ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Coronavirusets konsekvenser ger ÖFK en väg framåt

Då börjar fotbollssverige skönja något slags ljus i den beckmörka tunnel vi befunnit oss i under någon veckas tid. Elitfotbollen kommer att dra igång i juni/juli om inte coronaviruset sätter fortsatta käppar i hjulet för oss.

Vägen fram till juni är dock osäker för många föreningar, inte minst våra elitklubbar som egentligen är de enda i landet som förmår generera några större överskott från sina matchevenemang. Nu uteblir dessa budgeterade intäkter under två månader, vilket direkt påverkar likviditet och kassaflöde negativt.

Många har i sociala media framhållit att det som händer nu närmast på grund av coronaviruset är en garanterad dödsdom för ÖFK som förutom att klara av vårens utmaningar har att skapa ett eget positivt kapital till i början av juni när tidsperioden för deras varande under kontrollbalansräkning upphör. Man har att hantera mer än 20 miljoner i eget negativt kapital som måste försvinna innan dess.

På papperet kan det tyckas vara en i det närmast omöjlig uppgift.

Men frågan om inte coronaviruset som många tror ska bli spiken i kistan för klubben faktiskt kan vara en räddningsplanka.

Det kan tyckas som ett märkligt resonemang, men vi försöker ta er igenom vårt reflektioner, så får vi se om ni håller med.

Många som anser att klubben är dödsdömd fokuserar på det faktum att man måste återställa det egna kapitalet som man då i praktiken anser som omöjligt att lyckas med. Det vanliga är att man tror att ÖFK måste skaffa fram över 20 miljoner i cash till i början av juni. Det klarar man inte, garanterat. Men eget kapital handlar inte om cash utan att en upprättad balansräkning i juni ska visa ett positivt eget kapital.

Bolagsordförande Maria Wilén har upprepade gånger sagt att det egna negativa kapitalet inte är klubbens största huvudvärk, nä, det är vad Huescadomen kommer med för konsekvenser för klubben.

Hur kan hon säga så, Huescadomen är väl bara av akademiskt intresse om klubben hinner gå i konkurs innan den förkunnas?

Men vi ska så klart ta henne på orden. Hon ser inte det egna negativa kapitalet som ett jätteproblem, det kan hanteras – men osäkerheten runt vad domen kan medföra för klubben är mycket svårare att ha någon åsikt om och förberedda sig för.

I sin kommunikation har ÖFK sagt att man tror att Huescadomen förkunnas först i höst någon gång och givet vad som händer i världen nu är det snarare troligt att det skjuts ännu längre på framtiden då resor till domstolen i Schweiz knappast är möjliga på ett antal månader. Det gör att CAS alla mål måste skjutas framåt i tiden, inklusive ÖSK:s.

Detta faktum öppnar upp ett fönster för ÖFK att hantera situationen med sitt eget negativa kapital.

Man kan nu med ganska stor trygghet lösa upp reservationen av de 10 miljoner man har i balansräkningen för att hantera eventuella skadeståndskrav i Ghoddosaffären och flytta över dem på intäktssidan. Vips har man bara dryga 10 miljoner i negativet eget kapital. Nästa steg är att konvertera det lån man har på 6 miljoner till Oscarsson Invest till en investering istället. Detta flaggar man för i årsredovisningen ska hända. Då förstärker man egna kapitalet ytterligare med 6 miljoner.

I det sista steget måste man sen övertyga Kindberg och/eller andra eventuella långivare att göra om lånen till någon form av investering i klubben, tex aktier. Konverterar man ca 5-6 ytterligare miljoner har man fixat det egna kapitalet till i början av juni.

Svårare än så är det alltså inte. Det är därför Maria Wilén säger att det inte är det största problemet för klubben.

Nu uppstår förstås en risk i att man använder de 10 miljoner man reserverat för Huescadomen. Men givet att domen nu tidigast kan komma i höst, sannolikt betydligt senare, så köper man sig tid genom detta förfarande. Kan man klara våren och jobba hårt med att dra in ytterligare investeringar till klubben under sommar och höst kan man kanske ersätta dessa 10 miljoner med nya pengar på samma nivå och behålla denna bötesbuffert.

Det löser så klart inte den grundläggande osäkerheten om vad domen blir och att det kan bli mer än 10 miljoner som ÖFK ska slanta in till Huesca. Men det som händer nu erbjuder en vart fall väg framåt för ÖFK.

