ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Klart: Syrianska FC degraderas till Div 2

Idag kom så beslutet från Riksidrottsnämnden att man avslår Syrianskas begäran om ny prövning av den dom som disciplinnämnden fattade 28:e februari i år och som innebar att Syrianska ska degraderas till Div 2 pga av att man gjort sig skyldig till undanhållande av skatt och därför blivit eftertaxerade av skattemyndigheten. Disciplinnämnden bedömde att detta inte var en tillfällig sak utan medvetet utfört och satt i system, vilket gjorde att man ansåg att Syrianska brutit mot förbundets regler.

Syrianska överklagade beslutet, eller rättare sagt begärde prövningstillstånd hos idrottens ”högsta domstol” Riksidrottsnämnden. Rin meddelade idag enligt Länstidningen i Södertälje att man inte beviljar prövningstillstånd för Syrianska.

Med detta kvarstår disciplinnämndens dom från 28:e februari. Det innebär att Syrianska ska spela i div 2 i år. RIN:s beslut kan inte överklagas.

Facebook Comments Box