ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Licensnämndens arbete under lupp – ett nirvana av inkonsekvens och orimlig godtycklighet – nu måste det reformeras

Sagan om ÖFK fick ett nytt kapitel skrivet igår när ÖFK av licensnämnden bedömdes sakna ekonomiska förutsättningar att spela i Allsvenskan 2020. Boken där sagan finns nedtecknad börjar bli rätt omfattande nu och något slut är inte i sikte, nya kapitel kommer ständigt till.

Naturligtvis är ÖFK inte nöjda med utslaget och kommer att överklaga. Man har tydligen två möjliga överprövningsinstanser och man lär väl löpa linan ut. Ställt utom allt tvivel är i alla fall att man kommer att vinna årets SM-tecken i rättsliga överklaganden, alltid något.

Vi börjar med att konstatera att licensnämnden fattade det psykologiskt enda möjliga beslutet när man kickade ut ÖFK ur Allsvenskan. Att ge dem elitlicens hade varit ett hån mot det allmänna rättsmedvetandet och mot de klubbar som i vart fall försöker sköta sig. Vi tänker då inte på den ekonomiska brottsligheten i klubben, utan på att ekonomin just nu är i fritt fall och bokstavlig kaos.

Klubben uppfyller alla ”hårda” kriterier för elitlicens, men faller alltså på den enda gummiparagrafen i regelverket för elitlicens, den som säger att du måste ”bedömas” klara hela nästkommande års verksamhet ekonomiskt sett. Man kan tycka det är en konstig paragraf, hur ska man kunna veta det per den 1 oktober året innan. Det är då intyget att du kommer fixa det ska vara nämnden tillhanda.

Regeln kan låta konstig men finns egentligen inom alla företag – att man ska kunna visa ägare och andra beslutsfattare så kallad going concern – dvs genom normal ”drift” få bolaget att fortsätta verksamheten på normalt sätt. Om man inte bedöms klara det måste så klart åtgärder vidtagas. Detta är ingalunda något som bara fotbollen har i regelverket.

Om man nu som ÖFK bedöms bryta mot dessa regler så är sanktionen nedflyttning en division, vilket då ska tolkas som något slags straff med oklart syfte. Vi gissar att den här ospecifika sanktionen också kommer från företagsvärlden och då närmare bestämt börsregler. Om du inte som företag kan visa för den börs du är noterad vid att du har möjlighet till going concern kommande verksamhetsår via årsredovisningen, kan du avnoteras från börsen. Du bryter mot börsreglerna helt enkelt. Det är så klart ett hårt straff med en myriad av diffusa och komplexa konsekvenser för det företag som drabbas, lite som det är för ÖFK om de nu hamnar i Superettan.

Det är nästan bara om vi antar att SvFF hämtat inspiration från ovanstående som det blir möjligt att förstå hur sanktionsreglerna har utformats.

Som många har påpekat finns det ingen logik i att degraderas en division, där samma regler gäller, men där de helt plötsligt inte är tillämpliga på det nyss degraderade laget. På vilket sätt är det vettigt och logiskt?

Ja logiskt är det ju inte och inte vettigt heller. Det är i själva verket en hemsk regel eftersom den är inkonsekvent. Regler måste uppfattas som logiska och konsekventa, annars tappar man all legitimitet som bestraffare, i det här fallet licensnämnden.

Låt oss då anta att reglerna hade varit logiska. Då hade ÖFK hamnat i Div 1. Men faktum är det inte hade stoppat där. Det många inte känner till är att Div 1 numera har egna elitlicensregler. De är i allt väsentligt desamma och om ÖFK prövats mot dem hade man blivit degraderade till Div 2 med samma argument, skrivningarna i regelverket är exakt de samma på den här punkten (se länk nedan).

Det blir onekligen en brutal bestraffning att gå från Allsvenskan till Div 2 på en minut. Ingen klubb klarar av det förstås. När det gäller ÖFK är det nog få förutom dess supportar som bryr sig, givet allt som hänt. Men så klart måste sanktionerna stå i någon slags proportion till de överträdelser en klubb gör sig skyldig till visavi elitlicensreglerna.

Det är uppenbart att regelverket måste ses över och bli mer nyanserat och framförallt konsekvent. I många andra ligor jobbar man med dryga böter till klubbar som inte sköter sig, att utesluta dem ur ligor medför för stora konsekvenser ekonomiskt och är knappas något man tar till om det inte är uppenbara och grova brott som begås (läs Italien).

Vi må klaga på licensnämnden och det ska vi göra om en stund. Men när det gäller ÖFK har de bara följt gällande regelverk. Och även om beslutet som fattats av licensnämnden blir reverserat av högre instans, har man likafullt just givit ÖFK dödskyssen. Klubben kommer sannolikt tvingas i konkurs under nästa år med det kaos som blir följden när Superettan ska räknas om poängmässigt.  

Det licensnämnden sa igår till ÖFK var; vi tror inte ni fixar ihop pengarna till er budget som ni säger ska vara 55 miljoner. Nu ska ni ned i Superettan med en budget på kanske 25-30 miljoner. På några månader nu ska ni inte skära från 80 till 55 utan från 80 till 30 miljoner. Det klarar ingen med de förutsättningar som finns med massa spelare under kontrakt och med de trögrörliga kostnader som det medför. Hur ska det vara möjligt?  

