särskild blankett. Man får genomgå utbildning hos SvFF och man förväntas delta i minst 13 arrangemang per säsong som matchdelegat.

Varför anmälde matchdelegaten utsedd av SvFF VSK till SEF? (som är elitklubbarnas intresseorganisation)

Som framgår ovan av matchdelegatens arbetsbeskrivning skall man kontrollera att regelverket i TB (tävlingsbestämmelser), STB (särskilda tävlingsbestämmelser) samt de av SEF tagna råd och anvisningar följs.

TB och STB följer i stort Fifas och Uefas regler. Dessa regelverk innehåller vad ett matcharrangemang ska innehålla i form av organisation, bemanning, arbetsuppgifter, arenastandard och krav på arenan. De beskriver arrangemanget från start till mål, kan man säga. Vilken roll och vilket ansvar arrangören har och vad gästande lag har för ansvar. Vidare hur man agerar vid avbruten match på grund av ordningsstörningar eller otjänlig väderlek.

I TB anger SvFF vilka krav som gäller på alla de arrangemang som man har jurisdiktion över. I STB anges särskilda bestämmelser för Allsvenskan och Superettan och får sägas komplettera TB.

I STB finns följande paragrafer

Direktiv och information från Föreningen Svensk Elitfotboll

4 § I anslutning till de särskilda tävlingsbestämmelserna ska Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF), i samråd med SvFF, upprätta direktiv och information i syfte att ge vägledning om hur föreningarnas verksamhet ska bedrivas inom ramen för SvFF:s tävlingsregler. Direktiv och information från SEF är endast tillämpliga i samband med representationslagens seriespel.

5 § Direktiv och information antas av SEF och presenteras årligen vid SvFF:s Representantskapsmöte. Direktiv och information från SEF får inte läggas till grund för påföljder enligt SvFF:s tävlingsregler eller Riksidrottsförbundets stadgar.

Av dessa skrivningar ska vi förstå att SEF ska upprätta ytterligare direktiv till elitklubbarna som kompletterar men som inte motsäger SvFF regelverk.

Vidare sägs att brott mot direktiv från SEF inte kan bli föremål för prövning av påföljder hos SvFF.

Vad innebär då allt detta. Jo. SEF har utvecklat egna direktiv över tid. Det är runt sånt som inte regleras i TB och STB. Det kan tex vara direktiv för tv-sändningar (här kan ni läsa om en sådan situation som uppstod nyligen)

Enligt matchdelegatens arbetsbeskrivning är hen skyldig att kontrollera efterlevnaden av även dessa regler. Men som nämnts får inte brott mot SEF:s direktiv prövas av SvFF via deras påföljdssystem. SEF har därför ett eget Disciplinutskott dit matchdelegater anmäler överträdelser mot SEF:s direktiv. Det var alltså det som skedde häromdagen när VSK mötte Norrby.

Vad var det för direktiv från SEF som matchdelegaten ansåg VSK brutit emot?

Det är lite oklart. Matchdelegaten hänvisar i sin anmälan till SEF till skrivningar i STB (läs mer i art i VLT). Hen hänvisar till TB kapitel 3 §14. Denna paragraf tar allmänt upp ordningsregler på arenan där förbud mot pyroteknik och maskering ingår. Matchdelegaten tycks då anse att avbildning av pyroteknik och maskerade personer ska falla under samma ordningsregel som själva användandet av pyroteknik och maskering.

Matchdelegaten hänvisar bara allmänt till att avbildningen bryter mot direktiv och regler utfärdade av SEF, utan att närmare ange vad hen stödjer sig på för specifika skrivningar.

Sen är det lite oklart om matchdelegaten i sin rapport till SvFF som ska upprättas efter varje match har inkluderat samma information och vill att SvFF:s diciplinkommitté ska titta på det. En matchdelegat kan själv inte göra någon anmälan till diciplinkommittén utan det gör SvFF själva utifrån innehållet i matchdelegaternas rapporter. Men man får väl anta att den är matchdelegatens önskan eftersom hen anser att VSK har begått brott mot STB där SvFF är den dömande parten vid överträdelser.

