ANNO 1904

Allt du behöver veta om Västerås Sportklubb

Assyriska FF illa ute – skulderna växer hos kronofogden

Redaktionen har åter igen gjort en kontroll hos kronofogden rörande Södertäljeklubbarnas ekonomi och vi kan som brukligt konstatera att både Syrianska FC och Assyriska FF förekommer hos fogden med obetalade skatteskulder.

Syrianska hade när vi senast kollade en skuld på 11 500kr i obetalade skatter. Den skulden tycks man reglerat men man har istället en ny skatteskuld på 10 527kr. Det är oklart vad det är för skatter som man inte betalar in. Det lär inte vara löneskatten för spelarna då det är ett betydligt högre belopp.

För Assyriska är läget betydligt mer prekärt. Vid vår förra kontroll i augusti hade klubben 180 635kr i skatteskuld. Nu har det beloppet växt till 392 720kr då en ny skatteskuld på 212 000kr påfördes 1 september.

Assyriska har länge levt på att ha ca en månads skatteskuld hos fogden och sen betalat den när den nya månadens skuld påförts klubben. På så sätt har man utnyttjat systemet som kronofogden använder genom att varje ny skuld skall utredas och det tar en viss tid innan en handläggare har gjort det och föreslagit en åtgärd. Genom att hela tiden betala sin 1-2 månader gamla skulder har aldrig utredningarna slutförts innan skulden reglerats. På så sätt har Assyriska använt det allmänna som checkkredit under flera år nu och säkert längre tillbaks än så.

Men nu är läget ett annat. I och med att skatteskulderna blir allt större och klubben inte kan reglera de tidigare skulderna löpande kommer kronofogden förr eller senare, snarare förr att slutföra en utredning och föreslå åtgärder. Eftersom samhället ser strängt på skatteskulder finns det i princip inget förhandlingsutrymme för klubben. Betala eller bli utmätt. I en utmätning konfiskerar kronofogden allt som föreningen har av tillgångar. Det kan vara alltifrån värdepapper till lösöre. Det som inte direkt är pengar säljs sedan och staten får på så sätt in sina skatter.

Vi har hört oss för lite grann och ingen tror att klubben har några former av tillgångar som skulle kunna betala en skatteskuld på nästan 400 000kr. Om klubben inte kan få ihop skulden kommer föreningen att begäras i konkurs av kronofogden. Detta kommer ske relativt snart om inga åtgärder vidtas.

Nu är det dock ingen som tror att klubben kommer hamna i detta läge. De signaler vi har fått pekar snarare på att det nätverk på runt 40 personer som nu har gått in för att ta hand om och leda föreningen till nästa årsmöte kommer att skaka fram de här pengarna och göra klubben skuldfri hos kronofogden.

Detta bör dock ske snarast för kvarnarna hos fogden må mala långsamt men är processen väl igång kommer det kosta både tid, pengar och energi för klubben att lösa det här och alla de sakerna behöver nog föreningen lägga på annat än att hantera kronofogden.

Facebook Comments Box