Med de här förutsättningarna, vem vill nu gå in med pengar i ÖFK? Vem vill köpa aktier för 2000 kr styck istället för julklappar till familjen? Vilken företagare vill slänga in sina surt förtjänade pengar i det här svarta hålet nu? Nä, licensnämnden hällde genom sitt beslut en jättelik hink kallt vatten över hela räddningsaktionen som nu pågår.

Men licensnämnden beslutade det enda möjliga. Allt annat hade lett till en enorm svekdebatt som systemet knappt hade klarat av. Det licensnämnden gjorde var bara att fatta ett beslut som de visste skulle överklagas, nu får andra ta över och bedöma rimligheten i beslutet. Det kan mycket väl vara så att ÖFK får rätt till slut. Men det är nog för sent då, det finns risk att det blir konkursförvaltaren som får motta det glädjande beskedet från prövande instans.  

Apropå konkurs, tänk om man kunnat förutse det som just hände. Då borde styrelsen försatt driftAB:et i konkurs för två veckor sedan, efter säsongen. Då hade man nu spelat i Superettan men utan alla skulder, inklusive den möjliga i Ghoddosaffären. Nu kommer man kanske spela i Superettan med alla skulder och alla risker kvar.

I övrigt borde väl förtroendet för den sittande styrelsen nu vara förbrukat hos medlemmarna. Man sa att man skulle vinna mot Fifa gällande Ghoddos. Man sa att man hade koll på ekonomin, Kindberg sa att han skulle vinna i tingsrätten. Styrelsen har hela tiden sagt att man ska få elitlicens. Inget har stämt, allt ska överklagas och tvingar in klubben i trassliga rättsprocesser och pengatiggande. Vet de ens vad de håller på med? Som medlem skulle jag vara extremt oroad.  

Även om vi i texten ovan på en del punkter ger licensnämnden rätt i deras agerande ska vi nu lyfta fram ett färskt exempel på inkonsekvensen i deras sätt att handla mot landets elitklubbar.

Per den 31/8 i år hade Syrianska FC en förfallen skatteskuld som var bokförd hos kronofogden. Beloppet var trivialt, 1 500 kr. Men skulden fanns där likafullt. Det här är de regler som gäller för klubbarna;

”Inga klara och förfallna skulder får finnas per 31 augusti avseende betalningar, inklusive tjänstepensionsbetalningar, till professionella spelare, och i förekommande fall klubbdirektör, ekonomichef, medieansvarig, läkare, fysioterapeut, säkerhetsansvarig, SLO-ansvarig, ansvarig för tillträde till arenan mm för funktionshindrade, huvudtränare A-lag, assisterande tränare A-lag samt ungdomsansvarig, till SKV avseende skatter och arbetsgivaravgifter”

Sanktionen är tydlig i detta fall, degradering. De enda förmildrande omständigheter som medges är om det uppstår saker som är utanför klubbens kontroll. Så var det inte i det här fallet, så klart. Licensnämnden var väl medvetna om detta, vi skickade ett utdrag till dem från kronofogden med aktuell status. De bekräftade att de mottagit utdraget. Skulden i fråga reglerades först i mitten av november.

Som att det inte vore nog. Syrianska FC inkom inte den 1 oktober med ett intyg till licensnämnden där man garanterar att de ekonomiska förutsättningarna finns för fortsatt drift nästa år. Det är ett krav som sagt, sanktionen är den samma, nedflyttning en division. När intyget inkom är oklart men det var betydligt senare än första oktober i alla fall.

Om man inte tycker att detta räcker skulle licensnämnden kunna använda samma argument man nu använder på ÖFK och säga att det inte föreligger tillräcklig säkerhet om nästa års ekonomi för klubben. Föreningen har haft skatteskulder under stora delar av året, samt andra skulder, nu senast stora hyresskulder till kommunen. De senare har man inte betalt, de återfinns hos kronofogden. Kronofogden har dessutom flera gånger senaste året konstaterat att det inte finns utmätbara tillgångar i klubben. I praktiken är föreningen bankrutt.

Rent krasst har man ringa ekonomisk förmåga att bedriva fotbollsverksamhet i någon av de högre divisionerna. Allt det här vet licensnämnden, men år efter år blundar man för denna information. Varför gör man det, varför följer man inte sina egna regler? Hade man gjort det hade Syrianska spelat i Div 2 nästa år.

Som fotbollssupportrar ska vi vara allt annat än nöjda med licensnämndens arbete och hur de använder sina verktyg för att se till att klubbarna sköter sig. Det är verkligen på tiden att SvFF tar ett krafttag i att reformera sanktionssystemet. Man måste förstå att trovärdigheten för hela SvFF står och faller med att reglerna gäller lika för alla och att brott mot dem har tydliga, rimliga och exakta konsekvenser, så är fallet verkligen inte nu.

______________________________________________________________________________

Länk till Div 1 elitlicens

Facebook Comments Box