Är anmälan till SEF (SvFF) rimlig?

Nej. Den är så klart inte rimlig. Den får ses som ett uttryck för det uppskruvade tonläge och debatt som nu finns mellan fotbollens olika parter. Den är så klart övernitisk och tangerar vad många skulle kalla moralpanik.

Varför då?

För att det så klart är skillnad på handlingar som är förbjudna på en arena och det faktum att VSK har avbildat dem. TB, STB och SEF:s direktiv anger inget förbund mot att avbilda händelser på eller utanför arenan som inte är tillåtna enligt ordningslagen.

Kan ett sånt direktiv bli verklighet?

Ja, absolut. Det är dock ett antal hinder för att ett sådant direktiv ska kunna komma till. SvFF är skyldiga att följa reglarna från Fifa/Uefa och kan inte hitta på egna hur som helst. SEF är en branschorganisation som ägs av klubbarna som är i elitfotbollen. Om man centralt därifrån skulle börja hitta på regler som inte klubbarna gillar, skulle det bli problem. Men om klubbarna skulle godta en sådan regel kan den bli verklighet.

Rent generellt kan man säga att två individer eller organisationer kan ingå avtal med varandra som begränsar varandras fri- och rättigheter, utan att det för den sakens skull nödvändigtvis bryter mot svensk lagstiftning. Tex så vet alla att om man vill se en elitfotbollsmatch i Sverige från ståplats måste man underkasta sig en visitation. Det är en regel som arrangören har rätt att utfärda utan att det bryter mot någon lag om särbehandling etc. Kan man inte gå med på det, ja, då får man gå över till sittplats eller gå hem.

Detta sagt, man kan naturligtvis inte förhandla bort grundlagsskyddade rättigheter som rätt till att uttrycka sig (inkl bilder) eller orimlig särbehandling. Men man kan förhandla bort ganska mycket och få igenom mycket i säkerhetsfrågornas namn.

Ett direktiv som innebär ett förbud mot att i bild uttrycka sig som klubb hur man vill skulle bli en intressant legal fråga. Hur en sådan juridisk strid skulle sluta är inte givet, utan lär bero på många omständigheter.

Vad händer nu i bildgate?

Frågan tycks redan löst. Enligt Mats Jonsson, evenemangsansvarig vid DIF-Fotboll har matchdelegaten missat att det i direktiven från SEF står att klubbarna själva beslutar om vilka bilder, texter och symboler som får finnas på arenan. I och med att VSK godkänt denna bild är saken utagerad och anmälan till SEF:s diciplinutskott kommer att lämnas utan åtgärd.

Ni kan läsa Mats intressanta twittertråd om det hela

Varför bryr sig Mats Jonsson om det här?

Det är lite oklart men sannolikt för att VSK har en dialog med DIF om just säkerhetsfrågor.

Mats är för övrigt en av Stockholmsfotbollens viktigaste personer med en uppgift som alla tre storlagens supportrar tar på blodigt allvar. Han är den som för statistik över hur många bortasupportrar som varit på plats i samtliga allsvenska matcher varje år. Att vinna den tävlingen är så klart av största vikt. Mats är känd för sin omutliga hederlighet i att på bästa möjliga sätt rapportera dessa siffror.

Då tackar vi för er uppmärksamhet och konstaterar att vi kan lägga bildgate bakom oss. Tyvärr lär det inte vara det sista inslaget av moralpanik vi får se i den pågående debatten.

Till sist vill vi tacka ledningen i VSK för att de nu bestämt sig för att ta denna strid hela vägen. Vi har förstått att många företrädare för fotbollen och lokala beslutsfattare har haft synpunkter på bilden. Bra att VSK nu står upp för det man tror på.

Facebook Comments Box