Dessutom kan man mycket väl tänka sig att CAS när domen väl faller, oavsett vad ÖFK eventuellt ska betala, är generösa med när böterna ska betalas givet det kaos som nu råder i hela fotbollsvärlden. ÖFK kan mycket väl ges möjlighet till en avbetalningsplan snarare än att summan X ska finnas på Huescas konto en given dag. Man kan nog räkna med att en vädjan från ÖFK om respit kommer att ses positivt på, när läget är som det är.

ÖFK har i årets budget dragit ned personalkostnaderna kraftigt jämfört med i fjol. I år tänker man sig att personalkostnaderna ska vara 35 miljoner, ned från 54 miljoner. I normalfallet är det sällan klubbar lyckas med den typen av extrema nedskärningar från ett år till ett annat eftersom man har spelare på kontrakt som inte bara kan dumpas. Sannolikheten att ÖFK skulle utgöra ett undantag i detta är inte särskilt stor.

Nu öppnar sig dock en möjlighet för ÖFK och alla andra klubbar, att korttidspermittera spelarna och övrig personal. I praktiken innebär det att man på kort sikt kan halvera sina lönekostnader upp till ett lönetak på 44 000 kr. De flesta i klubben borde ligga inom detta lönetak. Permitteringen innebär att man kan permittera personal på maximalt 60% av arbetstiden. Men det påverkar i praktiken inte möjligheten att träna den tid man behöver tillsammans, eventuellt ryms andra lagaktiviteter inte inom den arbetstid som återstår.

Stödet kan utgå i sex månader med möjlighet till 3 månaders förlängning. Det innebär att ÖFK kan ha sin halverade lönekostnad hela året vid behov, dvs om det inte spelas fotboll. Det kanske till och med är möjligt att ha en mindre permitteringsgrad kvar, även när man spelar matcher, för att kapa lönekostnaderna.

Kruxet med detta är nu att företag/klubbar som är på obestånd inte omfattas av rätten till korttidspermittering. ÖFK får nog räknas vara på obestånd när man nu är under kontrollbalansräkning.

Detta är i sig dock inte något jättelikt problem som inte går att lösa. Inget säger att man måste upprätta det nya bokslutet i början av juni (som man måste göra när man ska stämma av hur det ser ut med det egna kapitalet). Det kan ske närsomhelst dock senast i början av juni.

ÖFK kan nu därför fort som attan fixa med att konvertera skulderna till investeringar och puffa över reservationen på 10 miljoner till intäktssidan i balansräkningen istället och göra ett bokslut med positivt eget kapital. När så sker kan man lämna kontrollbalansräkningen och få stöd från staten med korttidspermitteringar.

Kan man nu bara klara sig till i sommar så kan man sen ytterligare dumpa spelare. Man får nog inte några större pengar för sina spelare, men man kan i vart fall ytterligare minska kostnader genom att bli av med löneposter.

För varje månad som det inte spelas matcher och ÖFK kan ha sin personal permitterad sparar man ca 1.5 miljoner i lönekostnader jämfört med budget. Förutsatt att seriespelet kommer igång på utsatt tid och kan slutföras i år och man får de intäkter man räknat med för detta så kommer man ha ett plus på ca 4 miljoner i budgeten i år, i minskade lönekostnader.

Naturligtvis är det kritiskt nu med att kunna betala ut löner när det inte finns några intäkter att tala om. Men det går att lösa som tidigare med så kallade brygglån. För ett aktiebolag finns det alltid pengar att låna, frågan är bara vilken ränta man får betala. I vart fall är det inget oöverstigligt hinder.

Skulle allt skita sig och det inte blir någon fotbollssäsong, ja, då blir det nog svårt för ÖFK att klara sig, men då är man i gott sällskap med en majoritet av landets elitklubbar. I ett sådant läge är det väl heller inte omöjligt att regeringen hittar på någon form av stödpaket till landets elitklubbar i olika idrotter.

Sammanfattningsvis: Visst är det tufft för ÖFK men det är absolut inte omöjligt att klubben klarar av att snirkla sig ur denna megakris och om man lyckas kommer man kallt kunna konstatera att det var coronaviruset och de omständigheter som skapades tack vare pandemin som gjorde att det gick vägen.

Facebook Comments Box